Tag: Św. Paweł

 • List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. III

  List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. III

  Ale co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa być szkodą. Owszem, poczytam wszytko za szkodę dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa Pana mego, dla któregom wszytkiego postradał i mam sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał i był nalezion w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, która jest z zakonu, ale tę, która jest z wiary Chrystusa… więcej

 • List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. II

  List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. II

  Sam się poniżył, zstawszy się posłusznym aż do śmierci, a śmierci krzyżowej. Dla czego i Bóg wywyższył go i darował mu imię, które jest nad wszelakie imię: aby na imię Jezusowe wszelkie kolano klękało: niebieskich, ziemskich i podziemnych a iżby wszelki język wyznawał, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca. więcej

 • List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. I

  List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. I

  Tylko się sprawujcie godnie Ewanielijej Chrystusowej, abym, chociaż gdy przybędę i oglądam was, chociaż w niebytności, słyszał o was, iż stoicie w jednym duchu, jednomyślni, wespół pracując około wiary Ewanielijej. A niwczym nie bądźcie ustraszeni od przeciwników, co onym jest przyczyną zginienia, a wam zbawienia, i to od Boga. Iż wam darowano jest dla Chrystusa… więcej

 • List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz VI- ost.

  List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz VI- ost.

  Obleczcie się w zupełną zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko zasadkam diabelskim. Abowiem nie mamy biedzenia przeciw ciału i krwi, ale przeciwko książętam i władzam, przeciwko rządźcom świata tych ciemności, przeciwko duchownym złościam w niebieskich więcej

 • List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.V

  List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.V

  Dlatego mówi: Wstań, który śpisz, i powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus! Patrzecież tedy, bracia, jakobyście ostrożnie chodzili, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy, czas odkupując, iż dni złe są. więcej

 • List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.IV

  List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.IV

  Gniewajcie się, a nie grzeszcie, słońce niechaj nie zapada na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diabłu. więcej

 • List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. III

  List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. III

  A temu, który mocen jest wszytko daleko obficiej uczynić, niż prosimy abo rozumiemy, wedle mocy, która w nas skutecznie robi: jemu chwała w kościele i w Chrystusie Jezusie na wszytkie rodzaje wieku wieków. Amen. więcej

 • List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. II

  List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. II

  Abowiem łaską jesteście zbawieni przez wiarę (i to nie z was, bo dar Boży jest), nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. więcej

 • List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. I

  List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. I

  Wprowadzenie do Listu Św. Pawła Apostoła do Effezów. Wykład X. J. Wujka Effez, miasto jest główne w Azyj mniejszej, kędy Paweł mieszkając przez trzy lata wiernie pracował i wiele ucierpiał w opowiadaniu Ewangelii świętej. Tego tedy miasta obywatelów, jako w wierze stałych, napomina tym listem Paweł Ś., aby jako poczęli, tak postępowali: o wysokich tajemnicach… więcej

 • List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.VI – ost.

  List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.VI – ost.

  Nie błądźcie: nie da się Bóg z siebie naśmiewać. Abowiem co będzie siał człowiek, to też będzie żął. Bo kto sieje na swym ciele, z ciała też żąć będzie skażenie. A kto sieje na duchu, z ducha żąć będzie żywot wieczny. więcej

 • List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. V

  List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. V

  Abowiem wy wezwani jesteście ku wolności, bracia: tylko żebyście wolności nie obracali na pobudkę ciału, ale przez miłość ducha służcie jeden drugiemu. więcej

 • List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. IV

  List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. IV

  ROZDZIAŁ 4 O dobrodziejstwie łaski Chrystusowej i dziedzictwie synów Bożych i t d. 1A mówię: jako długo dziedzic jest dziecięciem, nic nie jest różny od sługi, będąc panem wszytkiego, (A mówię. To co mówię, tak się ma .— Jako długo dziedzic jest dziecięciem . Dopóki dziedzic jest małoletnim .— Nic nie jest różny od sługi.… więcej

 • List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. III

  List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. III

  ROZDZIAŁ 3 O usprawiedliwienia pochodzącem z wiary, nie zaś z uczynków prawa Mojżeszowego. 1O głupi Galatowie, któż was omamił, abyście prawdzie nie byli posłuszni, przed których oczyma Jezus Chrystus przedtym opisany jest między wami ukrzyżowany? (Głupi. Nie mówi tego z gniewu i nienawiści,  ale z gorliwości i miłości. Patrz Wujka.— więcej

 • List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.II

  List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.II

  Bom ja przez zakon zakonowi umarł, abym Bogu żył: z Chrystusem jestem przybity do krzyża. A żywię już nie ja, ale żywie we mnie Chrystus. A co teraz żywię w ciele, w wierze żywię Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mię. więcej

 • List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.I

  List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.I

  Ale choćby my, abo anjoł z nieba przepowiadał wam mimo to, cośmy wam przepowiadali, niech będzie przeklęctwem. więcej

Create a website or blog at WordPress.com