Tag: Św. Paweł

II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. II

Abowiem się już sprawuje tajemnica nieprawości: tylko aby ten, który trzyma teraz, dzierżał, aż odjęt będzie z pośrzodku. A tedy objawion będzie on złośnik: którego Pan Jezus zabije duchem ust swoich i zatraci objawieniem przyszcia swego; tego, którego przyszcie jest wedle skuteczności szatańskiej, z wszelaką mocą i znaki, i cudami kłamliwemi, i z wszelkim zwiedzieniem nieprawości w tych, którzy giną, przeto iż miłości prawdy nie przyjęli, aby byli zbawieni.

II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I

…na przykład sprawiedliwego sądu Bożego, abyście byli godni poczytani w królestwie Bożym, dla którego i cierpicie, jeśli jedno sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają, a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynienie z nami w objawieniu Pana Jezusa z nieba z anjoły możności swojej, w płomieniu ognistym oddawającego pomstę tym, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewanielijej Pana naszego Jezusa Chrystusa

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III i IV

aby umiał każdy z was naczynie swe trzymać w świątobliwości i uczciwości, nie w namiętności żądze jako i Pogani, którzy nie znają Boga, a żeby kto nie podchodził ani oszukiwał w sprawie brata swego: abowiem mścicielem jest Pan wszytkiego tego, jakośmy wam przedtym powiadali i oświadczali. Bo nas Bóg nie wezwał ku nieczystości, ale ku poświęceniu. A przeto który tem gardzi, nie gardzi człowiekiem, ale Bogiem, który też w nas dał Ducha swego świętego.

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I i II

Abowiem wy, bracia, zstaliście się naszladowcami kościołów Bożych, które są w Żydowskiej ziemi w Chrystusie Jezusie, iżeście i wy toż cierpieli od spółpokoleników waszych, jako i oni od Żydów, którzy i Pana zabili Jezusa, i Proroki, i nas przeszladowali, i Bogu się nie podobają, i wszytkim ludziom się sprzeciwiają, broniąc nam, żebyśmy nie mówili Poganom, iżby byli zbawieni: aby zawsze wypełniali grzechy swe, abowiem na nie przyszedł gniew Boży aż do końca.