O pokorze Maryi

Święty Bernard powiada, że pokora jest podstawą i strażniczką cnót wszelkich. I ma słuszność: bez pokory bowiem nie można posiadać żadnej cnoty. Chociażby dusza jaka przyozdobioną była wszystkiemi cnotami, postrada je wszystkie, jeśli postrada pokorę.
I nawzajem, jak o tem pisze święty Franciszek Salezy do świętej Joanny Szantal (de Chantal), Pan Bóg tak dalece miłuje pokorę, że wnet śpieszy tam gdzie jej dopatrzy.

Ta cnota tak piękna i tak niezbędna, nieznaną była światu; lecz Syn Boży przyszedł na ziemię, aby nas Sam wyuczył jej własnym przykładem, i w sposób szczególny polecił nam abyśmy w tem starali się Go naśladować. Uczcie się ode Mnie Jam jest cichy i pokorny sercem.

Owóż, ponieważ Marya była pierwszą i najdoskonalszą naśladowniczką Chrystusa Pana we wszystkich Jego cnotach, więc podobnież i w pokorze, i przez to właśnie zasłużyła na wyniesienie Jej nad wszystkie istoty stworzone.

Czytaj dalej „O pokorze Maryi”