Tag: katolik

Nauka Katolicka

Rozmyślania o Męce – Nie jako ja chcę, ale jako Ty

Wiesz o tem, tak mówił w objawieniu Pan Jezus do św. Katarzyny Seneńskiej (6), że zbawienie i cała do­skonałość sług moich na tem polega, by czynili we wszystkiem wolę moją, by o spełnienie tej ustawicznie i z wszystkich sił swoich się starali, aby każdej chwili życia gotowi byli mnie słuchać, mnie czcić jedynie i mnie samego, we wszystkiem cokolwiek czynią, ma­jąc na celu. Im się kto pilniej o to stara, do tem wyż­szej dojdzie doskonałości:

Nauka Katolicka

Grzechy zaniedbania Cz.3 – Bóg a życie nasze

W życiu towarzyskim zapominamy często że jesteśmy katolikami, a co gorsza uważamy to za rzecz zupełnie naturalną. Obowiązki świa­towe i zawodowe zmuszają nas niejednokrot­nie do utrzymywania stosunków z ludźmi, wobec których nie chcemy i nie możemy być sobą. Ale i w doborze ściśle prywatnego koła znajomych kierujemy się tylko względami praktycznymi, modą lub konwenansem, a wszel­kie skrupuły w tej dziedzinie wydają się nam przestarzałym i przesądami.