Kategoria: Nauka Katolicka

 • Prawdziwie zmartwychwstał !

  Prawdziwie zmartwychwstał !

  Ale przypuśćmy nawet, że Apostołowie chcieli oszukać i rzeczywiście udało im się wykraść ciało Chrystusa. – Teraz dopiero największe piętrzą się trudności. Dlaczego ni stąd ni zowąd, po tej kradzieży wstępuje w bojaźliwych Apostołów duch nadzwyczajnej odwagi i męstwa; – dlaczego w obronie zmyślonego zmartwychwstania, narażają się na rózgi i więzienie; a wreszcie co ich… więcej

 • Rzeźnicy! Mordercy!

  Rzeźnicy! Mordercy!

  Ach jakże źle odpowiadają oni na moją miłość! Tym, czym najbardziej mnie zadręczają, jest ich obojętność, którą łączą z pogardą i niedowiarstwem. Ileż to razy w różnych sytuacjach miałem już ich porazić błyskawicami mego gniewu… i byłbym to uczynił, gdyby mnie nie powstrzymywali aniołowie i dusze, które szczególnie umiłowałem… więcej

 • O nieszczęściach – św. Augustyn

  O nieszczęściach – św. Augustyn

  W jaki sposób te same nieszczęścia mogą skłonić ludzi nie godziwych, by przeklinali Boga i natchnąć dobrych do od dania Mu chwały? Ktoś może zapytać, dlaczego Boże współczucie ogarnia także ludzi złych i niewdzięcznych? więcej

 • Człowiek straciwszy wszystko, wszystko zyskuje – św. Katarzyna ze Sieny

  Człowiek straciwszy wszystko, wszystko zyskuje – św. Katarzyna ze Sieny

  Tę prawdę poznaje dusza, która wyzuła się z siebie i przeto znajduje powód radości we wszystkim, co widzi lub czego doznaje w sobie i w innych. Nie boi się utracić rzeczy małych, bo przez światło wiary upewniona jest co do rzeczy wielkich, o których  więcej

 • Fałszywe miłosierdzie – Abp. Fulton Sheen

  Fałszywe miłosierdzie – Abp. Fulton Sheen

  Miłosierdzie jest dla tych, którzy go nie nadużywają, a nie nadużyje go nikt, kto zaczął naprawiać wyrządzone zło, czego wymaga sprawiedliwość.(…) Miłosierdzie jest udoskonaleniem sprawiedliwości. Miłosierdzie nie poprzedza sprawiedliwości; najpierw musi być sprawiedliwość, a potem miłosierdzie. Odarcie miłosierdzia ze sprawiedliwości jest sentymentalizmem, podobnie jak odarcie sprawiedliwości z miłosierdzia jest surowością więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (Mieszkanie I, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (Mieszkanie I, cz.2)

  wszelkie dobre uczynki, jakie by spełniła, dopóki trwa w grzechu śmiertelnym żadnej nie mają zasługi na żywot wieczny, bo nie wypływają z tego źródła, którym jest Bóg i w którym jedynie cnota nasza jest cnotą, a odłączona od Niego, nie może być przyjemna w oczach Jego; nadto jeszcze, kto popełnia grzech śmiertelny, ten nie chce… więcej

 • Zatajone grzechy i świętokracze Komunie Św. – Św. J. M. Vianney

  Zatajone grzechy i świętokracze Komunie Św. – Św. J. M. Vianney

  Kiedy zbliża się do stołu Pańskiego świętokradca, wydaje się jakby Zbawiciel mówił do niego, jak kiedyś do Judasza:, Po co tu idziesz, przyjacielu? Znakiem pokoju, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Zatrzymaj się, synu, zlituj się nade Mną.” Ale te błagania nie pomagają, tak jak nie skutkują też wyrzuty sumienia. Przeniewiercy pomimo wszystko mają czelność dopuszczać się… więcej

