Kategoria: Nauka Katolicka

 • Sprawa honoru – wierność Niepokalanej Królowej Polski

  Sprawa honoru – wierność Niepokalanej Królowej Polski

  Pamiętajmy, że jest to sprawa naszego honoru. Rycerze Niepokalanej Królowej Korony Polskiej nie mogą patrzeć obojętnie na panoszące się zło. Na przenikanie zła i do ośrodków szczerze katolickich, przez swawolę słowa nawet w prasie, która ma piękne hasła i piękne tradycje. więcej

 • Skutki Komunii Św. – św. bp.Józef Pelczar

  Skutki Komunii Św. – św. bp.Józef Pelczar

  Dlaczego więc tyle dusz, pomimo tak licznych Komunii św. wcale nie należy do świętych? Oto dlatego, że nie tak przyjmują Komunię św. jak powinni przyjmować. więcej

 • Fatimska modlitwa wynagradzająca

  Fatimska modlitwa wynagradzająca

  „Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu, Duchu Święty, wielbię Cię z najgłębszą czcią i ofiaruję Ci najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany! Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników“. więcej

 • Pochwała cierpienia

  Pochwała cierpienia

  Zrozum więc, że jeśli Pan karze cię na tym świecie, to dlatego, by ci przebaczyć na tamtym, i że obchodzi się tu z tobą z miłosierną surowością dlatego, by w wieczności nie wywierać przeciwko tobie całej srogości sprawiedliwego i nieubłaganego gniewu. Najstraszniejszym znakiem gniewu Bożego jest, kiedy nie podnosi się on przeciwko tobie. Skoro więc nie… więcej

 • O prawdziwości religii katolickiej – św. Augustyn

  O prawdziwości religii katolickiej – św. Augustyn

  Jedna tylko religia katolicka łączy swoich zwolenników w jedno niezmienne wyznanie prawdy, i wierząc, iż prawda jest prawdą, powątpiewać o niej zabrania. Zaiste, gdyby religia katolicka nie była innej przysługi ludziom oddała, jak tylko tę, iż wszelkie spory o istnieniu Boga i o najwyższym dobru udaremniła, już by się niezmiernie była światu przysłużyła, utwierdzając jedność… więcej

 • Fatimska modlitwa pokutna

  Fatimska modlitwa pokutna

   „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. więcej

 • Czego żąda Królowa Niebieska – św. bp. Józef S. Pelczar

  Czego żąda Królowa Niebieska – św. bp. Józef S. Pelczar

  Niestety, nawet u tych, co się nazywają chętnie dobrymi katolikami, jakże rzadkim jest głębsze poznanie prawd wiary i doskonalsze przejęcie się jej duchem; — jakże rzadkim wyznawstwo wiary, czyli śmiała jej obrona i przyznawanie się otwarte do zasad katolickich(…) Natomiast nierzadkim jest rozbrat między słowem i czynem, między życiem prywatnym i publicznym; nierzadkim jest w… więcej

 • Nauka przed spowiedzią świętą

  Nauka przed spowiedzią świętą

  Dobrze to uważ! że Spowiedź bez prawdziwego, nadprzyrodzonego żalu nie tylko jest nieważna, lecz jest świętokradztwem. Wzbudź więc w sobie żal tak mocny, na jaki tylko zdobyć się możesz. Najlepszym znakiem prawdziwego żalu jest nienawiść i obrzydzenie grzechu, i mocne postanowienie, Boga więcej nie obrażać. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.2)

  Bóg, chcąc doprowadzić wybranych swoich do jasnego poznania ich nędzy, usuwa od nich do czasu pociechy swoje, niczego więcej nad to nie potrzeba: pozbawieni tych pociech, od razu poznajemy, czym sami z siebie jesteśmy. Od razu okazuje się skuteczność tej próby, od razu widzimy jasno niedostatki nasze i nieraz więcej nas boli widok tej nędzy… więcej

 • Bóg karą dla przewrotnych – św. Bernard z Clairvaux

  Bóg karą dla przewrotnych – św. Bernard z Clairvaux

  Czym jest Bóg? Nie mniejszą karą dla przewrotnych, niż chwałą dla pokornych. Jest najmędrszą regułą sprawiedliwości, niezłomną i niezmienną, która wszędzie przenika. Na niej to rozbija się wszelkie bezprawie. Jakże miałaby nie rozpaść się w zetknięciu z nią wszelka zuchwałość albo przewrotność? więcej

 • Modernizm – protestancka rewolucja

  Modernizm – protestancka rewolucja

  A nawet nie mija się z prawdą, kto uważa ich za przeciwników, dla Kościoła niebezpieczniejszych od wszystkich innych. Przemyśliwają bowiem o zgubie Kościoła nie z zewnątrz, ale w jego łonie i stąd tkwi niebezpieczeństwo w samych niemal żyłach i wnętrznościach Kościoła więcej

 • W obronie wiary katolickiej – św.Wincenty z Lerynu

  W obronie wiary katolickiej – św.Wincenty z Lerynu

  W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. To tylko bowiem jest prawdziwie i właściwie katolickie, jak to już wskazuje samo znaczenie tego wyrazu, odnoszące się we wszystkiem do znaczenia powszechności. A stanie się to wtedy dopiero, gdy podążymy za powszechnością, starożytnością i jednomyślnością. więcej

 • Pełnić wolę Niepokalanej – św. M. Kolbe

  Pełnić wolę Niepokalanej – św. M. Kolbe

  Niepokalana jest tak potężna, że z samych upadków i słabości potrafi uczynić dzieło potężne i obrócić na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Pełnić wolę Niepokalanej – jest to już na ziemi odczuwać wielki pokój wewnętrzny i szczęście niezmącone, bo cokolwiek mnie spotka na drodze życia, jeśli to przyjmuję z chęcią przypodobania się Niepokalanej, to wszystko chce i przyjmuje Najświętsza Matuchna, więcej

 • Wszystko z Maryją!

  Wszystko z Maryją!

  Rano i wieczór, i przed pracą, i przed spoczynkiem, w smutnych i radosnych chwilach, zawsze i wszędzie mówi do Maryi: „Matko otom jest, pobłogosław mnie”. A gdy zapyta go kto, dlaczego chce być tak blisko boku Maryi, czemu bez niej niczego nie zaczyna, niczego nie kończy, odpo­wiada słowami św. Stanisława Kostki: Przecież to Matka moja. więcej

 • Wypędźmy bezbożnego czarta! – Sł. Boży Ks. Kard. August Hlond

  Wypędźmy bezbożnego czarta! – Sł. Boży Ks. Kard. August Hlond

  Od Boga nie odstępujmy pod żadnym przymusem! Jako wyznawcy, jako działacze, jako bohaterzy i męczennicy, „gotujmy drogi Pańskie” Temu, który jest stwórczym Władcą ducha, materii i siły, wiekuistym Panem rozbełtanych czasów, nieśmiertelnym Królem krnąbrnej współczesności i pogodzonego z Bogiem jutra! Wszędzie i zawsze króluj nam, Chryste, Boże nasz i Odkupicielu! więcej

Create a website or blog at WordPress.com