Tag: Św. Paweł

 • Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (11) -Potrzeba wiary

  Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (11) -Potrzeba wiary

  Chrześcijanin daremnie by sobie pochlebiał, iż z połowiczną wiarą, bę­dzie usprawiedliwionym wobec Boga. Nie, bo sprawiedliwość i grzech nie mogą iść w parze. A jest to grze­chem, cokolwiek, chociażby i najmniejszej części Obja­wienia krnąbrnie przeczyć. więcej

 • Św. Paweł – Apostoł narodów

  Św. Paweł – Apostoł narodów

  Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.I – Umysł)Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.II – Serce)Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.III – Znamiona apostolstwa)Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.IV – Tajemnica świętości) więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

  Jezus Chrystus wczora i dziś, ten i na wieki. Naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się. Abowiem nalepsza jest serce utwierdzić łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się imi bawili. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XII)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XII)

  Abowiem kogo Pan miłuje, karze, a biczuje każdego syna, którego przyjmuje. W karności trwajcie. Ofiarujeć się wam Bóg jako synom. Abowiem któryż syn, którego by ociec nie karał? więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XI)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XI)

  A cóż jeszcze mam mówić?(…) byli kamionowani, przecinani, doświadczani, w zabiciu miecza pomarli, błąkali się w owczych, w koziech skórach, niedostateczni, uciśnieni, utrapieni,(…) A ci wszyscy świadectwem wiary doświadczeni, obietnice nie odnieśli, iż Bóg o nas coś lepszego przejźrzał, aby nie bez nas byli doskonałymi uczynieni. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.X)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.X)

  lecz ten, ofiarowawszy jednę ofiarę za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej, na koniec czekając, ażby nieprzyjaciele jego położeni byli podnóżkiem nóg jego. Abowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił, na wieki poświęcone. (…) więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.IX)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.IX)

  lecz teraz, na skończeniu wieków, raz się okazał ku zgładzeniu grzechu, przez ofiarę samego siebie.A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potym sąd, tak i Chrystus raz jest ofiarowan, aby grzechy wielu wyniszczył: drugi raz bez grzechu okaże się tym, którzy go oczekawają, ku zbawieniu więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.VII)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.VII)

  Abowiem przystało, abyśmy takiego mieli nawyższego kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników i który się stał wyższy nad niebiosa; który nie ma potrzeby na każdy dzień, jako kapłani pierwej, za występki swoje ofiarować, potym za ludzkie, bo to uczynił raz, siebie ofiarowawszy. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.VI)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.VI)

  Bo ziemia, która deszcz często na się padający pije i rodzi ziele użyteczne tym, przez które bywa sprawowana, bierze błogosławieństwo od Boga lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przeklęctwo, której koniec na spalenie. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.IV i V)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.IV i V)

  Bo każdy, który jest mleka uczestnikiem, nieświadom jest mowy sprawiedliwości: abowiem dzieciątkiem jest. A doskonałych jest twardy pokarm: tych, którzy przez zwyczajenie zmysły mają wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.I i II)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.I i II)

  Skąd powinien był we wszytkim być podobny braciej, aby się zstał miłosiernym i wiernym nawyższym kapłanem do Boga, aby ubłagał za grzechy ludu. Abowiem w czym sam ucierpiał i kuszon był, mocen jest i tym, którzy są kuszeni, dopomóc. więcej

 • List Św. Pawła do Filemona

  List Św. Pawła do Filemona

  Jeśli mię tedy masz towarzyszem, przyjmi go jako mnie. A jeślić co uszkodził albo winien, to mnie przyczytaj. więcej

 • List Św. Pawła do Tytusa

  List Św. Pawła do Tytusa

  A głupich gadek i wyliczania rodzajów, i sporów, i swarów zakonnych chroń się: abowiem są niepożyteczne i próżne. Człowieka heretyka po pierwszym i wtórym strofowaniu się strzeż, wiedząc, iż jest wywrócony, który takowy jest, i grzeszy, gdyż jest własnym sądem potępiony. więcej

 • 2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. IV

  2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. IV

  Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe, przez przyszcie jego i królestwo jego: przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj, z wszelaką cierpliwością i nauką. Abowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie uczycielów, mając świerzbiące uszy, a od prawdyć słuchanie odwrócą, a ku baśniam się obrócą. więcej

 • 2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. III

  2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. III

  A wiedz to, iż w ostatnie dni nastaną czasy niebezpieczne.Będą ludzie sami siebie miłujący, chciwi, hardzi, pyszni, bluźnierze, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, złośnicy,bez miłości przyrodzonej, bez pokoju, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, bez dobrotliwości, zdrajce, uporni, nadęci i rozkoszy więcej miłujący niżli Boga, mając wprawdzie pozór pobożności, lecz się mocy jej zapierający. I tych się chroń. więcej