Tag: katolik

O medytacji – św. bp. J. Pelczar

Powiedziałem , że bez modlitwy błagalnej nie można być zbawionym, to samo powtarzam o rozważaniu ogólnym prawd wiary; — bez niego nie można dostąpić zbawienia. Któż bowiem będzie strzegł się grzechu, kto porzuci wygodną drogę nieprawości i pójdzie ciernistą ścieżką cnoty, jeżeli się nie zastanawia, że jest nad nim Sędzia sprawiedliwy i wszystko widzący, przed którym zda liczbę z życia swego, — że Zbawiciel krwią swoją zapłacił za grzechy nasze, — że jest wieczność szczęśliwa. Wszakże wola to tylko czyni, co jej rozum przedkłada; aby więc umiłowała drogę Bożą, musi pierwej ją poznać.

Czytaj dalej „O medytacji – św. bp. J. Pelczar”

Zmarnowany cel życia

1. Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do tego, aby drogą sumienności zdążali do szczęścia wiecznego. I nawet gdy człowiek zgrzeszy, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył.

Nie ma grzesznika, któremu by Pan Bóg nie podawał w jakiś sposób miłosiernej ręki, aby go ratować. Lecz to zniżenie się Boga do ludzi ma swoje granice; Bóg nie może pozwolić szydzić z siebie.

Czytaj dalej „Zmarnowany cel życia”

Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!

Moja pamięć to te krzyże!
Moja pamięć to te krzyże na stepach zostawione
to te msze niedokończone!
to ci kapłani pomordowani!
Moja pamięć
Moja pamieć to ci którzy ginęli za wiarę
Moja pamieć to Piotr i Paweł idący na śmierć
Moja pamieć to być katolikiem
w każdy dzień
w każda noc
bo to nie sen
Bóg jest z nami bo myśmy Jego żołnierzami!
Bóg nas nigdy nie opuści bo my na krzyż zmierzamy
O Chryste chcemy widzieć zawsze Twe oblicze
i z krzyżem do walki iść
bo my krzyży już nie trzymamy
bo myśmy sami krzyżami Czytaj dalej „Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!”

Maryja zwycięży! – Modlitwa różańcowa to służba wojenna

Tatuś bawi się wieczorem kulkami – mówiły dzieci o pewnym znanym w Szwajcarii profesorze. Nie znały tej dziwnej zabawy. To był różaniec.

Oddajemy się chętnie tej zabawie w kulki świętych. Wierzymy, że czyniąc to z wewnętrznym oddaniem i uwagą, oddajemy społeczeństwu większą przysługę, niż gracze na szachownicy politycznej, dyplomaci.

Czytaj dalej „Maryja zwycięży! – Modlitwa różańcowa to służba wojenna”

O przyczynach niedowiarstwa – św.bp. J.Pelczar

Złe prądy nie zrządziłyby tyle szkody, gdyby nie miały potężnych sprzymierzeńców; tymi zaś są namiętności, nieświadomość i lenistwo.
Namiętności były, są i będą zaciętemi nieprzyjaciółkami religii, i nic w tem dziwnego; religia bowiem nie jest li tylko jakąś teoryą oderwaną lub systemem filozoficznym, ale jest prawem życia dla jednostek i społeczeństwa, a jako taka wnika w najgłębsze tajniki człowieka, ogarnia całą jego istotę, wkłada nań obowiązki, żąda hołdu od rozumu, miłości od serca, posłuszeństwa od woli, głosi zaparcie się, potępia nawet myśl złą, każe miłować nawet nieprzyjaciół.

Czytaj dalej „O przyczynach niedowiarstwa – św.bp. J.Pelczar”