Tag: Św. Paweł

 • List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz.V)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz.V)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. IV) 5. Stosunek żydów do Ewangelii  (9, 1— 11, 36). 9. 1 Prawdę mówię w Chrystusie nie kłamię:  bo mi świadectwo daje sumienie moje w Duchu świętym: więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. IV)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. IV)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. III) 7. 1 Albo czyż nie wiecie, bracia (mówię do tych, co znają zakon), że człowiek pozostaje pod panowaniem prawa, dopóki żyje? ” (1 Kor. 7, 39) więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. III)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. III)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. II) 4. Skutki usprawiedliwienia z wiary (5, 1—8, 39). 1 Usprawiedliwieni tedy przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego  Jezusa Chrystusa: (Mamy pokój. Tak czytamy z niektórymi kodeksami greckimi i starymi łacińskimi. Wymaga tego kontekst, Mowa bowiem jest o błogich skutkach usprawiedliwienia. W Wulg. jest… więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. II)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. II)

  A może ty gardzisz bogactwem dobroci jego, cierpliwości i zwlekania z karą ? Czy nie wiesz, że łaskawość Boża do pokuty cię wzywa ? więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. I)

  List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. I)

  W zbiorze listów św. Pawła list ten pierwsze zajmuje miejsce nie dlatego, iżby pierwszym był co do czasu, ale dla zasadniczej prawdy chrystyanizmu, którą Apostoł wszechstronnie i bardzo starannie w nim rozwija, a którą jest uświęcenie grzesznika przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzi; oraz dla wielkiej powagi i  pierwszeństwa Kościoła rzymskiego, który, założony przez… więcej

 • Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.IV – Tajemnica świętości)

  Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.IV – Tajemnica świętości)

  kto chce porwać świat za sobą, dwóch reguł winien się trzymać: jednej — by nie rozwadniać Ewangelji i nie osłabiać żywotności jej ducha przez kompromisy ze światem zepsutym; a drugiej, ażeby wnikając w usposobienia, nastroje i prądy obecnej chwili, apostołować dzisiejszej duszy, przemawiając do niej jej dialektem i nowoczesnym, przez nią ulubionym językiem. Wszystkiego tego… więcej

 • Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.III – Znamiona apostolstwa)

  Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.III – Znamiona apostolstwa)

  Możnaby śmiało powiedzieć o św. Pawle , nie przesądzając w niczem roli św. Piotra, iż tkwił w nim naprzemian duch wielkiego Papieża, ale równocześnie wioskowego proboszcza. Ożywiała go żarliwość, w najmniejsze wnikająca sprawy, jakgdyby jego pasterska miłość nie znała różnicy między wielkiemi a małemi sprawami. więcej

 • Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.II – Serce)

  Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.II – Serce)

  I to nas pociąga ku św. Pawłowi, że ten człowiek Boży, ten homo Dei jest jednak tak na wskroś ludzki w swoich uczuciach i tak przez to ku nam przybliżony. więcej

 • Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.I – Umysł)

  Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.I – Umysł)

  1.Umysł Apostoła Kto czyta Listy św. Pawła , tego przede wszystkiem uderza jego przebogata, głęboka, ogromnie wrażliwa, przenikliwa i bystra, a jakby wulkaniczna umysłowość i dusza. Sama już forma literacka Listów Pawłowych olśniewa nas swoją w prost zdumiewającą bujnością i rozmaitością. Tu krótkie, urwane zaklinania, apostrofy, ówdzie długie, zdawałoby się, przydługie okresy; tu wykład, jakby… więcej

Create a website or blog at WordPress.com