Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Tajemnice bolesne Różańca Świętego

Tajemnica I – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu Nie byłaś wprawdzie Maryjo przy cierpieniach Syna Twego w Getsemani, lecz wiedziałaś zapewne, co się tam działo i udział żywy brałaś. Przede wszystkim czuć musiałaś boleści Syna Twego i trwogę, wstręt, opuszczenie, boleści bardzo wielkie i głębokie.

Tajemnice chwalebne Różańca Świętego

Tajemnica I – Zmartwychwstanie Pana Jezusa Jak Cię pocieszyło Maryjo Zmartwychwstanie Syna Twojego! Nie czytamy w Piśmie Św. aby Ci się ukazał, lecz czy mogło być inaczej? Czyż Jezus, który wszystkich pocieszał, mógłby o Tobie zapomnieć? Wszak i jako matka byłaś Mu najbliższa i w Jego cierpieniach największy […]

Wywiad z ojcem Pio

Ojcze, czym jest msza święta, którą sprawujesz?  – Świętym dopełnieniem męki Jezusa.Ile cierpisz, Ojcze, podczas mszy świętej?– Wszystko to, co wycierpiał Jezus podczas swej męki, cierpię nieadekwatnie również ja, w stopniu możliwym dla stworzenia, którym jest człowiek. A wszystko to dzieje się, mimo moich win i tylko dzięki Jego […]

Gdy serce się smuci – o. Pio

Smucisz się, że twa wola nie dzieli z tobą poddania się Bożym planom. Czy jesteś tego pewna?   Na twe nieszczęście, kiedy wzbudzasz w sobie akt poddania się woli Bożej, chcesz odczuwać to w swoim sercu jako rodzaj słodyczy. Ale czy nie powiedziałem ci, że stan oczyszczenia, w […]

Wiersz o. Alfonsa Kolbego, brata o. Maksymiliana.

BŁOGOSŁAWIENI Błogosławieni, którzy w ofierze Siebie złożyli Panu nad pany I Jemu służyć stanowią szczerze Wśród niepowodzeń, wzgardy, szykany – Za tchnieniem łaski tak przemienieni: Błogosławieni! Błogosławieni, którzy swe siły I prace swoje, trudy, cierpienia Tak urządzają, by im służyły Dla chwały Bożej i dusz zbawienia Zbawiając bliźnich […]

Dlaczego niewolnik Maryi?

„Bóg wybrał Ją na Skarbniczkę, Szafarkę i Rozdawczynię wszystkich swoich łask: wszystkie łaski i wszystkie dary przechodzą przez Jej ręce. Maryja – jak mówi św.Bernard – mocą władzy, którą otrzymała, rozdaje łaski Ojca Przedwiecznego, cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego, komu chce, jak chce i ile chce.” […]