Tag: Maryja

Milczenie Królowej!

O Matko ukochana tak boleśnie ugodzona

patrzyłaś w Milczeniu na cierpienie Syna

a ból miłości rozsadzał Ci serce

gdy martwego ściągali Go z krzyża

a wcześniej widząc krwawą mękę

wśród szyderstw i śmiechów

tych co uzdrawiał i karmił

łza nie potoczyła się po Twym obliczu

 

bo Milczenie mówi więcej niż krzyk

Czytaj dalej „Milczenie Królowej!”

„Maryja jest bowiem sercem, jak Chrystus jest głową ludzkości.”

Cześć Marii w Kościele katolickim to nie tylko pełna poetycznego uroku ozdoba naszej religii. Nie dlatego tak często w czasie roku kościelnego zwracamy się do Najświętszej Panny, że katolicyzm kocha się w poezji i że Maria stanowi niewyczerpany temat dla mówców i poetów , muzyków i malarzy.

Mówimy tak często o Maryi, bo stoi w środku Kościoła i ludzkości i nie można sobie w ogóle wytworzyć bez Marii organicznego jednolitego pojęcia o rodzie ludzkim.

Maryja jest  bowiem sercem, jak Chrystus jest głową ludzkości.

Czytaj dalej „„Maryja jest bowiem sercem, jak Chrystus jest głową ludzkości.””

Encyklika o Różańcu świętym Najświętszej Maryi Panny (Ingravescentibus malis)

ENCYKLIKA
INGRAVESCENTIBUS MALIS

 

CZCIGODNI BRACIA
POZDROWIENIE I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO APOSTOLSKIE

Wobec wzrastającej fali zła (Ingravescentibus malis), szerzącego się w naszych czasach, oświadczyliśmy niejednokrotnie, świeżo zaś w encyklice Divini Redemptoris1., że jedynym na nie lekarstwem jest powrót do Chrystusa i świętych Jego przykazań. Bo On jeden „ma słowa żywota wiecznego2.; nie może bowiem ani jednostka ani społeczeństwo – jeśli wzgardzą Jego majestatem i prawem Bożym – niczego utworzyć, co by zwolna w sposób wielce żałosny nie rozpadło się w gruzy.

Czytaj dalej „Encyklika o Różańcu świętym Najświętszej Maryi Panny (Ingravescentibus malis)”

Maryja zwycięży! – Modlitwa różańcowa to służba wojenna

Tatuś bawi się wieczorem kulkami – mówiły dzieci o pewnym znanym w Szwajcarii profesorze. Nie znały tej dziwnej zabawy. To był różaniec.

Oddajemy się chętnie tej zabawie w kulki świętych. Wierzymy, że czyniąc to z wewnętrznym oddaniem i uwagą, oddajemy społeczeństwu większą przysługę, niż gracze na szachownicy politycznej, dyplomaci.

Czytaj dalej „Maryja zwycięży! – Modlitwa różańcowa to służba wojenna”

Wykład modlitwy „Zdrowaś Maryjo”

UCZEŃ. Ponieważ jużeście nam wyłożyli Modlitwę Pańską, to jest, Ojcze nasz, raczcie nam teraz wyłożyć Pozdrowienie Anielskie, to jest, Zdrowaś Maryjo.

NAUCZYCIEL. Całym sercem, bo pragniemy bardzo abyście mieli wielkie nabożeństwo do Najświętszej Panny. Pozdrowienie Anielskie, jest to Modlitwa, którą kładziemy zaraz po Modlitwie Pańskiej, a którą zapewne wszyscy umiecie. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, itd.

Czytaj dalej „Wykład modlitwy „Zdrowaś Maryjo””

Historia Różańca Świętego.

W wieku XIII straszne było zepsucie na świecie. Zdawało się, że ludzie zupełnie zapomnieli o Bogu i że żyć przestaną według nauki Pana Jezusa. Na domiar złego heretycy, nazwani Albigensami od miasta Albi starali się wszelkimi siłami zniszczyć Kościół św., a przynajmniej podkopać Jego powagę.
Ale, Bóg czuwał nad swoim Kościołem i nie dał Mu zaginąć. Owszem, nawet się podniósł Kościół i jeszcze więcej rozszerzył. W tym czasie żył święty Dominik, mąż ducha apostolskiego i prawdziwy sługa Boży. Pan Bóg go użył, aby powstrzymać ludzką swawolę i zbić heretyckie błędy.

Czytaj dalej „Historia Różańca Świętego.”

Naśladowanie Maryi w życiu codziennym

O obowiązkach stanu

Rzadko Pan Bóg domaga się od nas, abyśmy Mu okazywali naszą miłość przez jakieś niezwykłe czyny. Miłość można okazać także przez wierne i sumienne spełnianie najmniejszych obowiązków stanu. Przez tę wierność swym obowiązkom zebrała sobie Maryja zasługi, które Ją wywyższyły ponad Aniołów.

Czytaj dalej „Naśladowanie Maryi w życiu codziennym”