Kategoria: Nauka Katolicka

 • Czemu jestem katolikiem? cz.II – Zbór a kościół

  Czemu jestem katolikiem? cz.II – Zbór a kościół

  My modlimy się w naszych kościołach z wielkim nabożeństwem; tam przedkładamy Panu Jezusowi swoje prośby i życzenia, wierząc mocno, że tutaj właśnie Bóg je najchętniej wysłucha, o ile będą zgodne z Jego wolą świętą i pożyteczne dla zbawienia duszy naszej. Bogu utajonemu w tabernakulum uskarżamy się jako najlepszemu przyjacielowi z naszych bólów i smutków. więcej

 • Czemu jestem katolikiem? – cz.I -Chrystus a Luter

  Czemu jestem katolikiem? – cz.I -Chrystus a Luter

  Wyraźnie powiada tutaj Chrystus Pan, że zakłada na ziemi swój Kościół, nie kościoły, a więc jeden Kościół, który miał prowadzić ludzi do ich ostatecznego celu i końca. Mówi tylko do Piotra, i do nikogo więcej, a więc wszystkie inne kościoły nie są od Boga założone, ale od ludzi. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie V, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie V, cz.1)

  O jakiż to stan błogosławiony, w którym ten przeklęty nic już nam złego zrobić nie może! I jakież wielkie zyski odnosi tu dusza, gdy Bóg sam tak może działać w niej, bez żadnej już od innych ani od nas samych przeszkody! Bo czegóż wówczas jej nie da, jakich skarbów na nią nie wyleje On, który… więcej

 • Serce Jezusa ukryte w Tabernakulum

  Serce Jezusa ukryte w Tabernakulum

  To samo gorejące Serce Jezusa, jakie widzimy w świetle Ewangelii bije teraz w cichym Tabernakulum, te same cuda działa Jezus dla Swoich najmniejszych i najwierniejszych. A wokoło cisza niezamącona, chyba tylko przerywana cichym lotem skrzydeł anielskich, którzy otaczają wiecznie ołtarz, lub przesłodką symfonią modlitwy duszy pokornej. więcej

 • Wymiar łaski zależy od przygotowania duszy – św. J.Pelczar

  Wymiar łaski zależy od przygotowania duszy – św. J.Pelczar

  korzystaj z Sakramentów świętych, z których płyną źródła łask nigdy niewyczerpane. Ztąd czcij je głęboko , jako naczynia Krwi Przenajświętszej; dziękuj za nie gorąco , jak za drogocenne dary miłości; szczególnie zaś przystępuj do nich często i z jak najlepszem usposobieniem , bo wymiar łaski zależy od przygotowania duszy. więcej

 • Aby powtórzyć w sobie życie Chrystusowe

  Aby powtórzyć w sobie życie Chrystusowe

  Abyś mógł poznać Jezusa Chrystusa, rozmyślaj o Nim , rozmawiaj, słuchaj i czytaj, a szczególnie módl się o światło wewnętrzne, któreby ci odsłoniło tajniki Jego Serca i dało głębsze zrozumienie prawd Bożych.  Prawdy te bowiem podobne są do przybytku izraelskiego, pokrytego z wierzchu skórami owczemi, wewnątrz zaś mieszczącego bogatą i w spaniałą arkę; gdybyś je… więcej

 • O natchnieniach Ducha Świętego

  O natchnieniach Ducha Świętego

  Natchnienia Ducha Św. są to owe tajemne i ciągle prądy, przenikające duszę, przez które jej Duch Św. w skazuje, czego od niej pragnie. Każda dusza jest jakby osobną myślą Bożą, albowiem każdej wytknął [wyznaczył] Bóg pewien stopień doskonałości i odpowiedni stopień chwały,  oraz drogę do wytkniętego celu wiodącą więcej

