Aktualności

Jorge Bergoglio – szatańska przewrotność

W internecie dostępne są zdjęcia przedstawiające że Franciszek wykonuje jakieś tajne znaki masońskie i tysiące wiernych tego modernistycznego tworu na czele którego stoi Bergoglio rozpowiada na portalach społecznościowych z dumą, że rozwiązało zagadkę jego postepowania. Jednocześnie w realu czynnie wspierając ten odstępczy kościół z jego najemnikami. Nie mogę zrozumieć jakie ma znaczenie formalna przynależność do jakieś organizacji, jeżeli i tak realizuje się jej cele w praktyce.  Trudno jest też zrozumieć ten krzyk oburzenia, że Franciszek zabiera Mszę w tradycyjnym rycie rzymskim. Naprawdę on zabrał?

Nauka katolicka

„U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU. Studium Filozoficzno-Teologiczne” (4) – Od konceptualizmu Kanta do modernizmu

Widzimy stąd, że moderniści, mówiąc o religii, punktu opar­cia nie szukają w rozumie, ani w rozumie i uczuciu zarazem, ale wyłącznie tylko i jedynie w uczuciu— i w tem leży zasadniczy błąd  ich metody badania. Do tej fałszywej metody poznania doszli oni na podstawie teoryi Kanta. Po odrzuceniu zdolności poznania rzeczy samych w sobie, rola człowieka w poznawaniu religii redukuje się wy­łącznie do badania zjawiska religijności w człowieku, a nie do badania istoty religii samej w sobie.

Opinie

Jorge Bergoglio – szatańska przewrotność

W internecie dostępne są zdjęcia przedstawiające że Franciszek wykonuje jakieś tajne znaki masońskie i tysiące wiernych tego modernistycznego tworu na czele którego stoi Bergoglio rozpowiada na portalach społecznościowych z dumą, że rozwiązało zagadkę jego postepowania. Jednocześnie w realu czynnie wspierając ten odstępczy kościół z jego najemnikami. Nie mogę zrozumieć jakie ma znaczenie formalna przynależność do jakieś organizacji, jeżeli i tak realizuje się jej cele w praktyce.  Trudno jest też zrozumieć ten krzyk oburzenia, że Franciszek zabiera Mszę w tradycyjnym rycie rzymskim. Naprawdę on zabrał?