Kategoria: Niewolnik Maryi

 • O grzechu z powodu pewności własnych cnót

  O grzechu z powodu pewności własnych cnót

  Stary wąż, kusiciel, znachodzi tak zręczne środki ułudy, iż samych cnót używa przeciw nam jako pokus, jako podniet do grzechu. Podnieca naszą dumę, wiedzie do szacunku i upodobania w sobie samych, i tak nas wynosi wysoko, iż prawie jest niepodobna, abyśmy próżnej nie dali się uwieść chwale i zarozumieniu. Abyś uniknął synu, takiego omamienia i […] więcej

 • Przez Niepokalaną do Przenajśw. Serca Jezusa

  Przez Niepokalaną do Przenajśw. Serca Jezusa

  Otóż gorejące miłością ku nam winowajcom Boskie Serce Jezusa znajduje na to środek godny Boskiej mądrości. Daje nam za matkę i opiekunkę Swoją własną najmilszą i najukochańszą Matkę, istotę ponad Świętych i Aniołów świętszą, tą której nic odmówić nie potrafi jako najgodniejszej i najdroższej Matce. Serce zaś dał Jej takie, by nie mogła nie widzieć ani jednej łezki na ziemi, by nie mogła nie troszczyć się o zbawienie i uświęcenie każdego z ludzi więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  Jeżeli znalazłaś skarb ukryty na polu Maryi, drogocenna perłę z Ewangelii56, trzeba ci sprzedać wszystko, żeby ją zdobyć; trzeba, byś samą siebie złożyła  w ręce Maryi w ofierze i szczęśliwie znikła w Niej, by w Niej odnaleźć samego Boga. Kiedy Duch Święty zasadził w twojej duszy prawdziwe Drzewo Życia, jakim jest nabożeństwo, które ci objaśniłem, trzeba, byś dołożyła wszelkich starań, żeby je uprawiać, aby w swoim czasie ono przyniosło ci owoc. więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. III

  TAJEMNICA MARYI – cz. III

  TAJEMNICA MARYI – cz. II 3.Wewnętrzna forma tego nabożeństwa i jego duch. 43. Powiedziałem, że nabożeństwo owo polega na pełnieniu wszystkiego z Maryją, w Maryi, przez Maryję i dla Maryi. 44. Nie wystarczy raz jeden tylko oddać się Maryi w niewolę. Nie wystarczy nawet czynić tak co miesiąc czy co tydzień; nabożeństwo to byłoby wówczas zbyt powierzchowne, nie […] więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. II

  TAJEMNICA MARYI – cz. II

  Przed przeczytaniem tej części polecamy część pierwszą : TAJEMNICA MARYI – cz. I   CZĘŚĆ DRUGA NA CZYM POLEGA PRAWDZIWE NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY   A. Rozmaite, prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy. 24. Istnieją rzeczywiście różne prawdziwe nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy i nie mówię tu bynajmniej o tych fałszywych. 25. Pierwsze polega na wypełnianiu obowiązków chrześcijańskich, unikaniu […] więcej

 • TAJEMNICA MARYI – cz. I

  TAJEMNICA MARYI – cz. I

  Wybrana duszo, to jest tajemnica, którą odsłonił mi najwyższy Bóg, a której nie znalazłem w żadnej książce, starej czy nowej. Powierzam ją tobie przez Ducha Świętego, pod następującymi warunkami: że powierzysz ją z kolei tym, którzy – poprzez swoje modlitwy, jałmużny, umartwienia, znoszone prześladowania oraz przez gorliwość o zbawienie dusz i zaparcie się siebie – na to zasługują; że posłużysz się tą tajemnicą po to, by stać się święta i boska, ponieważ tajemnica ta staje się wielka o tyle, o ile dusza czyni z niej użytek. Strzeż się więc, byś nie pozostawała bezczynna z założonymi rękami, bo wtedy moja tajemnica będzie dla Ciebie trucizną i przyczyni się do twego potępienia1 więcej

 • Modlitwa niewolnika Maryi

  Modlitwa niewolnika Maryi

  Wybacz Panie moje straszne dni wybacz że w ciemnościach nie widziałem Ciebie jednak kiedy skonałem  u Twych stóp i pod krzyżem leżałem we krwi a w moich rękach dzierżyłem bicz więcej

