Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 3)

Przyznaj tedy, że w grzechu największe jest zło. Grzesząc stajesz się niewolnikiem. Jakże często powtarzasz: „nie mogę.“ Tak jest, grzech zapanowawszy w twem sercu silniejszym jest od ciebie, on cię prowadzi do zguby, rujnuje cię, zabija, ze szczętem ogołaca. A iluż to ludzi w tej strasznej niewoli zostaje? Jest to największa tajemni­ca i najsmutniejsza prawda. Dusze zruj­nowane już nie czują, już nie kochają…

O lenistwie i jego skutkach w życiu duchowym

Leniwiec bowiem chce, i nie chce, a pożądliwości zabijają leniwego (Przysł. 21, 25). Dlatego też, że do dzieła ozięble się zabierają, brzemię prawa Bożego, które samo w sobie jest lekkim, staje się dla nich bardzo ciężkim, i chociaż wiele się trudzą, jednakże mało postępu czynią, ściągając wreszcie na siebie to przekleństwo: „Iżeś jest oziębłym, pocznę cię wyrzucać z ust moich” (Apok. 3, 16).

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 2)

Wejdżmyż w to źródło Boskiej miłości Jezusa, aby w nim prawdziwą miłość zaczerpnąć… a spostrzegłszy, jak mało dotychczas kochaliśmy Go prawdziwie, starajmyż się teraz przynajmniej wynagrodzić Mu tę niewdzięczność, i choć teraz pocieszymy Zbawcę naszego…
Niestety, na świecie ludzie nie myślą o Bogu, nic dla Niego nie czynią, mają wstręt do wszelkich cierpień, wstręt do krzyża; a więc Go nie kochają.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 31)

Miłość Pana Boga jest miarą naszej świą­tobliwości. Akt tej miłości na tem zależy, abyśmy Boga sobie nade wszystko cenili, nade wszystko w sercu poważali, a to dla nieskończonych powabów Jego dobroci, czyli dla tego, że On sam w sobie jest dobrem najwyższem, abyśmy Jego wolę, Jego chwalę, Jego upodobanie nad wszystkie nasze pożyt­ki więcej sobie ważyli; abyśmy w postanowie­niu woli i w skutku byli zawsze gotowi wszy­stko raczej stracić, wszystko cierpieć, aniżeli na obrazę Boską zezwolić.

Rozmyślanie na Zielone Świątki

Przygotowanie pierwsze. Przenieśmy się dziś myślą do Wieczernika, gdzie Duch Święty zstępuje na Apostołów i rozważmy: 1) dla jakich powodów zstępuje; 2) jak cudowne są Jego sprawy w niebie i na ziemi. Potem zrobimy postanowienie: 1) złożyć serdeczne dzięki Duchowi Świętemu za wszystko, co uczynił dla Kościoła i […]