Krucjata Różańcowa o nawrócenie!

„Tak też wygłaszaj kazania o moim Psałterzu, składającym się ze stu piećdziesięciu “Pozdrowień Anielskich” i piętnastu “Ojcze nasz”, a otrzymasz obfite żniwo”.

– słowa NMP do św. Dominika

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Chcieliśmy poinformować że od poniedziałku rozpoczynamy Krucjatę Różańcową o nawrócenie. Będzie to krucjata trwająca cały czas, codziennie będziemy odmawiali jedną tajemnice Różańca Świętego. Różaniec odmawiamy tradycyjnie – jako Psałterz NMP. Do każdego dnia tygodnia będzie przypisana intencja:

Czytaj dalej „Krucjata Różańcowa o nawrócenie!”

Poprawa życia – „Głupi powtarza głupstwa swoje”

1. Jedną z istotnych części pokuty to poprawa życia. „Otoś się stał zdrowym, już nie grzesz, aby ci się co gorszego nie stało” (1), tak napomina Jezus chorego, którego uzdrowił.

Biada ci! mówi przykazanie: za to coś uczynił, zasługujesz na śmierć. Lecz łaska woła: Idź w pokoju, nie grzesz więcej!

Czytaj dalej „Poprawa życia – „Głupi powtarza głupstwa swoje””

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VI

ROZDZIAŁ 6

O rozstrzyganiu sporów w sądach chrześciańskich, grzechach wyłączających z nieba, i t.d.

 

1Śmie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? (Przeciw drugiemu. Przeciw bratu , czyli chrześcianinowi. — Sądzić się. Rozprawiać się sądowym sposobem. — Przed niesprawiedliwymi. Przed sędziami pogańskimi. — A nie przed świętym i Chrześcianami.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VI”

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.V

ROZDZIAŁ 5

O grzechu nieczystości, i ukaraniu za obojętność względem rozpustników

 

1Koniecznie słychać między wami porubstwo, a takie porubstwo, jakiego ani między Pogany, tak iż któryś ma ojca swego żonę. (Koniecznie. Nie z niepewnych wieści, ale z niewątpliwego źródła.— Ojca swego żonę. Macochę swoję — Ma za nałożnicę.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.V”

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.IV

ROZDZIAŁ 4

 

O niesprawiedliwem posądzaniu i podejrzeniu.

 

1Tak niechaj człowiek o nas rozumie jako o sługach Chrystusowych i szafarzach tajemnic Bożych. (Człowiek. To jest każdy: jest to hebraizm ,— Szafarzach tajemnic Bożych. Duchownej, tajemniczej nauki, a tak że Sakramentów Chrystusowych.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.IV”

Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

„Za wszystkich umarł Chrystus, aby i którzy żyją, już nie sami sobie żyli, ale temu, który za nie umarł“
(II Kor. 5, 15).

 

Przez ofiarę, jak słyszeliśmy w poprzedniej nauce, uznaje człowiek najwyższy majestat Pana Boga, Jego wszechwładzę nad całym światem, a swoją słabość i zupełną od Niego zależność – ofiarą oddaje Mu cześć najdoskonalszą, najwspanialszą. Ofiary Izraelitów były prawdziwe, bo składano je Bogu prawdziwemu i przez Niego były przepisane. Były prawdziwe, ale niewystarczające, bo zwierzęta nierozumne nie mogły zadość uczynić obrażonej sprawiedliwości Bożej przez człowieka, istotę rozumną, stąd św. Paweł Apostoł nazywa te ofiary „elementami mdłymi i niedostatecznymi” (Gal 4, 9).

Czytaj dalej „Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa”

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona (cz.I – O różnych źródłach naszych poruszeń)

A więc w zakres rozpoznawania duchów wchodzi to wszystko, co porusza czyli pobudza duszę do uczynienia czegoś takiego, lub do uwierzenia czemuś takiemu, co w prawdzie posiada znamiona dobra lub wiarogodności, lecz nie dosyć pewne, tak że zachodzi obawa, czy to nie poprowadzi do złego.

Tu należy zaliczyć wszystkie prywatne objawienia i widzenia, jakoteż i wewnętrze natchnienia i poruszenia, pobudzające do czynów nadzwyczajnych, albo zabobonnych, albo do przedsięwzięć przechodzących siły ludzkie, w nadziei szczególniejszej pomocy Bożej, czyli cudu, lub wreszcie do zmiany raz obranego stanu pod pozorem wyższej doskonałości, i inne tym podobne, które często zwykły napastywać ludzi dobrych i służbie Bożej oddanych, napełniając ich niepokojem i udręczeniem duchowem.

Czytaj dalej „O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona (cz.I – O różnych źródłach naszych poruszeń)”