Kategoria: Listy Apostołów

 • List Św. Judy Apostoła – Z objaśnieniami

  List Św. Judy Apostoła – Z objaśnieniami

  … w ostateczny czas przydą naśmiewcy, chodzący według swych pożądliwości w niezbożnościach. Cić są, którzy się sami odłączają, cieleśni, Ducha niemający. Lecz wy, namilszy, budując się sami na naświętszej wierze waszej, w Duchu Ś. modląc się, sami się w miłości Bożej zachowajcie, oczekiwając miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku żywotowi wiecznemu.  więcej

 • III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  Namilszy, nie naszladuj złego, ale co jest dobrego. Ktoć dobrze czyni, z Boga jest, kto źle czyni, nie widział Boga.  więcej

 • II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani mu daj zdrów mówcie.  Abowiem kto mu daj zdrów mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych.  więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

  Wiemy, iż z Boga jesteśmy, a świat wszytek we złym leży. I wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam smysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga, a byli w prawdziwym Synie jego. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. Synaczkowie, strzeżcie się bałwanów. Amen więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 4)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 4)

  W tym wykonana jest miłość z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest i my jesteśmy na tym świecie. W bojaźni nie masz miłości: ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma utrapienie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.  więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 3)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 3)

  A wiecie, iż się on okazał, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim nie masz. Wszelki, który w nim mieszka, nie grzeszy, a wszelki, który grzeszy, nie widział go ani go poznał.  więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 2)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 2)

  A jakoście słyszeli, iż Antychryst idzie, i teraz Antychrystów wiele się zstało: skąd wiemy, iż jest ostatnia godzina. Z nas wyszli, ale nie byli z nas. Bo gdyby z nas byli, wżdy by z nami byli wytrwali: ale aby się okazali, iż nie wszyscy z nas są. więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 1)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 1)

  Jeślibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz. Jeślibyśmy się spowiadali grzechów naszych, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości. Jeślibyśmy rzekli, żeśmy nie zgrzeszyli, kłamcą go czynimy i nie masz w nas słowa jego. więcej

 • II List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.III)

  II List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.III)

  Nie odwłaczać Pan obietnice swojej, jako niektórzy mnimają, ale cierpliwie sobie poczyna dla was, nie chcąc, aby którzy zginęli, ale żeby się wszyscy do pokuty nawrócili. A dzień Pański przydzie jako złodziej… więcej

 • I List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.V)

  I List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.V)

  Trzeźwymi bądźcie a czujcie: boć przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł. Któremu się sprzeciwiajcie mocni w wierze, wiedząc, iż toż utrapienie potyka braterstwo wasze, które jest na świecie.  więcej

 • I List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.I)

  I List Św. Piotra – Z objaśnieniami (Cz.I)

  A jeśli wzywacie Ojca tego, który bez względu na osoby sądzi wedle uczynku każdego: w bojaźni obcujcie czasu przemieszkawania waszego. Wiedząc, iż nie skazitelnemi złotem abo srebrem jesteście wykupieni od próżnego obcowania waszego ojcowskiego podania, ale drogą krwią jako baranka niezmazanego i niepokalanego – Chrystusa.. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XIII)

  Jezus Chrystus wczora i dziś, ten i na wieki. Naukami rozmaitemi i obcemi nie unoście się. Abowiem nalepsza jest serce utwierdzić łaską, nie pokarmami, które nie pomogły tym, co się imi bawili. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XII)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XII)

  Abowiem kogo Pan miłuje, karze, a biczuje każdego syna, którego przyjmuje. W karności trwajcie. Ofiarujeć się wam Bóg jako synom. Abowiem któryż syn, którego by ociec nie karał? więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XI)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.XI)

  A cóż jeszcze mam mówić?(…) byli kamionowani, przecinani, doświadczani, w zabiciu miecza pomarli, błąkali się w owczych, w koziech skórach, niedostateczni, uciśnieni, utrapieni,(…) A ci wszyscy świadectwem wiary doświadczeni, obietnice nie odnieśli, iż Bóg o nas coś lepszego przejźrzał, aby nie bez nas byli doskonałymi uczynieni. więcej

 • List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.X)

  List Św. Pawła Apostoła do Żydów – Z objaśnieniami (cz.X)

  lecz ten, ofiarowawszy jednę ofiarę za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bożej, na koniec czekając, ażby nieprzyjaciele jego położeni byli podnóżkiem nóg jego. Abowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił, na wieki poświęcone. (…) więcej

Create a website or blog at WordPress.com