Tag: katolik

 • Jesteś katolikiem, ponieważ chodzisz do kościoła?

  Jesteś katolikiem, ponieważ chodzisz do kościoła?

  Katolik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że Bóg się brzydzi nawet najpiękniejszymi ofiarami mu składanymi, jeżeli nie są one przepełnione miłością i szczerym oddaniem się Jego woli. To dotyczy również mszy trydenckiej, a nawet przede wszystkim, ponieważ samo uczestnictwo w NOM jest bluźnierstwem , chyba ze ktoś jest całkowicie nieświadomy tego w czym uczestniczy więcej

 • Panie… Ty wiesz że Cię miłuję (2) – Zapewnienia i chwilowe porywy nie stanowią jeszcze miłości

  Panie… Ty wiesz że Cię miłuję (2) – Zapewnienia i chwilowe porywy nie stanowią jeszcze miłości

  Zapewnienia, chwilowe porywy, nie stanowią jeszcze szczerej miłości. Nie mogą one zadowolić Zbawiciela. On żąda od nas rzeczywistej, żywej miłości“. „„Miłość należy potwierdzić krwią i ofia­rą. Tylko ofiara rodzi prawdziwy owoc”. więcej

 • Niewiarygodna pycha Faustyny Kowalskiej

  Niewiarygodna pycha Faustyny Kowalskiej

  Kogoś zastanawia czego żąda Faustyna? Ośmieszanie Ciała Chrystusa poprzez opisy wyskakujących Hostii, to było za mało. Trzeba zrównać się z Bogiem. więcej

 • O głupocie – św. Tomasz z Akwinu

  O głupocie – św. Tomasz z Akwinu

  Głupota oznacza jakieś odrętwienie zmysłu w sądzie. W wyniku pogrążenia przez człowieka swego zmysłu w rzeczach ziemskich, przez co jego zmysł staje się niezdolny do pojmowania rzeczy boskich.(..) Tego rodzaju głupota jest grzechem. Wprawdzie nikt nie chce być głupim, to jednak chce tego,co do głupoty prowadzi więcej

 • O prawdziwej pokorze i sposobie pracy nad nią

  O prawdziwej pokorze i sposobie pracy nad nią

  Jeśli nie umiesz spokojnie pogardzić sobą samym, jeżeliś uradowany honorami które ci ludzie oddają, i z dobrych uczynków spodziewasz się chwały, nie masz prawej pokory, lecz tkwi w sercu twoim zaród pychy. więcej

 • Czym jest pokora (2) – Objawy pokory pierwszego stopnia – J.S. Pelczar

  Czym jest pokora (2) – Objawy pokory pierwszego stopnia – J.S. Pelczar

  wielu z tych, co czynią cuda, będą odrzuceni podczas gdy pokorni w duchu osiągną zbawienie więcej

 • Nauka o Roztropności – Św. Wincenty a Paulo

  Nauka o Roztropności – Św. Wincenty a Paulo

  Tak sądzić, jest to roztropność zdaje mi się wedle świata; jest to nie zważać na Ewangelię, jest to rzec Synowi Bożemu: Ty tego nie rozumiesz Panie, nie zastanowiłeś się nad trudnościami, jakie wynikają z opuszczenia wszystkiego. więcej

 • NIE ZABIJAJ !

  NIE ZABIJAJ !

  Nawet gdy ofiara ginie bez krzyku lub z uśmiechem na ustach, jakby umierała wśród kwiatów, to jednak ginie, i to wystarczy, abyś ty był mordercą. więcej

 • Rozważ to dobrze! – O małej liczbie wybranych

  Rozważ to dobrze! – O małej liczbie wybranych

  Gdyby ci Bóg objawił, że w ten dom, w którym mieszkasz, uderzy piorun i zabije połowę ludzi co w nim mieszkają, czy nie miałbyś powodu lękać się o siebie? A kiedy Chrystus Pan, Prawda odwieczna, wyraźnie twierdzi, że większa część ludzi idzie na potępienie, z jakąż bojażnią powinieneś pracować około zbawienia własnego? więcej

 • „Będziecie mnie szukać i w grzechu wa­szym pomrzecie” – O odkładaniu pokuty

  „Będziecie mnie szukać i w grzechu wa­szym pomrzecie” – O odkładaniu pokuty

  Po­wiadacie, że Bóg będzie was wspierał w godzinę śmierci, bo jest miłosiernym; a ja powiadam, że przeciwnie dlatego, że jest miło­siernym, nie pospieszy wam z nadzwyczajną pomocą. (…) więcej

 • Sfałszowane pojęcie Boga – wielka zbrodnia naszych czasów

  Sfałszowane pojęcie Boga – wielka zbrodnia naszych czasów

  Świat uznaje Boga, który stoi jak nieruchoma figura, obojętny na występek i cnotę; jednakowym okiem patrzy na pobożnych i bezbożnych. Taki to Bóg, któremu żaden naród od początku świata nie wybudował jeszcze świątyni, jest przedmiotem tych religii, do których się ci ludzie przyznają. więcej

 • Nawet nie dostrzegasz, że to jest wojna!

  Nawet nie dostrzegasz, że to jest wojna!

  Jednak wtedy zobaczysz też ludzi w kajdanach własnych pożądań, w okowach absurdów medialnej propagandy, którym zabiera się ostatnie reszki wolności, karmi kłamstwem jak zwierzęta na rzeź. A oni mówią do ciebie z pogardą – Niewolnik (Maryi) to takie brzydkie i poniżające słowo więcej

 • Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (3) – Zgodność wiary z rozumem

  Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (3) – Zgodność wiary z rozumem

  ze strony rozumu nie ma żadnego po­tępienia tego czego wiara żąda, jak i ze strony wiary, nie ma żadnego naruszenia praw rozumowi przysłużających. Wiara i rozum są to dwa światła, rozjarzone obydwa przez Tego samego Ojca światłości. Każde świeci w swoim obrębie, a przy tym jedno drugie wspomaga. Światło rozumu przy­świeca badaniu przyrodzonych i jasnych prawd, które do poznania Objawienia prowadzą i w ten sposób służy praw­dzie. Światło wiary przyświeca przedstawianiu nadprzyrodzo­nych i ciemnych prawd, które Objawienie zawiera i tym sposobem wspomaga rozum w poznaniu o wiele szlachet­niejszych, ważniejszych, korzystniejszych i bardziej pociesza­jących prawd. więcej

 • Depresja – samotność bez Boga!

  Depresja – samotność bez Boga!

  Wszystko co wydaje nam się takie beznadziejnie i trudne jest czasami bardzo proste do rozwiązania. Ludzie potrafią znosić bardzo dużo bólu, żeby uleczyć swoje ciało, ale duszę zaniedbują, nie chcą nic poświęcić dla jej leczenia . więcej

 • O roztropności w życiu duchowym

  O roztropności w życiu duchowym

  Po największej bowiem części wszystko w życiu duchownym polega na wznoszeniu się lub na obniżaniu, na zdążaniu naprzód lub na cofaniu się wstecz. Gdzie nie ma starania o pierwsze miejsce, tam zazwyczaj opada się na ostatnie. Całe więc zagadnienie streszcza się w tym, czego chce Bóg, a nie czego my. Jakaż bowiem nieroztropność może być większa, aniżeli chcieć się wyłamać spod woli Boga lub swoją wolę Bogu narzucać? więcej