List św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. IV


ROZDZIAŁ 4

O powinnościach panów względem sług, sposobie obcowania z poganami, i t. d.

1Panowie, co sprawiedliwego i słusznego jest, czyńcie sługom, wiedząc, że i wy macie Pana 

2W modlitwie trwajcie czujni, niebie. będąc na niej z dziękczynieniem,

3modląc się społecznie i za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi mowy ku opowiadaniu tajemnice Chrystusowej (dla której też jestem związany), ( Aby nam Bóg otworzył drzwi mowy. Aby mi dozwolił opowiadać tajemnicę zbawienia ludzkiego przezChrystusa.— Dla której. To jest tajemnicy. Albo dla tego, że opowiadam tę tajemnicę.)

4abych ją oznajmiał, jako potrzeba, abym mówił. (Abych ją oznajmił. Módlcie się, abym tak mówił, i t. d.)

5W mądrości się obchodźcie z tymi, którzy są obcy, czas odkupując. ( W mądrości. Mądrze, roztropuie, bacznie.—Z tymi którzy są obcy. Pogan rozumie, którzy nie należą do Kościoła. — Czas odkupując. Patrz, co się rzekło Efez. 5, 15.)

6Mowa wasza zawsze w przyjemności, niech będzie solą posolona, abyście wiedzieli, jako macie każdemu odpowiedzieć. ( W przyjemności niech będzie solą posolona. Niech  będzie zaprawiona solą mądrości, i to z przyjemnością, t. j., z wdziękiem.— Abyście wiedzieli jako macie każde­mu. Należy to do przyjemności i wdzięku mowy, umieć  każdemu opowiadać jak należy i wypada, żeby ująć go mową.)

7Co się ze mną dzieje, wszytko wam oznajmi Tychikus, namilszy brat i wierny sługa, i spółsługa w Panu; ( Co się ze mną dzieje. Wytłumaczyliśmy ten wiersz do Efez. 6, 21 i 22.— Tychikus. Przez którego ten list posyłam.)

8któregom posłał do was na to samo, aby się wywiedział, co się dzieje z wami i pocieszył serca wasze,

9z Onezymem namilszym i wiernym bratem, który jest z was. Wszytko wam oznajmią, co się tu dzieje. ( Który jest z was. Rolosseńczykiem, jak wy.)

10Pozdrawia was Arystarchus, który jest spółwięzień mój, i Marek, ciotczony brat Barnabaszów, o którym wzięliście rozkazanie. Jeśliby przyszedł do was, przyjmicie go. ( Arystarchus. O którym jest wzmianka Dzieje Ap. 19, 29; i 20, 4. i 27, 2 .— Marek. Który się w Dziejach Ap. nazywa Janem, przezwiskiem Marek. — O którym wzięliście  roskazanie. O którym dałem wam list zale­cający, czyli świadectwo.)

11I Jezus, którego zową Justem: którzy są z obrzezania. Ci sami są pomocnicy moi w królestwie Bożym, którzy mnie byli pociechą. ( I Jezus którego zowią Justem . To jest, pozdrawia was.— Którzy są z obrzezania. Chrześcianami z żydów, — W królestwie Bożym . W opowiadaniu i rozkrzewianiu Ewangelii)

12Pozdrawia was Epafras, który z was jest, sługa Chrystusa Jezusa, zawsze pieczołujący się o was w modlitwach, abyście stali doskonałymi i pełnymi we wszelakiej woli Bożej. ( Pozdrawia was Epafras. Baronius, (tom. 1, anno Christ. 60), twierdzi, iż on był biskupem Kolosseńskim, Arckippus zaś, którego w. 17. upomina do spełnienia urzędowania, był tylko dyjakonem.— Zawsze pieczołujący się o was w modlitwach. To jest, prosząc w modlitwie o to co następuje.—Abyście stali doskonałymi i pełnymi. W tem wszystkiem w czem chce Bóg żebyśmy byli doskonałymi i pełnymi, to jest w mądrości i obyczajach chrześciaóskich.)

13Bo daję mu świadectwo, że ma wielką pracą o was i o tych, którzy są w Laodycejej i którzy w Hierapolu. ( Ma wielką pracą o was. Staranie, troskliwość; to jest, o wasze dobro i doskonałość chrześciańską.)

14Pozdrawia was Łukasz, lekarz namilszy, i Demas. (Łukasz lekarz. Łukasz Ewangelista, który był także lekarzem i malarzem. (Patrz Maldonata, Prologus in Evang.. i Barro. lib. 1, c. 20).

15Pozdrówcie bracią, którzy są w Laodycejej, i Nimfę, i zgromadzenie, które jest w domu jego. ( I Nimfę. Imie jest męzkie, jak widać z tego co następuje)

16A gdy u was przeczytan będzie ten list, uczyńcie, aby też czytany był w kościele Laodyceńskim a iżebyście ten, który Laodycensów jest, wyczytali. ( Ten który Laodycensów. Ten list już nie istnieje. W greckim jest, i ten który jest z Laodycei, z czego się pokazuje, iż apostoł mówi o liście pisanym z Laodycei, być może do samego Pawła Ś.)

17A powiedzcie Archipowi: Doglądaj posługowania, któreś wziął w Panu, abyś je wypełniał. (Archipowi. Patrz, co się rzekło w. 12.—Posługowania. Albo urząd dyjakona rozumie, jak chce Baroniusz, albo kapłana; albo także biskupa, po uwięzieniu Epafra  w Rzymie. — Wypełniał. Pilnie wykonywał.)

18Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Pamiętajcie na okowy moje. Łaska z wami. Amen ( Pozdrowienie ręką moją Pawłową. Słowa te i następne aż do końca Ś. Paweł twierdzi, iż on sam własną ręką pisał, w miejscu pozdrowienia, którem się zwykle list kończy. Albowiem resztę całego listu na jego dyktacją kto inny pisał. — Pamiętajcie na okowy moje. Bądź dla tego żeby się za mną uwięzionym mo­dlić, bądź iżby się utwierdzić w wierze, dla której ja cierpię. — Łaska z wami. Łaska Boska niechaj was strzeże i broni.)

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: