List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. III


ROZDZIAŁ 3

O szczególnem powołaniu Sw. Pawła do opowiadania Ewangelii poganom, i t. d.

1Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, za was Pogany, (Dlatego. To, co się znajduje w tym wierszu,po długiej przerwie, która następuje, łączy się z onemi słowy: klękam na kolana i t. d. niżej w. 14. — Więzień Chrystusa Jezusa. Dla sprawy Chrystusa i jego Ewangelii-)

2jeśliście jedno słyszeli o szafowaniu łaski Bożej, która mi jest do was dana, (Jeśliście jedno słyszeli o szafowaniu. Jeśliście jedno słyszeli, o czem nie wątpię, jako mnie z Boskiej opatrzności i wyroku został kiedyś powierzony urząd opowiadania Ewangelii między poganami, a zatem i u was.)

3przez objawienie oznajmiona mi jest tajemnica, jakom przedtym pisał na krótce, (Albowiem przez objawienie. Słyszeliście, że wielka ta tajemnica, którą pospolicie opowiadam i podziwiam, o wcieleniu Chrystusa, odkupieniu, powołaniu pogan, i t. d. została mi oznajmioną przez objawienie.— Jakom przedtem pisał. O tej tajemnicy. Przeczytajmy bowiem rozdział pierwszy i drugi, a zobaczymy, że tajemnica, o której się już rzekło, zwłaszcza we względzie powołania pogan, jasno i głęboko była objawioną S. P awłowi.— Na krótce. W krótkości.)

4jako czytając, możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowej, (Czytając. Powyższe rozdziały tego listu. — Wyrozumienie. Rozumienie moje pod względem tajemnic Chrystusowych.)

5która inszych wieków nie była poznana od synów ludzkich, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i Prorokom w Duchu, (Inszych wieków. W innych poprzedzających wiekach .— Od synów ludzkich. Od ludzi.—- I prorokom. Nowego
Testamentu.— W Duchu. Przez Ducha Ś.)

6iż Pogani są spółdziedzicy i spółcielni, i spółuczestnicy obietnice jego w Chrystusie Jezusie przez Ewanielią, (Pogani są spółdziedzicy. Wespół z Żydami są dziedzicami nieba, jako synowie Boży. — I spółcielni. Członkami jednego ciała, pod jedną głową Chrystusem. — Obietnice jego. Obietnic Ducha Ś., albo Bożych; albowiem zaimek względny jego. może się odnosić do jednego i do drugiego.— W Chrystusie Jezusie. Przez Chrystusa Jezusa, który przez swoję Ewangelią ogłosił te obietnice.)

7którejem się stał sługą wedle daru łaski Bożej, która mi jest dana wedle skuteczności mocy jego. (Którejem. Ewangelii Chrystusowej.— Wedle daru łaski Bożej. Przez dar łaski Bożej. — Wedle skuteczności. Skutecznego działania. — Mocy. Potęgi. Sens jest: nie przyjąłem apostolstwa próżnego i czczego, ale takie, które potężnie i skutecznie działa, i spraw uje nawrócenie narodów nawet barbarzyńskich.)

8Mnie, namniejszemu ze wszytkich świętych, dana jest łaska ta, abym między Pogany przepowiadał niedościgłe bogactwa Chrystusowe (Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych. Nie tylko Apostołów, ale także chrześcijan. — Niedościgłe. Niepojęte rozumem. — Bogactwa Chrystusowe. Oznacza niezmierność dobrodziejstw Chrystusowych.)

9a iżbym objaśnił wszytkim, który jest szafunek tajemnice zakrytej od wieków w Bogu, który wszytko stworzył, (Iżbym objaśnił wszystkim. Wnosząc światło wiary i prawdy.—Który jest szafunek. Abym nauczył, jak mądrze jest podaną wszystkim tajemnica odkupienia Chrystusowego, która przez tak wiele wieków, owszem od wieków była ukryta w Bogu, to jest, w jego myśli, zamiarach i przeznaczeniu.)

10aby wiadoma była księstwam i zwierzchnościam na niebiosach przez kościół rozliczna mądrość Boża, (Aby wiadoma była księstwom i zwierznhnościom. Owym chórom anielskim, które się nazywają księstwami i władzami, pod którem i i resztę chórów anielskich rozumieć należy.—Na niebiosach. Przebywającym.—Przez kościół. Przez te rzeczy, które czynił w Kościele Chrystus i Apostołowie, a także przez dary i łaski dane Kościołowi, wiele tajemnic Chrystusowych i chrześciańskich doszło do wiadomości aniołów, których wprzódy nie wiedzieli.)

11wedle przeznaczenia wieków, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panie naszym, (Wedle przeznaczenia wieków. Co wszystko stało się w owym czasie, który dla tak ważnej sprawy uważał i przeznaczył za najwłaściwszy i najlepszy, żeby te rzeczy wykonać przez Chrystusa.)

