NAJNOWSZE

Kiedy i dlaczego źle się modlimy? – Św. A.M. Liguori

Tak się też dzieje z wieloma grzesznikami; błagają Boga, żeby ich od plag uwolnił, proszą sług Jego o modlitwy w celu pozby­cia się kary; lecz nie proszą o łaskę, żeby grzech porzucić mogli, i życie swe odmie­nili. Jakoż więc ci nieszczęśliwi spodziewają ustrzec się od kary. a o usunięciu do niej przyczyny nie myślą?

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.„Święci” posoborowego „Kościoła”

„Nie oceniaj innych”, „nie osądzaj innych” krzyczą z każdej strony, ale zapominając dodać, że chodzi tu o prywatne wyroki, a nie obronę wiary nam przekazanej i łamanie przykazań Bożych. Czy ty nie oceniasz – nie odróżniasz dobra od zła? To obowiązek twojego sumienia!

Zabójcy dusz! Cz.V – WILK

Medium, osoba która takie rzeczy prowadzi składa w ofierze wasze dusze szatanowi – jako zapłatę za chwilowe korzyści dla siebie.

W kręgu kłamstw – System

Czy coś się zmieniło przez te dwa tys.  lat? Wyraźnie widać że nie. Politycy dalej patrzą na reakcje tłumu, a nie na Prawdę stojąca przed nimi. Zaspokajają ich żądze, lub dają rozwiązania dla ich chorych pożądań.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Grzechy ciała – to co popiera Franciszek I

uważają że piekło jest puste, lub nie istnieje i wszyscy są w niebie. więc Judasz , Hitler , Stalin , Bandera i inni mordercy przechadzają się razem z Wojtyła i Faustyną . To wynika z ich modernistycznych bredni, ale gdzie są prawdziwi święci i wierni naukom katolickim tak potępiani przez Watykan tego nie wyjaśniają.

Wyklęte rodziny

Tak, propaganda zrobiła z nich faszystów, bandytów, bękartów sanacji itp. Zresztą nie tylko komuniści przyłożyli do tego rękę. W 1950 roku Episkopat z kardynałem Wyszyńskim na czele podpisał pakt z diabłem komunistycznym nazywając ludzi walczących o Polskę bandytami.

Globalna ekspansja technologii masowego nadzoru

Technologie masowego nadzoru wprowadzone w celu ochrony zdrowia publicznego podczas pandemii nie zniknęły. Zamiast tego zostały rozszerzone w celu wyegzekwowania ogólnoświatowej kontroli społecznej.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (12) – Ćwiczenie wiary

Pomijając to, że przy każdym ćwiczeniu, tkwiąca w nas cnota wzrasta i że każdy akt cnoty sprawiedliwego wysługuje nam przyrost uświęcającej łaski na obecne życie i nowy stopień niebie­skiej chwały, to częste ćwiczenie tych cnót daje nam także cierpliwość i stałość w ciężkich życia położeniach, siłę i zwy­cięstwo w pokusach złego ducha, spokój i zadowolenie…

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.