Autor: Agnieszka

 • Najświętszy Sakrament – Cud największy

  Najświętszy Sakrament – Cud największy

  A co ten cud miłości jeszcze większym czyni, to ono upokorzenie się Boga aż do postaci rzeczy nie mających rozumu, do postaci chleba i wina, by człowiek nie lękał się i nie uciekał sprzed obliczności jego, jak niegdyś Izrael u stóp góry Synaj. Bez tego upokorzenia się aż do postaci chleba niepodobnym by było zjednoczenie… więcej

 • Raport anatomiczny na temat dwóch sióstr Łucji autorstwa brazylijskiego profesora Carlosa Bezerry

  Raport anatomiczny na temat dwóch sióstr Łucji autorstwa brazylijskiego profesora Carlosa Bezerry

  Stwierdzam ponad wszelką wątpliwość na podstawie analiz wykonanych na podstawie obrazów 3D osób 1 i 2, że nie są one tą samą osobą, ponieważ istnieją niemożliwe do pokonania różnice w strukturze kości twarzy, których nie można wyjaśnić w żaden inny sposób. więcej

 • Na Zesłanie Ducha Świętego

  Na Zesłanie Ducha Świętego

  Wybrane teksty o Duchu Świętym więcej

 • Odrzucone przesłanie z Fatimy: Opis objawień (2) -Jestem z Nieba – 13 maja (nagranie)

  Odrzucone przesłanie z Fatimy: Opis objawień (2) -Jestem z Nieba – 13 maja (nagranie)

  Nawet sami dla siebie nie chcemy cierpieć aby odpokutować nasze grzechy i winy. Uciekamy od wszelkich trudności. szukamy charyzmatyków i uzdrowień za wszelką cenę. Czy to nie jest odwrócenie się od naszej Matki plecami? więcej

 • Fatimska modlitwa – Błąd w tłumaczeniu i interpretacji

  Fatimska modlitwa – Błąd w tłumaczeniu i interpretacji

  Portugalskojęzyczni przyjaciele Sister Lucy Truth odkryli wyniki badań, które pozwoliły odkryć poprawny i oryginalny tekst modlitwy „O mój Jezu”, która miała być umieszczana na końcu każdej dziesiątki różańca. Modlitwa ta została objawiona przez Matkę Bożą po wizji piekła przekazanej trójce dzieci 13 lipca 1917 roku. Nic dziwnego, że modlitwa ta jest o wiele bardziej katolicka… więcej

 • Cud Słońca – Fragment przemówienia wygłoszonego przez dr Chojnowskiego na konferencji The Fatima Challenge

  Cud Słońca – Fragment przemówienia wygłoszonego przez dr Chojnowskiego na konferencji The Fatima Challenge

  W chwili wielkiego cudu obecni byli niektórzy z najwybitniejszych ludzi literatury, sztuki i nauki, a prawie wszyscy byli niewierzącymi, którzy wyszli z ciekawości, kierowani przepowiednią jasnowidzów. Był tam nawet minister edukacji rządu masońskiego”. Oto Matka Boża, na prośbę Łucji, udowadnia niewierzącym autentyczność swego fatimskiego orędzia. więcej

 • Skutki sumienia fałszywego

  Skutki sumienia fałszywego

  Nie pomogą wtedy wymówki żadne: nie pomoże powoływanie się na nieświadomość, bo Pan Jezus wskaże mu tych od których mógł się nauczyć; nie pomoże powoływanie się na krewkość i ułomność ludzką, bo Pan Jezus wskaże mu tysiące innych, którzy w podobnem jak on żyli położeniu a ustrzegli się grzechów. Usłyszy wtedy wyrok: »Idź odemnie, przeklęty,… więcej

 • Nabożeństwo Majowe (11) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nabożeństwo Majowe (11) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  O Matko Bolesna! ubolewam nad tym omdleniem, które przejęło serce Twoje przy zdjęciu z krzyża i złożeniu do grobu ciała Syna Twego. O Matko droga! przez to omdlenie, które przejęło serce Twoje, proszę Cię, wyjednaj mi cnotę pilności i dar pamięci, — Amen. więcej

 • „Jezus” bez serca – Zjawy s. Faustyny i fałszywe miłosierdzie

  „Jezus” bez serca – Zjawy s. Faustyny i fałszywe miłosierdzie

  Jest to nagranie artykułu „JEZUS” BEZ SERCA – O „wizjach” s. Faustyny i fałszywym miłosierdziu opublikowanego na naszej stronie 3 lata temu – Z uzupełnieniem. więcej

 • Nieustanne powracanie do Boga (16) – Być dzieckiem Maryi.

  Nieustanne powracanie do Boga (16) – Być dzieckiem Maryi.

  szatan usiłuje wszelkimi sposobami zmniejszyć w nas nabożeństwo do Matki Bożej. Stara się po­budzić nas do niewierności w oddawaniu Jej czci, albo w uciekaniu się do Jej po­mocy, albo pobudza nas do zarozumiałości, żebyśmy licząc na pomoc Maryi zanie­dbali się sami starać o swój postęp. Sło­wem, czyni, co może, aby uczynić nasze nabożeństwo do Maryi… więcej

 • Nabożeństwo Majowe (10) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nabożeństwo Majowe (10) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej wszystkim, zawsze i wszędzie ulgę, pociechę i pokój duszy jednało; wyjedna i nam, jeśli nasze boleści z boleściami Maryi połączone złożymy w cichości, pokorze i miłości u stóp krzyża zbawienia! więcej

 • Nabożeństwo Majowe (9) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nabożeństwo Majowe (9) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nie poznajemy godności naszej, powołania naszego, żyjąc w ciele, żyjemy ciałem. Mogąc być aniołami na ziemi, zwierzęciejemy za życia, aby zeszatanieć po śmierci. więcej

 • Nabożeństwo Majowe (8) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nabożeństwo Majowe (8) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Tego się bój, abyś ty nie straciła Jezusa, jeźli ty go nie stracisz, nie straci Go i dziecko twoje; a wtenczas i ty nie stracisz dziecka twego. W miarę jak ty się ociągać będziesz, i ono się ociągać będzie; w miarę jak ty się przybliżysz, i ono się przybliży! Staraj się o własną doskonałość, ale… więcej

 • Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 8 -14)

  Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, dzień 8 -14)

  Polecamy ciąg dalszy rozważań pochodzących z książeczki pt.„MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE MARYI.” z 1896 roku, które publikowaliśmy na naszej stronie trzy lata temu. Dla ułatwienia dostępu bez konieczności codziennego wyszukiwania, publikujemy  linki do rozważań na rozpoczynający się tydzień. Zapraszamy do codziennej chwili skupienia na Matce Bożej, uzupełnionej odpowiednią do treści rozważań modlitwą.. więcej

 • Nabożeństwo Majowe (7) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  Nabożeństwo Majowe (7) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

  pokąd kochamy się w ciemności, nie zawita światło w noc duszy naszej. Pokąd grzech nie ustąpi z serca, potąd Jezus do niego nie wejdzie! Jezus pokorny nie zagości w sercu, gdzie mieszka pycha i duma; Jezus na krzyżu rozpięty wzgardzi sercem, które rozkoszą ciała żyje więcej

Create a website or blog at WordPress.com