Kategoria: Nauka Katolicka

 • Pełnić wolę Niepokalanej – św. M. Kolbe

  Pełnić wolę Niepokalanej – św. M. Kolbe

  Niepokalana jest tak potężna, że z samych upadków i słabości potrafi uczynić dzieło potężne i obrócić na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Pełnić wolę Niepokalanej – jest to już na ziemi odczuwać wielki pokój wewnętrzny i szczęście niezmącone, bo cokolwiek mnie spotka na drodze życia, jeśli to przyjmuję z chęcią przypodobania się Niepokalanej, to wszystko chce i przyjmuje Najświętsza Matuchna, więcej

 • Wszystko z Maryją!

  Wszystko z Maryją!

  Rano i wieczór, i przed pracą, i przed spoczynkiem, w smutnych i radosnych chwilach, zawsze i wszędzie mówi do Maryi: „Matko otom jest, pobłogosław mnie”. A gdy zapyta go kto, dlaczego chce być tak blisko boku Maryi, czemu bez niej niczego nie zaczyna, niczego nie kończy, odpo­wiada słowami św. Stanisława Kostki: Przecież to Matka moja. więcej

 • Wypędźmy bezbożnego czarta! – Sł. Boży Ks. Kard. August Hlond

  Wypędźmy bezbożnego czarta! – Sł. Boży Ks. Kard. August Hlond

  Od Boga nie odstępujmy pod żadnym przymusem! Jako wyznawcy, jako działacze, jako bohaterzy i męczennicy, „gotujmy drogi Pańskie” Temu, który jest stwórczym Władcą ducha, materii i siły, wiekuistym Panem rozbełtanych czasów, nieśmiertelnym Królem krnąbrnej współczesności i pogodzonego z Bogiem jutra! Wszędzie i zawsze króluj nam, Chryste, Boże nasz i Odkupicielu! więcej

 • Być gotowym do walki

  Być gotowym do walki

  Jakież szaleństwo, podejmować bez bojaźni tyle trudów dla świata, kiedy to wszystko kończy się wieczną męczarnią; jakież szaleństwo obawiać się lekkich umartwień i przykrości, które nam niosą szczęście wieczne, które się kończą posiadaniem wesela w Bogu na zawsze. więcej

 • Życie doskonałe, wewnętrzne, święte – św. bp. Józef Pelczar

  Życie doskonałe, wewnętrzne, święte – św. bp. Józef Pelczar

  Zycie wewnętrzne jest to życie chrześcijańskie udoskonalone, czyli życie Pana Jezusa w duszy, a duszy w Panu Jezusie. Wtenczas dusza nie tylko strzeże się troskliwie wszelakiego grzechu, ale zważa bacznie na wewnętrzne poruszenia natury i łask i, trzyma na wodzy przyrodzone skłonności, poskramia miłość własną, dźwiga chętnie krzyż codzienny, czyli umiera sobie, a natomiast wierna… więcej

 • O majowym nabożeństwie

  O majowym nabożeństwie

  Nie jest jeszcze pobożnością, jeźli kto porzuca swe obowiązki, spieszy pomiędzy drugich, tam modli się z nieuwagą, a potem wróciwszy do domu, zapomina o wszystkiem. Gdzie braknie prawdziwej szczerości, tam i największe pokłony Bogu i Najświętszej Pannie na nic się nie zdadzą. Bóg i Parnia Marya wymagają serca, prawdziwego serca, chcą być chwalonymi w duchu… więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.1)

  Ponieważ jednak na to, aby Pan całkowicie wziął duszę w posiadanie, potrzeba czegoś więcej, nie starczą tu same pragnienia, jak nie starczyły młodzieńcowi w Ewangelii, którego Pan wezwał do doskonałości. Bo jeśli my, jak on młodzieniec w Ewangelii, odwracamy się do Niego plecami i odchodzimy smutni, gdy nam ukazuje drogę doskonałości, cóż chcecie, by Pan uczynił, kiedy… więcej

