Maryja

Na święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 Listopada

I. W Pieśni nad pieśniami przedstawiona jest Najświętsza Panna jako woń, wydobywa­jąca się z kadzideł wsypanych na ogień.
W ofiarowaniu swem zaczęła składać Bogu ofiarę najmilszą, oddając Mu swe dziewicze ciało, jako świątynię, serce swe jako ołtarz; na którym ustawicznie gorzał ogień miłości Bożej, wydający woń świętych uczuć.Czytaj dalej »Na święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 Listopada

Komentarz św. Tomasza do „Pozdrowienia Anielskiego”

Ponadto Maryja była pełna łaski w tym zna­czeniu, że łaska ta z duszy przelewała się na ciało. Wielkość bowiem u świętych uwydatnia się właśnie w posiadaniu tylu łask, że duszę nią uświęcają, dusza Najśw. Maryi Panny zaś była tak pełna łaski, że przelewała się i na ciało, którym po­częła Syna Bożego

Co katolik wiedzieć powinien (9) Skarby zgadzania się z Wolą Bożą i podobania się Bogu

Niezbadane są wyroki Boże w losach człowieka, i co ludziom zda się być okrutną karą — często jest ocaleniem.
W życiu nie ma miejsca dla utopji i marzycieli, co tylko szkodę przynoszą, bo nawet smutki i cierpienia z winy naszej lub obcej są z dopuszczenia lub woli Bożej. Lepszym jest cierpliwy, niż mocny mąż— który panuje nad sercem swojem, niż warowne miasta zdobywa. Najmilszem Bogu jest połączenie woli naszej z wolą Bożą, bo to jest tryumf Boga nad człowiekiem bez naruszenia wolności jego. Zgadzanie woli naszej z wolą Bożą jest ofiarą najdoskonalszą i największą i w tem są wszystkie inne cnoty.Czytaj dalej »Co katolik wiedzieć powinien (9) Skarby zgadzania się z Wolą Bożą i podobania się Bogu

Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga

Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej.

 
 
(Święto to ustanowione zostało około roku Pańskiego 1413).
 
LEKCYA (z księgi Judyt rozdział 13, wiersz 22—24)

Ubłogosławił Cię Pan w mocy Swojej, iż przez Cię w niwecz obrócił nieprzyjacioły nasze. Błogosławionaś Ty córko od Boga wysokiego nade wszystkie niewiasty na ziemi! Błogosławiony Pan, który stworzył Niebo i ziemię, bo tak dziś imię Twoje uwielbił, że nie odejdzie chwała z ust ludzi, którzy będą pamiętać na moc Pańską wiecznie: dla których nie przepuściłaś duszy Twojej, dla ucisku i utrapienia narodu Twgo, aleś zabieżała upadkowi przed oczyma Boga naszego.
Czytaj dalej »Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga

Jak iść za natchnieniami Bożymi

Maryja Panna miłowała ciche i samotne życie. Już dzieckiem w świątyni jerozolimskiej, oddzielona od świata, służy wiernie Bogu. Kiedy noc głucha zaległa wokoło i tylko ogień wieczny strzelał na ołtarzu ku czci Najwyższego i od czasu do czasu kroki kapłana, dorzucającego mąki i dolewającego oliwy na ołtarz, przerywały ten spokój błogi, wtedy Maryja Panienka szła na modlitwę wśród ciszy nocnej. W domku Nazaretańskim to samo czyniła; umiłowała całą duszą samotność, a z nią modlitwę, bo w ciszy tylko zwykł Pan przemawiać jasno do duszy i udzielać Jej swych pieszczot.Czytaj dalej »Jak iść za natchnieniami Bożymi

Fatima — nowe dzieło Maryi

Fatima — nowe dzieło Maryi — nowy czyn Kościoła

Udział Maryi w dziele Odkupienia jest wiadomy każdemu katolikowi. Pod krzyżem, obok grzesznika, przy ołtarzu ofiarnym — staje zawsze Maryja. Staje wszędzie fam, gdzie trzeba ratować dusze odkupione przez jej Syna. Tu trzeba byłoby przypomnieć całą Mariologię, przedstawić dzieje Maryi na tle dziejów Kościoła i świata. Są już odpowiednie dzieła wielkich teologów i Świętych, są liczne książki, które uczą kochać Maryję.
To jakby wici mariańskie, płomienie z tego słońca, które Maryja ukazała dzieciom w Fatimie. Głos Maryi z Fatima woła znowu, ogniem wypala znak: Pokuty, pokuty!!!Czytaj dalej »Fatima — nowe dzieło Maryi

FATIMA DROGOWSKAZEM

Ludzkość ostatnich trzech dziesiątków lat przeżyła czasy straszne, niemal okropności czasów ostatecznych — dwie zwłaszcza wojny, które swą okropnością prze­szły wszystko, co dotychczas człowiek widział.Ale czy idziemy ku lepszym czasom? Raczej nie. Po­koju między narodami nie opiera się na trwałym funda­mencie. Atmosfera, mimo pięknych słów, jakie padają na konferencjach międzynarodowych, jest ciężka i nała­dowana elektrycznością. Świat może znowu stanąć wo­bec ciężkich zmagań militarnych, wobec przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglą­dowych i religijnych. Jaki to wszystko może wycisnąć ocean łez, krwi i niedoli ludzkiej, Bóg tylko sam raczy wiedziećCzytaj dalej »FATIMA DROGOWSKAZEM

Na święto NMP Pośredniczki Wszelkich Łask

O Wszechpośrednictwie Najświętszej Maryi Panny

Wiara w znaczenie pośrednictwa Matki Najświętszej przed tronem Bożym jest od pierwszych wieków chrześcijaństwa w Kościele znana. Wszakże na tej wierze opierają się tytuły, jakimi wierni zowią Najświętszą Maryję Pannę: Panną łaskawą, Wspomożeniem chrześcijan, Ucieczką grzesznych, Uzdrowieniem chorych – w ogóle Matką nieustającej Pomocy.

Kościół wszystkie te tytuły nie tylko pochwalał i zatwierdzał, ale nawet(…) ułożył osobną Mszę św. i oficjum brewiarza ku czci Matki Boskiej jako Pośredniczki łask wszelkich. Owszem, pod tym tytułem osobne nawet święto ustanowił, przeznaczając na nie ostatni dzień maja – chcąc niejako w ten sposób zapewnić wiernych czcicieli Maryi, że to wszystko, co w tym miesiącu ku Jej czci uczynią, nie minie bezowocnie, ale im zdroje nowych łask otworzy.Czytaj dalej »Na święto NMP Pośredniczki Wszelkich Łask