Category: Wiersze

Wiersze

sen

chciałbym wynagrodzić swoje błędy
lecz przecież wiesz że nie potrafię
po co mam się błąkać po tym ludzkim padole
gdzie przyjaciół się zadeptuje
a wrogom buty całuje
gdzie za wyciągnięta rękę
obcina się obie

Wiersze

Do Najświętszej Panny Maryi. Litania – C. K. Norwid

Która ból każdy czułaś tem okropniej,
Że, bez ucieczki krwią, ból suchy, cichy,
Opodal krzyża skrzypiącego stopni –
Ból, co, powiązań jak kwiatów kielichy
Z gasnącem słońcem promieńmi! krwawemi,
Brał Cię i prawie że podnosił z ziemi;
Jakbyś już wnętrznej męki potęgami
Stanęła wyżej śmierci – nad-cielesna!
Pół-boska!… Matko, o! Matko Bolesna,
Módl się za nami…