12w którym mamy bezpieczność i przystęp z ufaniem, przez wiarę jego. (W którym mamy bezpieczność. W którym to Chrystusie pokładamy całą naszę nadzieję, i za jego łaską przez wiarę w niego możemy z największą ufnością przybliżyć się do Boga Ojca)

13Przetoż proszę, abyście nie ustawali w uciskach moich za was, która jest chwała wasza. (Proszę. Was, Effezowie. — Abyście nie ustawali w uciskach moich. Abyście nie słabli i nie upadali na duchu, widząc moje utrapienia i więzy. — Za was. Za to iż wam i innym chrześcijanom opowiadam Chrystusa i zbawienie.—Która jest chwała wasza. Które to utrapienia służą ku waszej chwale)

14Dlatego klękam na kolana moje ku Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, (Dlatego. Złączyć to należy z pierwszym wierszem tego rozdziału, jakieśmy tam rzekli. — Klękam na kolana moje ku Ojcu. Pokornie błagam Boga Ojca, itd)

15z którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi jest nazywane, (Z którego wszelkie ojcowstwo na niebie i na ziemi jest nazywane. Z którego Ojca wszelka rodzina, już to Aniołów w niebie, już ludzi na ziemi, ma istnienie, i bierze swój początek,— Ojcowstwo. W greckim rodzina, albo pokolenie, które od jednego ojca ma swój początek.)

16aby wam dał wedle bogactw chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego wewnętrznego człowieka, (Wedle bogactw chwały swej. Według niezmiernej hojności chwalebnej łaski swojej. — Mocą. Męztwem .— Utwierdzeni. Proszę, aby wam dał męstwo, żebyście niem utwierdzeni zwalczyli wszelkie pokusy, przez ducha jego ku postępowi wewnętrznego człowieka. Albo się mówi wewnętrznego człowieka, zamiast w wewnętrznym człowieku. Wewnętrznym zaś człowiekiem jest myśl człowieka, albo sam człowiek, wedle swojej myśli i tych władz, które są własnością duszy rozumnej.)

17aby mieszkał Chrystus przez wiarę w sercach waszych, w miłości wkorzenieni i ugruntowani, (W miłości wkorzenieni i ugruntowani. Aby wam też dał, żeby wasza miłość była mocną i stałą. Patrz Wujka)

18żebyście mogli pojąć ze wszytkimi świętymi, która jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, (Ze wszystkimi świętymi. Ze wszystkimi chrześcijanami, którym tego samego życzę. — Która jest szerokość, i długość, i wysokość, i głębokość. Nie tłumaczy Apostoł, jakiej rzeczy rozumie szerokość, długość i inne rozmiary, które tu wspomina. Mówi zaś o dobrodziejstwie odkupienia Chrystusowego, którego chce. żeby byli uczestnikam i nie tylko żydzi, ale wszystkie narody. — Która jest szerokość. Jak się szeroko rozciąga tajemnica, miłość i dobroć Chrystusowa, a mianowicie do wszystkich narodów.— I długość. Długość się nie zamyka w żadnych granicach; albowiem rozciąga się od wieczności do wieczności. Już bowiem od wieków postanowił Bóg powołać narody, a skutek i owoc tego dobrotliwego rozrządzenia trwać będzie przez całą wieczność.— I wysokość. Albowiem do wielkiej i wysokiej ‚godności poganie są podniesieni, to jest do synowstwa Bożego i spółdziedzictwa z Chrystusem . Wielka też wysokość Boskiej mądrości, miłości i potęgi, która umiała, chciała i mogła sług tak podnieść. — I głębokość. Jest to bowiem najgłębsza tajemnica, która , jak się mówi Rzym. 16, 25: od czasów wiecznych była zamilczaną . Jest także głęboką z powodu wielce uniżonej pokory Chrystusa, który wyniszczył samego siebie, i t. d . Filip. 2, 7.)

19i poznać przewyższającą naukę miłość Chrystusową, abyście byli napełnieni wszelakiej zupełności Bożej. ( I poznać. Proszę Boga, abyście też mogli poznać i należycie ocenić. — Przewyższającą naukę. Przewyższającą naszę znajomość, i większą niż pojąć możemy. — Miłość Chrystusową. Którą nas umiłował. — Abyście byli napełnieni wszelakiej zupełności Bożej. Abyście zostali napełnien i doskonałością darów Bożych, abyście obfitowali we wszee.)

20A temu, który mocen jest wszytko daleko obficiej uczynić, niż prosimy abo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi: (A temu, który mocen jest. Uczynić więcej niż my prosimy, i w myśli mamy. — Wedle  mocy, która w nas skutecznie robi. To jest, łaski i Ducha , który was potężnie pobudza do surowych cnót chrześciańskich.)

21jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen. (Jemu chwała w kościele. Dopełnia zdania zaczętego wier. 20, a temu , który ocen jest, i t. d . Sens jest: niech mu będzie chwała w Kościele, t. j  niech go chwali cały Kościoł, który jest od niego obdarzony tak wielkiemi dobrodziejstwy .— W Chrystusie Jezusie na wszystkie. I to przez Chrystusa, i na wszystkie wieki wieków.)

 

 

Wykład X . J. Wujka.

 17. Aby mieszkał Chrystus przez wiarę. Oto Chrystus mieszka w nas przez swe dary, ludzie bywają usprawiedliwieni przez dary jego w nich będące i trwające: a nie przez sprawiedliwość własną Pana Chrystusową; jako heretycy bają.

17. W miłości wkorzenieni. Nie sama wiara ma być w nas, ale i miłość, która jest wszystkich cnót dopełnienie.

 

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: