Kategoria: Niewolnik Maryi

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwudziesty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwudziesty

  Rozpoczynamy II-gi tydzień II-go okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję „Poznanie Błogosławionej Dziewicy” WPROWADZENIE:  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. 1 W czasie drugiego tygodnia starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będą Ducha… więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziewiętnasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziewiętnasty

  Gdybyś w tym [cierpieniu i trudach] zasmakował, gdyby to właśnie doszło do głębi twego serca, jakże śmiałbyś choćby jeden raz narzekać? Czyż dla życia wiecznego nie warto znieść wszystkich trudów? To nie byle co utracić albo zdobyć Królestwo niebieskie! więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień osiemnasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień osiemnasty

  Synu, jam jest Pan, który doda ci siły w godzinie cierpienia. Przyjdź do mnie, gdy jest ci źle. Za późno zwracasz się ku modlitwie i w ten sposób utrudniasz dostęp do siebie Bożemu ukojeniu. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień siedemnasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień siedemnasty

  Jakże często sądzimy według tego, co nam przypada do serca, i jak łatwo zatracamy poczucie sprawiedliwości przez miłość własną. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień szesnasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień szesnasty

  MODLITWY NA DZIŚ: Litania do Ducha Świętego Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień piętnasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień piętnasty

  Zbuntuj się przeciw sobie, nie pozwól, aby gnieździło się w tobie zarozumialstwo, ale okaż się tak uległy i ubożuchny, aby wszyscy mogli po tobie chodzić i deptać jak błoto uliczne. Czemu się skarżysz, marny człowiecze? Cóż mógłbyś zarzucić tym, co ci wytykają zło, podły grzeszniku, skoro tyle razy obrażałeś Boga i tylekroć zasłużyłeś na piekło? więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień czternasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień czternasty

  Jeśli zaś się ukorzę, jeśli przyznam, że jestem niczym, i wyrzeknę się dobrego mniemania o sobie, i tak jak jestem, uczynię się prochem, łaska Twoja będzie mi życzliwa, bliska sercu Twoja jasność, wszelkie choćby najmniejsze zarozumialstwo utonie w otchłani mojej nicości i zginie na wieki. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień trzynasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień trzynasty

  By więc osiągnąć doskonałość, której zdobycie nie jest możliwe bez łączności z Jezusem Chrystusem, bardzo ważną jest rzeczą, abyśmy całkowicie oczyścili się z tego, co w nas jest złego. Inaczej Pan nasz, który jest nieskończenie czysty i najmniejszej skazy w duszy nie znosi, odrzuci nas od swego Oblicza i nie zjednoczy się z nami. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwunasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwunasty

  Pamiętaj zawsze o końcu, bo czas zmarnowany nie wraca. Bez trudu i bez wysiłku nigdy nic nie osiągniesz. Jeżeli zaczynasz obojętnieć, źle z tobą. Jeśli jednak masz w sobie zapał, odnajdziesz pokój i odczujesz, o ile lżejsza stanie ci się praca, gdy będziesz ją wykonywać dla samej łaski Bożej i dla miłości dobra. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień jedenasty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień jedenasty

  W dążeniu do doskonałości przodują ci właśnie, którzy usiłują dzielnie pokonać to, co dla nich najtrudniejsze i co stawia opór największy. Bo przez to człowiek doskonali się i zdobywa większą łaskę, w czym sam siebie przezwycięża i w duchu umartwia. więcej

 • Różaniec jest tajemnicą zwycięstwa

  Różaniec jest tajemnicą zwycięstwa

  Społeczeństwa katolickie nie umieją się już modlić. Umieją jeszcze powziąć rezolucję, umieją rozprawiać o zagadnieniach społecznych, ale z dnia na dzień coraz więcej tępieją wśród nadmiaru sportów i rozrywek, a stowarzyszenia katolickie zdają się jakby wymyślać okazje, by członków odwracać od nabożeństw i życia rodzinnego. Różaniec nie stanie się zatem modlitwą całego Kościoła, tylko małej… więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziesiąty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziesiąty

  Szukaj rady zawczasu, za późno będzie na leki, Kiedy zwlekając dłużej osłabniesz w chorobie. Najpierw przychodzi do głowy tylko zwykła myśl, od niej rozpala się wyobraźnia, a potem już człowiek zaczyna lubować się obrazami, jeden niedobry poryw i przyzwolenie. Tak pomalutku wkracza w nas przebiegły wróg, jeżeli nie wyparliśmy go na początku. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziewiąty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dziewiąty

  Póki żyjemy na ziemi, nie możemy uniknąć cierpienia i pokus. Dlatego w Księdze Hioba czytamy: Bojowaniem jest żywot ludzi na ziemi. Niech więc każdy strzeże się pokus i czuwa w modlitwie, aby nie wtargnął którędy wróg i nie usidlił go, nie śpi on bowiem, ale krąży szukając, kogo by pożreć. Nikt nie jest aż tak… więcej

 • Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

  Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie.

  Wchodzi Ona do duszy albo przez wewnętrzne natchnienia, albo przez otoczenie. A gdy już wejdzie do duszy, albo tylko nieco drzwi duszy się uchylą, wchodzi do jej wnętrza, oczyszcza ją z grzechów i wad, upiększa cnotami i do gorącej miłości prowadzi. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień ósmy

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień ósmy

  Kto w czas pokoju chce być nazbyt bezpieczny, często w czasie wojny okazuje się nikczemnikiem i tchórzem. Gdybyś umiał być zawsze skromny i pokorny, potrafił panować nad sobą i hamować siebie, nie wpadałbyś tak szybko w niebezpieczeństwa i klęski. więcej

Create a website or blog at WordPress.com