Św. Paweł

II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. II

ROZDZIAŁ 2

O prześladowaniach Antychrysta i jego zwolenników, karze Bożej na nich, i t. d .

1A prosimy was, bracia, przez przyszcie Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia do niego, ( Przez przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który ma przyjść. — I naszego zgromadzenia do niego. Proszę  was przez przyjście naszego zgromadzenia do niego, to jest, przez wasze zbawienie i przyłączenie się do Chry­stusa, którego się spodziewacie i życzycie.)Czytaj dalej »II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. II

II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I

ROZDZIAŁ 5

O cierpliwości w przeciwnościach, dowodach sprawiedliwości Bożej, i t. d.

1Paweł i Sylwan, i Tymoteusz: kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panie Jezusie Chrystusie.

2Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

3Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, tak jako się godzi, iż barzo roście wiara wasza i obfituje miłość każdego z was przeciw drugim, ((Bardzo roście wiara wasza. Wielki wzrost bierze; wielce postępujecie w wierze.)Czytaj dalej »II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz.V

ROZDZIAŁ 5

O niepewności czasu przyjścia Pańskiego na sąd, ustawicznem czuwaniu, i t.d.

1A o czasiech i o chwilach, bracia, nie potrzebujecie, abyśmy wam pisali. ( A o czasieeh i o chwilach. W jakim czasie i chwili ma przyjść Chrystus na sąd.)

2Abowiem sami dostatecznie wiecie, iż dzień Pański, jako złodziej w nocy, tak przydzie. ( Jako złodziej. Niespodzianie, nagle.)Czytaj dalej »I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz.V

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III i IV

ROZDZIAŁ 3

O gotowości do znoszenia prześladowań, wzroście miłości, i t.d.

1Przeto, nie mogąc się więcej wstrzymać, upodobało się nam zostać w Ateniech samym, (N ie mogę się więcej w strzym ać. N ie mogąc się więcej oprzeć żądzy poznania tego, co się u was dzieje, i obcowania z wami, posłaliśmy w tym celu Tymoheusza do was.Czytaj dalej »I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III i IV

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I i II

Wprowadzenie do Listu pierwszego S. Pawła Apostoła do Tessaloniczan.
Wykład X. J. Wujka.

Thessaloniczanie, bylić mieszczanie głównego miasta Macedońskiego  Thessaloniki. Ci fałszywych apostołów do siebie nie przypuścili, ale owszem stateczni będąc w  wierze, prześladowania dla niej mężnie wytrzymali. Przetoż do nich Paweł Ś. ten cieszący list  pisze, weseląc się z wiary i stateczności ich: i napominając aby w nich postępowali; o zmartwych­wstaniu i o przyjściu też Pana Chrystusowem, ku ich potwierdzeniu, nieco przypomina.Czytaj dalej »I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I i II

List św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. III

Przyobleczcież się tedy (jako wybrani Boży, święci i umiłowani) we wnętrzności miłosierdzia, w dobrotliwość, w pokorę, w cichość, w cierpliwość jedni drugich znosząc i odpuszczając sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako i Pan odpuścił wam, tak i wy.

List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. I

Wprowadzenie do Listu św. Pawła Apostoła do Kolossan.

Wykład X. J. Wujka

Kolossanie w Azyi mniejszej, sąsiedzi Laodiczanów, od Archippa i odEpafra na wiarę chrześcijańską pierwej nawróceni, byli potem kacerstwem Symonowem uwiedzeni, które uczyło, iż Chrystus nie dosyć jest ku pojednaniu i zbawieniu, ale przez anioły pojednanie i przystęp do Boga mamy. Mieli nadto wiele inszych zabobonów tak żydowskich jako i pogańskich. Przetoż ich Apostoł napomina, aby się strzegli tak fałszywych apostołów, jako i filozofów sekty Platonowej, którzy odrzuciwszy Chrystusa, (który prawdziwie jest głową kościoła i pośrednikiem między Bogiem a ludźmi), na jego miejsce wprowadzali jakieś anioły, jakoby nadeń zacniejsze: które też mniejszymi bogami zwali, ucząc aby im ludzie ofiary czynili, (zowiąc to pokorą) i obiecując, że przez nie mieli przyjść do najwyższego Boga. Którym błędem kacerstwo Symona czarnoksiężnika przez długi czas zwodziło wiele ludzi: jako Epifaniusz świadczy, (haeresi 31). Przeciwko tym tedy Paweł święty uczy, iż Pan Jezus Chrystus jest stworzycielem wszystkich aniołów, Bogiem w personie, głową Kościoła, i zwierzchnym wszelakim sposobem. A iż nie kto inszy jedno on jest odkupicielem, pośrednikiem i jednaczem między Bogiem a ludźmi: przez którego do Boga przystępować mamy: tak iż choć my Sami, choć kto inszy na niebie albo na ziemi za nami się modli, tedy się modlić ma przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jako Kościoł powszechny w swych modlitwach czyni: ustawicznie a jawnie wyznawając, przeciwko takim zwodzicielom, imię i zasługę i pośrednictwo Pana Chrystusowe.Czytaj dalej »List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. I