Różaniec jest tajemnicą zwycięstwa


Jest to cześć II  artykułu „ W tym znaku zwycieżysz” – Rycerz Niepokalanej, wrzesień 1935r. 

część I – Maryja jest drogą, Chrystus celem.

(…)

Można to wyrazić jeszcze inaczej. Marja jest matką rodu ludzkiego, szczególnie zaś matką chrześcijan. Nie nazywamy Jej tak tylko w przenośni; jest matką naszą rzeczywiście. Marja jest bowiem matką w owej Najśw. Rodzinie, której Jezus jest ośrodkiem, św. Józef patronem i opiekunem, Marja dawczynią życia i orędowniczką. Kościół zaś – to Najśw. Rodzina w powiększeniu. Główne osoby składające się na nią, nie zmieniają się, tylko zakres ich działalności rozszerza się, obejmując całą ziemię, wszystkich tych, którzy są braćmi i siostrami Chrystusa, dziećmi Marji, oddanemi pod opiekę św. Józefa.

Marja jest matką – w sensie nadprzyrodzonym, wszystkich żyjących, jak Ewa jest przyrodzoną matką ludzi. Niema człowieka, który nie pochodziłby od Ewy. Niema dzieci Bożych bez przyczyny Najśw. Marji Panny.

 (…) Wynika stąd, że Marja oczyma matki widzi potrzeby i niebezpieczeństwa dzieci, słyszy najcichsze westchnienia i błagalny szept wszystkich szept. Jej matczyne serce cieszy się naszą radością, i smuci się naszym bólem, niestrudzone Jej ręce gotowe są pomóc każdej chwili. Nadając Jej godność matki, obdarzył Ją widać Bóg cząstką Swej wszechobecności, wszechwiedzy, wszechdobroci i wszechwładzy.

To co mówimy, to nie przenośnie i nie pusta gra słów. Jest dla nas zatem sprawą jasną, że Marja, jako matka wszystkich chrześcijan musi dzierżyć w swem ręku losy Kościoła, jako narzędzie Boskiej Opatrzności. Niezrozumiałą byłaby historja Kościoła bez Marji, jak niezrozumiałą byłaby Najśw. Rodzina bez Najświętszej Marji Panny.

Wszystkie wiekopomne zdarzenia historji Kościoła, okresy rozkwitu, zwycięstwa sprawy katolickiej, porażki wroga Kościoła są nade wszystko Jej dziełem, powstały za Jej sprawą.

Musimy zawsze wspomnieć Marję gdy mówimy o Chrystusie: czy to, gdy poruszamy sprawę Jego narodzenia, czy dzieło odkupienia, czy historję Świętych i Kościoła. Przewodnia myśl różańca jest tem samem wielką tajemnicą wiary.

Z tego znowu wynika, że różaniec jest tajemnicą zwycięstwa! Kościół przypisuje nadewszystko potędze modlitwy różańcowej porażkę komunistycznej sekty albigensów w średniowieczu i zwycięstwo nad Turkami. Św. Dominik uważał różaniec za najpotężniejszą broń przeciw herezjom i upadkowi obyczajów.

 

Każdy przyzna, że Leon XIII jest papieżem postępowym. Zabiera głos we wszystkich wielkich zagadnieniach chwili, omawiając je niezrównanie w swych wiekopomnych encyklikach. Podkreśla potęgę organizacji i prasy. Wiele się spodziewa po rozumnej polityce i dyplomacji. Mimo to podkreśla stale, że zawiedzie wszelka organizacja, wszelka nauka i polityka bez pomocy nadprzyrodzonejDlatego przez cały długi ciąg lat swego pontyfikatu, co roku, gdy nadchodzi październik, pisze do wszystkich biskupów i wiernych świata, że różaniec jest środkiem obrony, skuteczniejszym niż wszelaka dyplomacja, potężniejszym niż jakakolwiek organizacja i prasa. Kto odmawia różaniec, więcej czyni dla dobra ludzkości, niż jakikolwiek mówca, redaktor, organizator, sekretarz, czy poseł.

Kto odmawia różaniec, ten wywiera na bieg tego świata wpływ, za pomocą Tej, której mądrości i potędze nie dorównują ani w cząsteczce wszystkie uniwersytety i rządy. Zrozumie to oczywiście tylko chrześcijanin, ale chrześcijanin powinien i musi to zrozumieć.

 

W różańcu spełnia się, co św. Paweł pisał w pierwszym rozdziale pierwszego listu do koryntjan:

„Bo napisane jest: Zagubię mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę… Bo to, co jest głupstwem Boga, jest mędrsze nad ludzi, a słabość Boża jest mocniejsza nad ludzi… Ale wybrał Bóg głupstwa świata, aby zawstydzić mądrych, i słabych świata Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. I podłych świata i wzgardzonych wybrał Bóg, i tych, których niema, aby zniweczyć tych, którzy są: Aby przed oczyma Jego nie chlubiło się żadne ciało” (I Kor. 1, 19, 25, 27-29).

Sądząc po ludzku, trudno właściwie pojąć, jakim sposobem różaniec ma stać się środkiem ratunku dla zagrożonej ludzkości. W oczach nauki jest niczem, niema poprostu sensu, jest rzeczą niepozorną, bez znaczenia, pogardzaną. I właśnie dlatego Kościół wierzy, że kryje się w nim tajemnica zwycięstwa.

 

W znaku tym, dzierżonym z wiarą i ufnością, zwyciężą społeczeństwa chrześcijańskie w walce z protestantyzmem, liberalizmem, socjalizmem i komunizmem. Marja pokona wszystkie herezja świata.

 

Modlitwa różańcowa ma głębokie uzasadnienie społeczne. Różaniec jest wielką ofensywą, modlitwą Kościoła wojującego. Kto ma w sobie silnie wyrobione poczucie katolickie, ten stanie w szeregu czcicieli różańca.

 

Mówiliśmy o tem, co nas czeka. Modlitwy różańcowe katolików są środkiem ratunku w czasach zbliżającej się katastrofy. Czy społeczeństwa katolickie użyją tego środka i czy użyją go tak, że zażegnają niebezpieczeństwo? Nie bardzo w to wierzę.

 

Społeczeństwa katolickie nie umieją się już modlić. Umieją jeszcze powziąć rezolucję, umieją rozprawiać o zagadnieniach społecznych, ale z dnia na dzień coraz więcej tępieją wśród nadmiaru sportów i rozrywek, a stowarzyszenia katolickie zdają się jakby wymyślać okazje, by członków odwracać od nabożeństw i życia rodzinnego.

 

Różaniec nie stanie się zatem modlitwą całego Kościoła, tylko małej garstki tych, którzy zadania chrześcijanina biorą poważnie. Tych zatem wzywamy gorąco do pilnego udziału w nabożeństwie różańcowem. Módlcie się bracia!

 

„Artykuł ten stanowi jeden rozdział świetnej broszury R. Mädera p.t. „Maria zwycięży”, wydanej przez Naczelny Inst. Akcji Katol. w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 22. Bojowy ton książeczki, śmiałe myśli i trafne ujęcie czynią tę książkę bardzo cenną. Członkowie Milicji Niepokalanej winni ją nietylko przeczytać, ale i przestudiować. Str. 83. Cena 1 zł. Żądać w księgarniach. Red.”  – Rycerz Niepokalanej, wrzesień 1935r.

 

 


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: