Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

ZBAWIENIE PRZEZ NIĄ

„Głosy Katolickie” (grudzień 1924) podają, że w XVIII wieku żył we Francji świątobliwy zakonnik-kapłan. Ludwik Maria Grignion [de] Montfort. Był on wielkim czcicielem Matki Boskiej. Prócz licznych książek pobożnych napisał on niewielką książeczkę pod tytułem: „Ofiarowanie się Jezusowi przez Maryję”. Dziełko to ma swoją ciekawą historię. Otóż on […]

Chcąc zabić w nas grzech, musimy sięgnąć po jedyną broń, po krzyż!

Wszyscy jakoś umieramy z godziny na godzinę.
Wszyscy kiedyś umrzemy fizycznie, ale zanim przyjdzie godzina agonii, każdy dzień jest jakimś umieraniem, w którym albo umieramy dla grzechu, albo umieramy w grzechu. Albo grzech zabija w nas życie wieczne, albo my zabijamy w sobie grzech. 

Chcąc zabić w nas grzech, musimy sięgnąć po jedyną broń, po krzyż! Krzyżem jest to, co uniemożliwia grzech.

Modlitwa o godnych kapłanów – św. Pius X

O Boże, Pasterzu i Nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła ustanowił kapłaństwo i rzekł do swoich Apostołów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 37-38) – oto przystępujemy do Ciebie z gorącym pragnieniem i błagamy […]