NAJNOWSZE

O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny – Św. A.M. Liguori

Gdy Marya miała być Niewiastą mężną, wysłaną na świat dla zwyciężenia Lucyfera, nie wypadało w żaden sposób, aby zrazu została przez niego zwyciężoną i poddaną mu w nie­wolę, owszem, według wszelkiej słuszności wypadało aby wolną była od najlżejszej skazy, i ani na chwile nie podlegała przemocy piekielnego wroga.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.Jesteś katolikiem, ponieważ chodzisz do kościoła?

Katolik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg się brzydzi nawet najpiękniejszymi ofiarami mu składanymi, jeżeli nie są one przepełnione miłością i szczerym oddaniem się Jego woli. To dotyczy również mszy trydenckiej, a nawet przede wszystkim, ponieważ samo uczestnictwo w NOM jest bluźnierstwem , chyba ze ktoś jest całkowicie nieświadomy tego w czym uczestniczy

Prawa Boskie, a prawa ludzkie

Postawienie na pierwszym miejscu człowieka jest iluzją i kłamstwem. Człowiek stał się ofiarą składaną szatanowi. Sam sobie zakłada pętlę na szyję, ponieważ zdradził jak Judasz. Wolność o której tak marzył jest bardzo skrzywiona, ponieważ nie ma w niej Boga.

Niewiarygodna pycha Faustyny Kowalskiej

Kogoś zastanawia czego żąda Faustyna? Ośmieszanie Ciała Chrystusa poprzez opisy wyskakujących Hostii, to było za mało. Trzeba zrównać się z Bogiem.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Franciszek potwierdza że jest komunistą. Ale co jest porażające?

Ale my często powtarzamy że to nie Kościół katolicki, tylko synagoga szatana, w której z pewnością nikt nie słucha Ducha Św., tylko ludzkiego. W końcu to kościół skupiony na człowieku jak twierdzi kilku ostatnich papieży. I  nikt palcem nie kiwnie na wszelkie bluźnierstwa,  dlatego Bergoglio może nadal pędzić wiernych w gorące objęcia władcy tej synagogi.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Rozmyślania adwentowe (12) – Dzień czystości. Niepokalane Poczęcie NMP

mówiąc o chwalebnym przeznaczeniu Maryi, daje nam Kościół zaraz od dnia Jej poczęcia wysokie pojęcie o czystości przyszłej Matki Jezusa, którego zowią Chrystusem. I zaprawdę, jakiejże czy­stości, więcej niż anielskiej domyślać się trzeba w utworzeniu ciała, z którego kiedyś wzięte będzie ciało Jezusa, co znaczy Zbawiciela!

Rozmyślania adwentowe (10) – Dzień uległości

Dlaczegóż tak często upadamy? bo nam brak uległości. Skąd pochodzi nasz brak uległości? Z braku wiary, z pychy i miękkości. Wiara twoja niedołężna; nie cenisz dosyć tego, co Bóg dla Ciebie uczy­nił, tajemnice święte nie przejmują cię czcią należytą, nie rozmyślasz nad nimi,— Słowo Boże, natchnienia wewnętrzne zaniedbywa­ne przez ciebie, pozostają bez owocu

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.