Zostań niewolnikiem Maryi! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

Istota tego nabożeństwa polega na oddaniu czyli poświęceniu Matce Boskiej ciała, duszy, dóbr zewnętrznych, wewnętrznych i duchowych zwłaszcza naszych zasług, dobrych uczynków (jako zadośćuczynienie, prośba i zasługa), i cnót, tzn. wszystkiego co posiadamy w porządku natury i łaski oraz wszystkiego, co posiadać będziemy w porządku natury, łaski i chwały.

Czytaj dalej