 • Maryjna droga do doskonałości – św. M. Kolbe

  Maryjna droga do doskonałości – św. M. Kolbe

  Jak Chrystus Pan przyszedł do nas przez Maryję, tak też i my nie inaczej mamy zdążać do Niego, jak tylko przez Maryję. Różne są wprawdzie drogi do Boga, lecz ta droga, o której mówię, jest najkrótsza i najbezpieczniejsza. Myśmy właśnie obrali sobie tę drogę, nią idziemy i tą samą drogą chcemy zaprowadzić do Jezusa wszystkich ludzi. więcej

 • Sprawa honoru – wierność Niepokalanej Królowej Polski

  Sprawa honoru – wierność Niepokalanej Królowej Polski

  Pamiętajmy, że jest to sprawa naszego honoru. Rycerze Niepokalanej Królowej Korony Polskiej nie mogą patrzeć obojętnie na panoszące się zło. Na przenikanie zła i do ośrodków szczerze katolickich, przez swawolę słowa nawet w prasie, która ma piękne hasła i piękne tradycje. więcej

 • Pełnić wolę Niepokalanej – św. M. Kolbe

  Pełnić wolę Niepokalanej – św. M. Kolbe

  Niepokalana jest tak potężna, że z samych upadków i słabości potrafi uczynić dzieło potężne i obrócić na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej. Pełnić wolę Niepokalanej – jest to już na ziemi odczuwać wielki pokój wewnętrzny i szczęście niezmącone, bo cokolwiek mnie spotka na drodze życia, jeśli to przyjmuję z chęcią przypodobania się Niepokalanej, to wszystko chce i przyjmuje Najświętsza Matuchna, więcej

 • Wszystko z Maryją!

  Wszystko z Maryją!

  Rano i wieczór, i przed pracą, i przed spoczynkiem, w smutnych i radosnych chwilach, zawsze i wszędzie mówi do Maryi: „Matko otom jest, pobłogosław mnie”. A gdy zapyta go kto, dlaczego chce być tak blisko boku Maryi, czemu bez niej niczego nie zaczyna, niczego nie kończy, odpo­wiada słowami św. Stanisława Kostki: Przecież to Matka moja. więcej

 • Niewolnicy Maryi – św. Ludwik Grignion de Montfort

  Niewolnicy Maryi – św. Ludwik Grignion de Montfort

  Bóg położył nie tylko jedną nieprzyjaźń, ale wiele, nie tylko pomiędzy Maryją i szatanem, ale pomiędzy potomstwem Najświętszej Dziewicy a potomstwem szatana. To znaczy, iż Bóg położył nieprzyjaźń i wewnętrzną odrazę między prawdziwymi dziećmi i sługami Najświętszej Panny a dziećmi i niewolnikami szatana. Nie miłują się oni wzajemnie i nie ma między nimi żadnej łączności […] więcej

 • Być rycerzem Maryi

  Być rycerzem Maryi

  Dlatego najważniejsza rzeczą w walce z bezbożnością jest trwanie w łasce uświęcającej. Trzeba Chrystusa piastować w sobie, słoneczną nosić szatę. Jedno jedyne daje nam niezmienione siły i zwycięstwo: Chrystus w nas. Świat boi się jedynie ludzi, którzy trwają w łasce uświęcającej. Rycerz Maryi – zdobywca świata z księżycem u stóp! Księżyc ten nie jest jego podporą, tylko symbolem przeciwności. Wyobraża to, nad czym przechodzi się do porządku, sprawy doczesne, ziemskie, materialne i stąd uboczne, podrzędne, które rzuca się, gdy trzeba. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 33 – ci

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 33 – ci

  Nie mogę nic milszego ofiarować mojemu Bogu jak całe moje serce ściśle z Nim jednocząc. A gdy dusza ma złączy się z Nim doskonale, wtedy radośnie zabije serce. Wówczas rzeknie mi Pan: Jeżeli ty chcesz być ze Mną, Ja chcę być z tobą. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 32 -gi

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 32 -gi

  Jak tobie nie wystarczyłoby mieć wszystko oprócz Mnie, tak żadna twoja ofiara nie może Mi się podobać, jeśli Mi nie ofiarujesz całego siebie. Ofiaruj Mi siebie, daj Mi się cały, a ofiara twoja zostanie przyjęta. więcej