Kategoria: Nauka Katolicka

Nauka Katolicka

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA -Wzgardziwszy światem, słodko jest służyć Bogu

I cóż wielkiego w tem, że Ci słu­żyć będę, któremu wszelkie stworze­nie służyć powinno?

Nie powinno mi się wydawać czemś wielkiem służyć Tobie; ale ra­czej za wielką i godną podziwu ła­skę poczytać mi należy, że mnie, tak nędznego i niegodnego, raczysz przyjąć za sługę i przyłączyć do liczby umiłowanych sług Twoich.