Tag: Maryja

O życiu wewnętrznym Maryi

Jak Jezus Chrystus upokorzył się i wyniszczył, uważając się obciążonym grzechami świata, tak Maryja uniżyła się i upokarzała jako Matka Tego, który przyjął na siebie grzechy świata i stał się przedmiotem przekleństwa Bożego i, o ile mogła, starała się przejąć usposobieniem Syna swego.Jezus Chrystus ukochał ludzi do tego stopnia, że za nich ofiarował życie swoje; Maryja ukochała ludzi tak, że dla nich ofiarowała Jezusa, który był jej droższym nad własne życie.

Milczenie Królowej!

O Matko ukochana tak boleśnie ugodzona patrzyłaś w Milczeniu na cierpienie Syna a ból miłości rozsadzał Ci serce gdy martwego ściągali Go z krzyża a wcześniej widząc krwawą mękę wśród szyderstw i śmiechów tych co uzdrawiał i karmił łza nie potoczyła się po Twym obliczu   bo Milczenie […]

Historia Różańca Świętego.

W wieku XIII straszne było zepsucie na świecie. Zdawało się, że ludzie zupełnie zapomnieli o Bogu i że żyć przestaną według nauki Pana Jezusa. Na domiar złego heretycy, nazwani Albigensami od miasta Albi starali się wszelkimi siłami zniszczyć Kościół św., a przynajmniej podkopać Jego powagę. Ale, Bóg czuwał […]