Tag: katolik

Nauka Katolicka

O MIŁOŚCI DO PANA BOGA (Św. A.M. Liguori) – Przeczytaj zanim powiesz że Go kochasz!

Jest wiele dusz, które pragną być doskonałemi, ale przytem dziwnie są na to obojętnemi, żeby raczej dostać się do nieba i z Bogiem się połączyć, niż dalej żyć tu na ziemi. Szczęśliwość wieczna jest zbyt wielkiem dobrem, a Pan Jezus zbyt wiele ucier­piał, chcąc nam ją wysłużyć, by nie miał osobną karą dotknąć tych dusz, które tak mało jej pragnęły za życia

Nauka Katolicka

„Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki Jego.”

pamiętać należy, że nie każdą drogą przychodzi Pan Bóg do człowieka i nie każdą przychodzącego przyjmuje. Bardzo więc uważaj bracie drogi, jakie są drogi, któremi do Pana Boga idziesz i jaką Panu Bogu do ciebie przyjść mają­cemu w sobie gotujesz: „Bo jest droga, którasię zda człowie­kowi sprawiedliwa, ale koniec jej prowadzi do zguby“