 • Niewolnicy Maryi – św. Ludwik Grignion de Montfort

  Niewolnicy Maryi – św. Ludwik Grignion de Montfort

  Bóg położył nie tylko jedną nieprzyjaźń, ale wiele, nie tylko pomiędzy Maryją i szatanem, ale pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy a potomstwem szatana. To znaczy, iż Bóg położył nieprzyjaźń i wewnętrzną odrazę między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Panny a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie miłują się oni wzajemnie i nie ma między nimi żadnej łączności… więcej

 • O różańcu – Abp. Fulton J. Sheen

  O różańcu – Abp. Fulton J. Sheen

  Różaniec jest najlepszą terapią dla strapionych, nieszczęśliwych, przerażonych i przygnębionych dusz właśnie dlatego, że wymaga jednoczesnego zaangażowania trzech zdolności: fizycznej, wokalnej i duchowej, dokładnie w tej kolejności. Różaniec jest księgą niewidomych, w której dusze widzą i w której rozgrywa się największy dramat miłości, jaki widział świat; jest księgą prostaczków, która wprowadza ich w tajemnicę i… więcej

 • Maj – miesiąc Maryi

  Maj – miesiąc Maryi

  Nasza cześć i uwielbienie Marji muszą sięgnąć głębiej w nasza istotę, bo my pamiętamy skargę Pańską, skierowaną do ludu wybranego: Ten lud czci mię wargami, ale serce jego daleko jest ode mnie. Czegóż więcej zatem potrzeba? Potrzeba, aby to nabożeństwo nasze do Niepokalanej nie ograniczało się jedynie do tej półgodziny rano czy wieczorem, jakie poświęcamy na… więcej

 • Strach przed krzyżem – Abp. Fulton J. Sheen

  Strach przed krzyżem – Abp. Fulton J. Sheen

  Wielu wiernych stoi dziś pod krzyżem i mówi: „Zejdź z niego, zejdź z niego, a uwierzymy”. Do Kościoła wdziera się nowa choroba: staurofobia. Stauros w języku greckim oznacza „krzyż”, a phobia oznacza „strach”. Stąd staurofobia to strach przed Krzyżem. Przedkładanie wszystkiego ponad dyscyplinę. więcej

 • Być rycerzem Maryi

  Być rycerzem Maryi

  Dlatego najważniejsza rzeczą w walce z bezbożnością jest trwanie w łasce uświęcającej. Trzeba Chrystusa piastować w sobie, słoneczną nosić szatę. Jedno jedyne daje nam niezmienione siły i zwycięstwo: Chrystus w nas. Świat boi się jedynie ludzi, którzy trwają w łasce uświęcającej. Rycerz Maryi – zdobywca świata z księżycem u stóp! Księżyc ten nie jest jego… więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (mieszkanie II)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (mieszkanie II)

  Chodzi mianowicie o to, aby przystępujący do tej sprawy świętej nie myśleli o pociechach. Trzeba więc być przygotowanym na to, że nigdy tu nie zabraknie smutków i pokus. Nie w tych bowiem pierwszych mieszkaniach jest miejsce, kędy się zbiera mannę z nieba więcej

 • Co jest celem życia? – św.bp. Józef Sebastian Pelczar

  Co jest celem życia? – św.bp. Józef Sebastian Pelczar

  Co jest celem życia ? Życie człowieka objawia się w poczwórnej postaci: jako życie zmysłowe, duchowe, towarzyskie i religijne. Człowiek bowiem jest najprzód z natury swojej istotą złożoną i dwa światy w sobie łączącą, stąd życie jego przyrodzone podwójną ma postać: zmysłową zarazem i duchową. Po wtóre, jest on członkiem społeczeństwa, czyli wielkiej rodziny ludzkiej,… więcej

 • Czym jest fałszywe Miłosierdzie?

  Czym jest fałszywe Miłosierdzie?

  Rozważ to wszystko szczerze i nie daj się zwieść przez ludzi, którzy czynią Boga jak Heli, który jest cały miłosierdziem i pobłażliwością, ma ręce tylko do wynagradzania, a nigdy do kary. Sąd Boży jest dokładny, tak dokładny, że musimy zdać sprawę z każdego naszego bezczynnego słowa (Mt 12,36). „A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do… więcej

Create a website or blog at WordPress.com