Kategoria: Niewolnik Maryi

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień piąty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień piąty

  O, ta letniość i obojętność naszego stanu, że tak szybko zbaczamy z drogi i porzucamy pierwsze zapały, aż w tym rozleniwieniu i w tej letniości życie staje się obrzydłe! Oby nigdy nie zagasło w tobie pragnienie doskonałości, którego tyle przykładów widzisz w ludziach oddanych Bogu. więcej

 • 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień trzeci

  33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień trzeci

  O, jak wiele, jak ciężkie udręki znosili apostołowie, męczennicy, wyznawcy, panny i wszyscy inni, którzy zapragnęli iść śladami Chrystusa! Mieli w nienawiści dusze swoje w tym życiu, byle mogli pozyskać życie wieczne. więcej

 • 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień drugi

  33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – dzień drugi

  2 dzień z dwunastodniowego I-ego okresu ” Wyrzeczenie się świata” MODLITWY NA DZIŚ: HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO Veni, Creator Spiritus ”O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać racz Sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan, I najwyższego Boga dar. Tyś namaszczeniem naszych dusz, więcej

 • Modlitwy na II-gi tydzień II-go okresu z 33-ech dni ćwiczeń duchowych 

  Litania do Ducha Świętego Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. więcej

 • 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – Dzień pierwszy

  33-dniowy okres ćwiczeń duchowych – Dzień pierwszy

    OKRES PIERWSZY – 12 DNI – WYRZECZENIE SIĘ ŚWIATA   Pierwsza część przygotowań powinna polegać na odcięciu się od ducha świata, który pozostaje w sprzeczności z duchem Jezusa Chrystusa. Duch świata to w gruncie rzeczy zaprzeczenie dominującemu panowaniu Boga, zaprzeczenie, które w praktyce jest manifestowane przez grzech i nieposłuszeństwo, co pozostaje w całkowitej opozycji […] więcej

 • 33-dniowy okres ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

  Na podstawie „Traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” Św. Ludwika Marii Grignon de Montfort (1673-1716)     WPROWADZENIE Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort był kapłanem i pisarzem żyjącym we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku (1673-1716). Propagował gorąco ideę powierzenia się Bogu przez Maryję. Stworzył 33 dniowy program duchowego przygotowania się […] więcej

 • Dlaczego niewolnik Maryi?

  Dlaczego niewolnik Maryi?

  „Bóg wybrał Ją na Skarbniczkę, Szafarkę i Rozdawczynię wszystkich swoich łask: wszystkie łaski i wszystkie dary przechodzą przez Jej ręce. Maryja – jak mówi św.Bernard – mocą władzy, którą otrzymała, rozdaje łaski Ojca Przedwiecznego, cnoty Jezusa Chrystusa i dary Ducha Świętego, komu chce, jak chce i ile chce.” – św. Ludwik Grignion de Montfort Słowo […] więcej

 • Akt oddania

  Królowo Ukochana! Hetmanko nasza przez Boga wybrana! Ja nieszczęsne dziecię Adama grzechem splamiony pragnę być Twoim niewolnikiem u stóp Twoich błagać o litość nad takim jak ja nieszczęśnikiem bo kimże ja jestem jak nie marnym prochem przy Twojego Syna Majestacie błagam Cię o Pani Najukochańsza kieruj i prowadź mnie do Boga pod Twoim płaszczem pragnę […] więcej