 • Wiara daje woli siłę – św. bp. Józef Pelczar

  Wiara daje woli siłę – św. bp. Józef Pelczar

  Lepszej broni dostarcza nam wiara. Czyni ona z nas rycerzy Chrystusowych i wkłada nam na głowę hełm ufności, pierś okrywa pancerzem pokory, w jedną rękę daje tarczę czuwania, w drugą miecz modlitwy, w serce rzuca ogień męstwa i zasila go Chlebem mocnych – Najświętszym Sakramentem. Kiedy walczymy, wiara okrąża nas niewidzialnie i szepce do ucha,… więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (Mieszkanie I, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (Mieszkanie I, cz.1)

  (…)dusze nie oddające się modlitwie wewnętrznej podobne są do ciała ruszonego powietrzem albo sparaliżowanego, które choć ma ręce i nogi, władać nimi nie może. Są w rzeczy samej dusze tak zniedołężniałe i tak nawykłe do obracania się wyłącznie w rzeczach zewnętrznych, iż straciły niejako wszelką możność oderwania się od nich choćby na chwilę i wejście… więcej

 • Pobudki do miłości Boga – św. Józef Sebastian Pelczar

  Pobudki do miłości Boga – św. Józef Sebastian Pelczar

  Stań przed Przenajświętszym Sakramentem i rozważ to niezmierne wyniszczenie się Boga utajonego, tę ogromną ofiarę z siebie, to całkowite oddanie się człowiekowi z miłości bez granic. Wniknij potem do Serca Jezusowego i przypatrz się Jego miłości. Zaprawdę, żaden rozum nie zdoła pojąć, jak wielki płomień trawi to Serce Najmiłościwsze. Gdyby Mu było polecone nie raz,… więcej

 • Wszystko dopiero się zaczyna, Chrystus żyje!

  Wszystko dopiero się zaczyna, Chrystus żyje!

  Głosy z nad grobu Chrystusowego nigdy już nie umilkły. Consummatum est, nareszcie wszystko się skończyło – wołano tyle razy poprzez dzieje chrześcijaństwa; wołano w dnie pierwszych prześladowań, wołano w strasznych latach wędrówek ludów, wołano w saeculum obscurum, w makabryczny wiek X, wołano tak na pograniczu humanizmu i reformacji, wołano tak w niektórych krajach w drugiej… więcej

 • „Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni”

  „Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni”

  Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność. A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne,… więcej

 • „Bramy piekielne go nie przemogą”

  „Bramy piekielne go nie przemogą”

  Chrystus nie został wskrzeszony. On zmartwychwstał. Łazarz został wskrzeszony – to ktoś inny, w tym przypadku nasz Pan, wezwał go do ponownie życia. Jeśli chodzi o Boskiego Odkupiciela, nikt Go nie wskrzesił. On zmartwychwstał sam, nie potrzebował nikogo, aby wrócić do życia. On wziął swoje życie z powrotem, kiedy tego zapragnął. Wszystko, co mówi się… więcej

 • Dobrodziejstwa Krzyża – św. Jan M. Vianney

  Dobrodziejstwa Krzyża – św. Jan M. Vianney

  O, jaka stąd pociecha dla chrześcijanina, kiedy umierając, trzyma w rękach krzyż, który całe życie był przedmiotem jego rozmyślań i jego miłości! Wówczas będzie mógł odezwać się do Sędziego: „Panie, Ty wiesz, że nigdy Twego krzyża nie unikałem i nie gardziłem nim, nosiłem go chętnie, poniżenia, obrazy i cierpienia napełniały mnie radością i weselem!”. O… więcej

 • Zaufanie do Boga

  Zaufanie do Boga

  Skoro my, którzy jesteśmy niczym, sami sobie nie możemy zgotować niczego poza upadkiem, w niczym nie powinniśmy sobie ufać. Z naszym Panem zaś będziemy odnosić same zwycięstwa, pod warunkiem, że pragnąc otrzymać Jego pomoc, uzbroimy serca w bezgraniczne zaufanie do Niego. Podobnie jak nieufność wobec siebie, tak i zaufanie do Boga uzyskać można na cztery… więcej

Create a website or blog at WordPress.com