NAJNOWSZE

Najświętszy Sakrament – Cud największy

A co ten cud miłości jeszcze większym czyni, to ono upokorzenie się Boga aż do postaci rzeczy nie mających rozumu, do postaci chleba i wina, by człowiek nie lękał się i nie uciekał sprzed obliczności jego, jak niegdyś Izrael u stóp góry Synaj. Bez tego upokorzenia się aż do postaci chleba niepodobnym by było zjednoczenie się Stwórcy ze stworzeniem, niepodobnym zaspokojenie miłości Boga ku człowiekowi i…

Kapłan FSSPX skazany przez sąd za molestowanie 27 dzieci.

Wiadomo że mimo tego , że ma wielu wspaniałych kapłanów psuje się od głowy. Kierownictwo powoli ale systematycznie powiększa zakres takiej współpracy. Efekty są widoczne. Ukrywanie przestępstw seksualnych , przenoszenie oskarżonych do innych regionów gdzie dalej mogą to robić. Ilość takich spraw też nie jest mała . Przecież to są dokładnie metody Watykanu. Każda uległość wobec zła potęguje je a nie niszczy.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.Ile zgubionych dusz zostawili „tradycjonaliści” ?

Niektórzy przewodzą na portalach społecznościowych, mają tysiące obserwujących, ale czy ktoś z nich zwraca uwagę na innych? Ilu z tych obserwujących usiłuje coś zrozumieć z tych mądrości?

Komentarz do sprawy modlitwy ,,O mój Jezu”

Doktor Piotr Chojnowski i Sister Lucy Truth dodają kolejne elementy zbrodni podmiany siostry Łucji – widzącej z Fatimy. Konsekwentnie jest to pomijane milczeniem. Bardzo trudno jest się przebić przez mur kłamstwa nas otaczającego.

Fatimska modlitwa – Błąd w tłumaczeniu i interpretacji

Portugalskojęzyczni przyjaciele Sister Lucy Truth odkryli wyniki badań, które pozwoliły odkryć poprawny i oryginalny tekst modlitwy „O mój Jezu”, która miała być umieszczana na końcu każdej dziesiątki różańca. Modlitwa ta została objawiona przez Matkę Bożą po wizji piekła przekazanej trójce dzieci 13 lipca 1917 roku. Nic dziwnego, że modlitwa ta jest o wiele bardziej katolicka niż ta, którą się odmawia:

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Cud Słońca – Fragment przemówienia wygłoszonego przez dr Chojnowskiego na konferencji The Fatima Challenge

W chwili wielkiego cudu obecni byli niektórzy z najwybitniejszych ludzi literatury, sztuki i nauki, a prawie wszyscy byli niewierzącymi, którzy wyszli z ciekawości, kierowani przepowiednią jasnowidzów. Był tam nawet minister edukacji rządu masońskiego”. Oto Matka Boża, na prośbę Łucji, udowadnia niewierzącym autentyczność swego fatimskiego orędzia.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Skutki sumienia fałszywego

Nie pomogą wtedy wymówki żadne: nie pomoże powoływanie się na nieświadomość, bo Pan Jezus wskaże mu tych od których mógł się nauczyć; nie pomoże powoływanie się na krewkość i ułomność ludzką, bo Pan Jezus wskaże mu tysiące innych, którzy w podobnem jak on żyli położeniu a ustrzegli się grzechów. Usłyszy wtedy wyrok: »Idź odemnie, przeklęty, w ogień wieczny, który zgotowany djabłu i aniołom jego«.

Nabożeństwo Majowe (11) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

O Matko Bolesna! ubolewam nad tym omdleniem, które przejęło serce Twoje przy zdjęciu z krzyża i złożeniu do grobu ciała Syna Twego. O Matko droga! przez to omdlenie, które przejęło serce Twoje, proszę Cię, wyjednaj mi cnotę pilności i dar pamięci, — Amen.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Create a website or blog at WordPress.com