II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I


ROZDZIAŁ 5

O cierpliwości w przeciwnościach, dowodach sprawiedliwości Bożej, i t. d.

1Paweł i Sylwan, i Tymoteusz: kościołowi Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i w Panie Jezusie Chrystusie.

2Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

3Powinniśmy Bogu zawsze dziękować za was, bracia, tak jako się godzi, iż barzo roście wiara wasza i obfituje miłość każdego z was przeciw drugim, ((Bardzo roście wiara wasza. Wielki wzrost bierze; wielce postępujecie w wierze.)

4tak iż i my sami przechwalamy się z was w kościelech Bożych z cierpliwości waszej i wiary, i we wszelkim przeszladowaniu waszym, i w uciskach, które odnosicie, (Przechwalamy się z was. Przed innymi kościołami Bożymi, pobudzając waszym przykładem innych wier­nych. — Z cierpliwości waszej i wiary. Do cierpliwości przyłącza wiarę, gdyż wiarą i nadzieją dóbr przyszłych umacniamy się w znoszeniu przeciwności.)

5na przykład sprawiedliwego sądu Bożego, abyście byli godni poczytani w królestwie Bożym, dla którego i cierpicie, (Na przykład sprawiedliwego sądu Bożego. Oznacza Apostoł, iż cierpliwość i znoszenie przeciwności Tessaloniczan jest przykładem i okazaniem sprawiedliwego sądu Bożego, na którym staną się niegdyś godnymi królestwa niebieskiego. P. W.)

6jeśli jedno sprawiedliwa jest u Boga, żeby oddał uciśnienie tym, którzy was uciskają, ( Jeśli jedno sprawiedliwa jest. Jeśli jedno, kładzie się tutaj zamiast, ponieważ, gdyż; i sens jest: gdyż godna jest Boskiej opatrzności ukarać tych, którzy was trapią.)

7a wam, którzy uciśnieni jesteście, odpoczynienie z nami w objawieniu Pana Jezusa z nieba z anjoły możności swojej, ( Odpoczynienie. Wypoczynek i pociechę. — W objawieniu Pana Jezusa z nieba. Gdy się Chrystus sędzia ukaże w dzień sądu . – Z anioły możności swojej. Sługami swojej Boskiej potęgi.)

8w płomieniu ognistym oddawającego pomstę tym, którzy Boga nie znają i którzy nie są posłuszni Ewanielijej Pana naszego Jezusa Chrystusa; ( W płomieniu ognistym oddawającego pomstę. Jakby rzekł: Pan Jezus przez płomień ognisty wykona po­mstę nad bezbożnymi.)

9którzy kaźni odniosą w zatraceniu wieczne od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego, (W zatraceniu wieczne. Którzy odniosą potępienie wieczne. — Od obliczności Pańskiej. Od obecności, albo od ust i wyroku Chrystusa sędziego. — I od chwały mocy jego. I od chwalebnego majestatu zastępu aniołów i wszystkich świętych.

10gdy przyjdzie, aby był uwielbion w świętych swoich i dziwnym się zstał we wszytkich, którzy uwierzyli, iż wiara jest dana świadectwu naszemu u was w on dzień. ( Gdy przyjdzie aby był uwielbion w świętych swo­ich. To jest, żeby się ukazał chwalebnym, w świętych swoich, a to się stanie, gdy ich wyniesie do podobień­stwa chwały swojej, i członki głowie, to jest, samemu sobie uczyni podobnemi. — I dziwnym się stał. Udzie­lając cudownej chwały świętym swoim, którzy weń uwie­rzyli. — Iż wiara jest dana świadectwu naszemu u was w on dzień. Gdyż tego nie można podać u was w wąt­pliwość, którzyście uwierzyli naukom naszym. W on dzień, to samo znaczy co o dniu onym.)

11Dla czego też modlimy się zawsze za was, aby was Bóg nasz uczynił godnymi wezwania swego i wypełnił wszytkę wolą dobrotliwości i sprawę wiary w mocy, (Dla czego. Dla której rzeczy, to jest żeby też w was, gdy przyjdzie Chrystus został uwielbionym. — Uczynił godnymi wezwania swego. Żeby łaskę powoła­nia, przez którą was powołał do wiary Chrystusowej i chrystyanizmu, zachował, pomnożył, i udoskonalił. — I wypełnił wszystkę wolą dobrotliwości. I żeby uzupełnił odwieczne upodobanie dobrotliwości swojej, przez które was wybrał do uczestnictwa chwały Chrystusowej. — I sprawę wiary to mocy. Mocno i potężnie. Sprawą, wiary nazywa cierpliwość w przeciwnościach, przez którą się najbardziej wyświeca moc wiary.)

12aby było rozsławione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, podług łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. ( Bozsławione. Uwielbione. — A wy w nim. Al­bowiem jako moc sług jest chlubą dla Pana, tak prze­ciwnie godność i wielkość Pana przynosi chlubę słu­gom. — Podług łaski. Jakby rzekł: To wszystko, iżwydajecie uczynki wiary, przez które odbiera chwałę Bóg w was, i wy w Bogu, jest dziełem i skutkiem łaski Chrystusowej; wszystko się to dzieje przez łaskę Chry­stusową, a nie waszemi siłami.)

 

Wykłady  X. J. Wujka.

5.—Abyście byli godni. Obacz, iż przez stateczne a mężne znoszenie utrapienia dla Chrystusa, stają, się ludzie godni korony królestwa niebieskiego, którą zasługują. (Patrz Zuk. 20, 35.)

10. Aby był uwielbion tu świętych swoich. Jako to nie ujmuje czci Pana Chrystusowej, i owszem ją wielbi, że je sam Pan Bóg czci i w nich się wielebnym pokazuje: tak też i to, że je Kościół czci i sławi, jest ku większej czci i sławie Pana Chrystusowej.

 


BIBLIA ŁACIŃSKO -POLSKA CZYLI PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU PODŁUG TEKSTU ŁACIŃSKIEGO WULGATY I PRZEKŁADU POLSKIEGO X. JAKÓBA WUJKA T. J. Z KOMENTARZEM MENOCHIUSZA T. J. Tom IV, Wilno. 1907r.

 

 


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: