Author: A. Szaroleta

Zdrowa nauka Kościoła przeciw baśniom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)
Aktualności

„Zdrowej nauki nie ścierpią” – Watykan zalecił zamknięcie seminarium za karę

 Modernistyczny kościół do wszystkiego jest zdolny. Nawet do prześladowania wiernych którzy jeszcze zachowali trochę z prawd wiary,  w przeciwieństwie do administracji kościelnej.

Wszyscy w tym „braterskim”ekumenicznym „kościele” mogą czuć się dobrze dopóki nie przejawiają swoim postępowaniem zdrowej nauki zgodnej z Objawieniem i Tradycją.

Nauka Katolicka

Nauka o sądzie szczegółowym – Św. Jan.M. Vianney

Przywoła nam na pamięć wszystkie dobre myśli i natchnienia, których nam użyczał obficie. Niestety, ileż łask zmarnowaliśmy!
Przypomni nam zachęty do cnoty, nauki katechizmowe, czytania pobożne, spowiedzi, Komunie.
Wielu chrześcijan nie otrzymało ani setnej części tych łask, a przecież się uświęcili. Biada chrześcijanino­wi, który z tych skarbów nie korzystał!