Kategoria: Nauka Katolicka

Nauka Katolicka

Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.3 Zniknięcie Pana Jezusa

Pan Jezus ukrywa się niekiedy przed duszą najszczerzej Go miłującą, lecz pomimo tego z serca jej nie wychodzi; a ukrywa się na to jedynie, aby Go taż dusza jeszcze z większą miłością i z większem upragnieniem szukała. Lecz żeby Jezusa znaleźć, potrzeba Go szukać nie pomiędzy uciechami i rozkoszami świata, ale pomiędzy krzy­żami i umartwieniami, jak Go Marya szukała.

Nauka Katolicka

Rozmyślania o miłości Bożej (11) – Bóg Ojciec dał nam co miał najdroż­szego, w osobie Swego Jednorodzonego Syna

ofiara Izaaka była tylko fi­gurą i obrazem tej ofiary Pana naszego Jezusa Chrystusa, dokonanej na górze Kalwarji z woli i dopuszczenia przedwiecznego Ojca. Żadne pióro opisać, ani rozum ludzki pojąć nie zdoła, ile ta straszna a niewinna ofiara najdroższego Syna, niepojętą miłość Ojcowską ko­sztować musiała