Kategoria: Nauka Katolicka

 • Miłość nienawidzi grzechu – abp. F. J. Sheen

  Miłość nienawidzi grzechu – abp. F. J. Sheen

  Prawdziwa miłość pociąga za sobą prawdziwą nienawiść: Ktokolwiek utracił zdolność moralnego zgorszenia i pragnienie wypędzenia kupców ze świątyń, utracił również żywe, żarliwe umiłowanie Prawdy. więcej

 • Skutki grzechu

  Skutki grzechu

  Wszystkie niedole, które widzę i w których uczestniczę, są owocem grzechu. Nie byłoby ich, gdybyśmy nie zgrzeszyli. Są one tylko pierwszą częścią kary za grzech. Są niedoskonałym i zamglonym obrazem tego, czym jest grzech. Grzech jest czymś nieskończenie gorszym niż głód, niż wojna, niż zaraza. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.1) 1. Skutki tych smaków Bożych są wielorakie; wymienię z nich niektóre, ale pierwej jeszcze powiem o innym rodzaju modlitwy, który prawie zawsze poprzedza ten drugi. Mówiłam już o tym na innym miejscu, więc tu poprzestanę na krótkiej wzmiance. Jest to pewne skupienie wewnętrzne, zdaniem moim, również… więcej

 • A najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi…

  A najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi…

  „A najszkodliwsi są katolicy bojaźliwi, małego serca, którzy się gniewem sprawiedliwym i świętym ku obronie czci Boga swego nie zapalają…” więcej

 • Krnąbrna wyobraźnia

  Krnąbrna wyobraźnia

  Wyobraźnia jest tą z władz naszej duszy, w której najsilniej bodaj odbija się nieład wprowadzony przez grzech, i w której głos rozsądku najmniej bywa słuchany. Ta niespokojna, błąkająca się władza, ustawicznie nam się wymyka, niczym krnąbrna niewolnica, która bez pozwolenia pana wychodzi z domu i cały świat obleci, zanim się spostrzeżemy, że jej nie ma.… więcej

 • Wewnętrzna walka – św. M. Kolbe

  Wewnętrzna walka – św. M. Kolbe

  Na czym polega życie wewnętrzne? Często o tym mówimy, lecz trzeba wciąż powtarzać by nie zapomnieć. Przede wszystkim trzeba, by to pióro czy pędzel były posłuszne. Stąd trzeba usuwać różne opory i przeszkody, które nie pozwalają dobrze dać się kierować. W życiu wewnętrznym tymi przeszkodami są wady, które trzeba pousuwać, wykorzenić. Do tego zmuszają rozmyślania,… więcej

 • Kim jest Niepokalana – św. M. Kolbe

  Kim jest Niepokalana – św. M. Kolbe

  Zastanawiając się nad tym, że łaski płyną od Ojca przez Syna i Ducha Przenajświętszego, dochodzimy do wniosku, Pośredniczką wszystkich łask jest Matka Najświętsza. Jak to jest, trudno nam dociec, trudno zrozumieć, ale gdyby kto twierdził, że Niepokalana jest wcieleniem Ducha Przenajświętszego, byłoby to prawdziwe. więcej

 • Krzyż – drogowskaz Boży

  Krzyż – drogowskaz Boży

  „Przykład dałem ci, chrześcianinie; — co ty cierpisz, ja to pierwszy ucierpiałem , a ucierpiałem nieskończenie więcej. Żyjesz w ubóstwie i ukryciu, — jam też obrał dla siebie stan ubogi, a lat trzydzieści ukrywałem się w lichej mieścinie. Znosisz choroby i udręczenia, — jam całe życie krzyż dźwigał i na krzyżu umarłem. Jesteś opuszczony od… więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. III

  TAJEMNICA MARYI – cz. III

  TAJEMNICA MARYI – cz. II 3.Wewnętrzna forma tego nabożeństwa i jego duch. 43. Powiedziałem, że nabożeństwo owo polega na pełnieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. 44. Nie wystarczy raz jeden tylko oddać się Maryi w niewolę. Nie wystarczy nawet czynić tak co miesiąc czy co tydzień; nabożeństwo to byłoby wówczas zbyt powierzchowne, nie… więcej

 • Ci co kochają Boga dla własnej pociechy

  Ci co kochają Boga dla własnej pociechy

  Nie zamilczę przed tobą o złudzeniu, jakiemu ulegają ci, co kochają Boga dla swej własnej pociechy. Wiedz o tym, że jeśli sługa Boży kocha Go niedoskonale, szuka nie tyle Boga, ile pociechy, dla której Go kocha. Przekonać się o tym można przez to, że kiedy mu braknie pociechy duchowej lub doczesnej, smuci się. O pociechy… więcej

 • Dusze dziczeją. Zwierzęcieje człowiek – kard. A.Hlond

  Dusze dziczeją. Zwierzęcieje człowiek – kard. A.Hlond

  W lutym b. r. Prymas Polski, J. Em. ks. kard. Hlond wydał list pasterski, noszący tytuł: „O katolickie zasady moralne”. Podajemy go w skróceniu naszym Szan. Czytelnikom. Podkreślenia nasze. Red. „Anarchja moralna – pisze na wstępie ks. Prymas – pustoszy świat. Bolszewizacja umysłowości podważa wszelkie zasady etyczne. Dusze dziczeją. Zwierzęcieje człowiek. Pod pozorem kultury i postępu… więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. II

  TAJEMNICA MARYI – cz. II

  Przed przeczytaniem tej części polecamy część pierwszą : TAJEMNICA MARYI – cz. I   CZĘŚĆ DRUGA NA CZYM POLEGA PRAWDZIWE NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY   A. Rozmaite, prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. 24. Istnieją rzeczywiście różne prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy i nie mówię tu bynajmniej o tych fałszywych. 25. Pierwsze polega na wypełnianiu obowiązków chrześcijańskich, unikaniu… więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. I

  TAJEMNICA MARYI – cz. I

  Wybrana duszo, to jest tajemnica, którą odsłonił mi najwyższy Bóg, a której nie znalazłem w żadnej książce, starej czy nowej. Powierzam ją tobie przez Ducha Świętego, pod następującymi warunkami: że powierzysz ją z kolei tym, którzy – poprzez swoje modlitwy, jałmużny, umartwienia, znoszone prześladowania oraz przez gorliwość o zbawienie dusz i zaparcie się siebie – na to… więcej

 •  I nie wódź nas na pokuszenie – św. Tomasz z Akwinu

   I nie wódź nas na pokuszenie – św. Tomasz z Akwinu

  [Chrystus] gdy mówi: I nie wódź nas na pokuszenie ” uczy nas prosić, byśmy mogli unikać grzechów, to jest abyśmy nie byli prowadzeni na pokusę, przez którą wpadamy w grzech.(…) trzeba wiedzieć, że kusić to nic innego jak doświadczać czy próbować. Stąd kusić kogoś znaczy wystawiać na próbę jego cnotę. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.1)

  jeśli chcemy znaczny uczynić postęp na tej drodze i dojść do tych mieszkań, do których tęsknimy, nie o to nam chodzić powinno, byśmy dużo rozmyślały, jeno o to, byśmy dużo miłowały, a zatem i to głównie czynić, i do tego przykładać się powinnyśmy, co skuteczniej pobudza nas do miłości. więcej

Create a website or blog at WordPress.com