Kategoria: Nauka Katolicka

Nauka Katolicka

Rozmyślania o miłości Bożej (20) – O naśladowaniu Jezusa w miłości ku Bogu

Takiej to pracy Bóg domaga się od ciebie; musisz ją wyko­nać, lub co najmniej mieć szczere i go­rące pragnienie temu zadaniu zadosyć uczynić, a w chwili śmierci obudzić żal serdeczny, że nie odpowiedziałeś godnie Boskiemu wezwaniu, prosząc Boga, aby przez nieprzebrane miłosierdzie Swoje, raczył dopełnić czego ci niedostaje. Jeżeli w tem pragnieniu nie żyjesz i w go­dzinę śmierci powyższych uczuć obudzić nie zdołasz; nie jesteś godnym należeć do liczby uczniów Chrystusowych, i nie ma w tobie cienia podobieństwa do tego wzoru który byłeś obowiązany nieustannie naśladować.

Aktualności Nauka Katolicka

O Tradycji katolickiej motywy elementarne. Nadrabiamy zaległości! – Ks. Jacek Bałemba

   Tradycja i Pismo Święte – oto, gdzie poznajemy Prawdę objawioną przez Boga. „Boże Objawienie dociera do nas w Kościele założonym przez Chrystusa – jedynym prawdziwym Kościele – poprzez Pismo Święte i Tradycję. Jeżeli więc ktoś wykreśla Pismo Święte bądź Tradycję, nie jest katolikiem. Zdradza Boże Objawienie”

Nauka Katolicka

Droga pewna – Ks. Jacek Bałemba SDB

Grzech i błąd. Oto podstawowe i najgłębsze problemy Kościoła. Iluż to duchownych, osób zakonnych i świeckich dało się w ostatnich kilkudziesięciu latach zwieść pozorom Prawdy! Łatwowierność nie jest cnotą. Wiara – katolicka, czyli jedyna prawdziwa, objawiona przez Boga wiara – jest cnotą. Żaden autorytet nie jest godny zaufania, jeśli w miejsce wiary w Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji, faworyzuje kategorię nowości, zmiany i postępu.

Nauka Katolicka

Rozmyślania o miłości Bożej (19) – Pan Je­zus zawsze i wyłącznie zajęty był sprawami Ojca

W miłości ku Bogu, żadne ograni­czenia ani zastrzeżenia miejsca mieć nie mogą. Kochać prawdziwie, to znaczy służyć Bogu zarówno w słodyczy, jak w oschło­ści, cierpieć chętnie wszystko co Bóg zsyła, choćby natura nasza najbardziej się sprzeciwiała temu, tak utrapienia we­wnętrzne czy to umysłu, czy serca, jak i dolegliwości fizyczne; cierpieć w miarę i w sposób, jaki się Bogu podoba; i na­wet krzyże, jakie On nam zsyła, chętniej przyjmować