 • Szatan nigdy się nie męczy – O pokusach

  Szatan nigdy się nie męczy – O pokusach

  To, że Jezus Chrystus wybiera sobie na miejsce modlitwy pustynię, nie powinno nas dziwić(…) Co nas natomiast zdumiewa to; to, że był kuszony przez złego ducha, że ten duch ciemności dwukrotnie uniósł Go nawet nad ziemię. Gdyby nie to, że opowiedział o tym natchniony Ewangelista, nie chciałoby się nam wierzyć w prawdziwość tego wydarzenia. Kiedy… więcej

 • O darach Ducha Świętego – św. J.S.Pelczar

  O darach Ducha Świętego – św. J.S.Pelczar

  Lecz nie dosyć samych cnót; potrzeba nadto darów Ducha Św. czyli usposobień nadprzyrodzonych, które duszę czynią chętną i posłuszną dla natchnień Bożych i skłaniają ją do wykonywania doskonalszych aktów; a term samem pomagają cnotom wlanym. więcej

 • Ile dusz zginęło w ten sposób! – o letnich katolikach

  Ile dusz zginęło w ten sposób! – o letnich katolikach

  Obojętny, zamknie Boga w swoim sercu jak w ciemnym i brudnym więzieniu; nie zada Mu śmierci, ale zostawi Go w swojej duszy bez radości i pociechy. więcej

 • Czy jesteś ślepy? – do nieczyniących pokuty

  Czy jesteś ślepy? – do nieczyniących pokuty

  I gdziekolwiek, kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób umiera człowiek w śmiertelnym grzechu bez pokuty i zadośćuczynienia, jeśli może zadośćuczynić, a nie zadośćczyni, szatan porywa jego duszę z jego ciała z takim uciskiem i męką, o jakich nikt wiedzieć nie może, o ile tego nie doznaje. więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  Jeżeli znalazłaś skarb ukryty na polu Maryi, drogocenna perłę z Ewangelii56, trzeba ci sprzedać wszystko, żeby ją zdobyć; trzeba, byś samą siebie złożyła  w ręce Maryi w ofierze i szczęśliwie znikła w Niej, by w Niej odnaleźć samego Boga. Kiedy Duch Święty zasadził w twojej duszy prawdziwe Drzewo Życia, jakim jest nabożeństwo, które ci objaśniłem,… więcej

 • Tylko dla MĘŻCZYZN! – o nabożeństwie do Serca Jezusowego

  Tylko dla MĘŻCZYZN! – o nabożeństwie do Serca Jezusowego

  Mężczyzna, dlatego tylko, że jest mężczyzną nie może się obejść bez form zewnętrznych czci i służby Bożej, czyli bez praktyk religijnych. Prawdą jest natomiast, że religijność i pobożność u mężczyzny, jak zresztą i inne przejawy życia, posiada i posiadać musi cechy męskie, mężczyźnie właściwe, podobnie jak u kobiety cechy kobiece, jej znowu właściwe. więcej

 • Za drzwiami własnej duszy

  Za drzwiami własnej duszy

  Kontakt ze sobą uzyskujemy często wtedy, gdy spadnie na nas cierpienie, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Większość modli się tak, jakby nikogo w niebie nie było, albo tak, jakby Bóg był nieosobowy. To właśnie niemożność uczynienia czegokolwiek dla siebie umożliwia człowiekowi spotkanie ze sobą i z Jezusem. Najsłabsza słabość jest w oczach Boga najmocniejsza.” więcej

 • Czy naprawdę kochasz Boga?

  Czy naprawdę kochasz Boga?

  Niestety, wielu z was – choć ma już po dwadzieścia czy trzydzieści lat — nigdy jeszcze nie prosiło dobrego Boga o ten bezcenny dar niebios – o miłość. Nic dziwnego, że tak mało jesteście duchowi, że myślicie tak bardzo po ziemsku. Jeśli dalej będziecie tak postępować, to zginiecie na wieki — Bóg was odrzuci! więcej

Create a website or blog at WordPress.com