Autor: A. Szaroleta

Zdrowa nauka Kościoła przeciw baśniom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)
Nauka Katolicka

O różańcu – Abp. Fulton J. Sheen

Różaniec jest najlepszą terapią dla strapionych, nieszczęśliwych, przerażonych i przygnębionych dusz właśnie dlatego, że wymaga jednoczesnego zaangażowania trzech zdolności: fizycznej, wokalnej i duchowej, dokładnie w tej kolejności.

Różaniec jest księgą niewidomych, w której dusze widzą i w której rozgrywa się największy dramat miłości, jaki widział świat; jest księgą prostaczków, która wprowadza ich w tajemnicę i wiedzę bardziej satysfakcjonującą niż wykształcenie innych ludzi; jest to księga starców, których oczy zamykają się pod cieniem tego świata i otwierają na materię świata przyszłego. Moc Różańca jest nieopisana. 

Nauka Katolicka

Maj – miesiąc Maryi

Nasza cześć i uwielbienie Marji muszą sięgnąć głębiej w nasza istotę, bo my pamiętamy skargę Pańską, skierowaną do ludu wybranego: Ten lud czci mię wargami, ale serce jego daleko jest ode mnie.
Czegóż więcej zatem potrzeba?
Potrzeba, aby to nabożeństwo nasze do Niepokalanej nie ograniczało się jedynie do tej półgodziny rano czy wieczorem, jakie poświęcamy na udział w śpiewach litanji i pieśni ku czci Marji, lecz przenikało życie nasze.

Nauka Katolicka Niewolnik Maryi

Być rycerzem Maryi

Dlatego najważniejsza rzeczą w walce z bezbożnością jest trwanie w łasce uświęcającej. Trzeba Chrystusa piastować w sobie, słoneczną nosić szatę. Jedno jedyne daje nam niezmienione siły i zwycięstwo: Chrystus w nas. Świat boi się jedynie ludzi, którzy trwają w łasce uświęcającej.

Rycerz Maryi – zdobywca świata z księżycem u stóp! Księżyc ten nie jest jego podporą, tylko symbolem przeciwności. Wyobraża to, nad czym przechodzi się do porządku, sprawy doczesne, ziemskie, materialne i stąd uboczne, podrzędne, które rzuca się, gdy trzeba.

Nauka Katolicka

Czym jest fałszywe Miłosierdzie?

Rozważ to wszystko szczerze i nie daj się zwieść przez ludzi, którzy czynią Boga jak Heli, który jest cały miłosierdziem i pobłażliwością, ma ręce tylko do wynagradzania, a nigdy do kary. Sąd Boży jest dokładny, tak dokładny, że musimy zdać sprawę z każdego naszego bezczynnego słowa (Mt 12,36). „A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?” (1P 4,18). Nie bądź zadowolony z pozornej sprawiedliwości, która może wystarczyć przed światem, ale nie pomoże przed Bogiem. Unikaj każdego grzechu, nawet najmniejszego, a jeśli już zgrzeszyłeś, pogódź się z Bogiem poprzez prawdziwą, szczerą pokutę. Wykorzystaj łaski, które Jezus zdobył dla ciebie podczas swojego pierwszego przyjścia dla twojego odkupienia, tak żebyś mógł oczekiwać na jego drugie przyjście z radością i dobrze ugruntowaną nadzieją, że jest dobrym Sędzią. Amen.

Nauka Katolicka

Czy Chrystus prawdziwie zmartwychwstał? – Dowody

Ale przypuśćmy nawet, że Apostołowie chcieli oszukać i rzeczywiście udało im się wykraść ciało Chrystusa. – Teraz dopiero największe piętrzą się trudności. Dlaczego ni stąd ni zowąd, po tej kradzieży wstępuje w bojaźliwych Apostołów duch nadzwyczajnej odwagi i męstwa; – dlaczego w obronie zmyślonego zmartwychwstania, narażają się na rózgi i więzienie; a wreszcie co ich tak zaślepia, że oszukaństwo przypieczętowują męczeństwem.