Tag: Maryja

 • Nasza wojna – Św. Maksymilian Kolbe

  Nasza wojna – Św. Maksymilian Kolbe

  Sprawa to – jedyna. Cokolwiek uczynimy, chociaż to byłby akt więcej niż heroiczny, wstrząsający podstawami wszelkiego zła na ziemi, o tyle tylko będzie miał jakąś wartość, o ile będzie się w nim wola nasza zgadzała z Jej Wolą, a przez Nią z Wolą Bożą. więcej

 • Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią. więcej

 • O majowym nabożeństwie

  O majowym nabożeństwie

  Nie jest jeszcze pobożnością, jeśli kto porzuca swe obowiązki, spieszy pomiędzy drugich, tam modli się z nieuwagą, a potem wróciwszy do domu, zapomina o wszystkiem. Gdzie braknie prawdziwej szczerości, tam i największe pokłony Bogu i Najświętszej Pannie na nic się nie zdadzą. Bóg i Panna Marya wymagają serca, prawdziwego serca, chcą być chwalonymi w duchu i prawdzie, a nie usty tylko i zewnętrznie. więcej

 • Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga

  Uroczystość Siedmiu Boleści Matki Bożej – Ks. P. Skarga

  Jak niezmiernemi i jakiej przed Bogiem ceny, były boleści poniesione przez Najświętszą Maryję Pannę w ciągu całego Jej życia, a najbardziej podczas Męki i śmierci najdroższego Jej Syna, jest już to dowodem, że na ich uczczenie Kościół Boży odrębne święto ustanowił. Łącząc się przeto w duchu z tą intencyą Kościoła, święćmy dzisiejszą uroczystość przez rozważanie, że niezmierne boleści Maryi uczyniły Ją Królową Męczenników, gdyż i dłużej cierpiała i większe ponosiła cierpienia niż wszyscy razem Męczennicy. więcej

 • Matka Boga ostatni raz przemówiła w Fatimie – kronika wydarzeń cześć II

  Matka Boga ostatni raz przemówiła w Fatimie – kronika wydarzeń cześć II

  Taki mamy Skarb z Nieba. Orędowniczkę. Pośredniczkę i Pocieszycielkę, jak mówimy o Niej w modlitwie „Pod Twoją Obronę”. Ale Jej nie słuchamy bo wiemy lepiej. Tak naprawdę nie chcemy słyszeć ani rozumieć. Jesteśmy zamknięci i szukamy głównie tego co dobre dla nas. więcej

 • Matka Boga ostatni raz przemówiła w Fatimie – kronika wydarzeń część I

  Matka Boga ostatni raz przemówiła w Fatimie – kronika wydarzeń część I

  Obecność Boga jest czymś oszałamiającym, a nawet miażdżącym dla naszych ludzkich zdolności pojmowania. Anioł był dla przyszłych posłańców Matki Bożej wstępem do jeszcze większej łaski. Najpierw przeszły szkołą prawdziwej pokory, poznania wielkości i świętości Boga oraz nicości człowieka. więcej

 • Hymn Niewolników Maryi

  Hymn Niewolników Maryi

  więc zlituj się nad biednymi grzesznikami więc nie karz ich zbyt surowo bo my jesteśmy niewolnikami w naszych sercach jest żal okrutny w naszych sercach pragnienie poprawy więcej

 • List do Matki Boga

  List do Matki Boga

  O  Pani Pocieszycielko serc strapionych, historia zatoczyła koło. 2000 lat minęło a nic się nie zmieniło… Może nie. Jednak się zmieniło. Arcykapłan poniża teraz też Ciebie. Uczennica mówi, mulatka. Do Ciebie bluźnierca tak mówi. Ten co szydzi z Boga , co łamie pierwsze przykazanie , kultem ziemi ludzi mami. Wybacz mu Matko Najświętsza on jest zaślepiony masońskimi herezjami. Zasiadł na tronie wraz z kapłanami odwróconymi do Twojego Syna plecami. Na piedestale postawili siebie, a Boga zdetronizowali. więcej

 • Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz. 6 Przebicie boku Jezusowego i zdjęcie z krzyża

  Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz. 6 Przebicie boku Jezusowego i zdjęcie z krzyża

  Prosi ich i błaga, mówi święty Bonawentura, aby Mu nie łamali kości; lecz gdy tak do nich prze­mawia, widzi, aż tu jeden z bezbożnych żołnierzy wy­mierza włócznię naprzeciw Jezusa i bok Mu przebija! Jeden z żołnierzy, mówi Ewangelija święta, włócznia otworzył bok Jego, a natychmiast wyszła krew i woda (2). Na to silne pchnięcie, krzyż się zachwiał, a serce Jezusa na dwie części rozdzielone zostało, według objawień święty Brygidy więcej

 • Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz. 4 Maryja spotyka Jezusa wiedzionego na Kalwarię

  Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz. 4 Maryja spotyka Jezusa wiedzionego na Kalwarię

  ak to słusznie uważa ojciec Suarez, nie przy­stawało aby Matka Zbawiciela, chociażby na chwilę od zmysłów odeszła, więc Marya nawet nie omdlała, a cudowną siłą wsparta, postępowała dalej za Jezusem, doznając boleści na duszy takiej, od której ka­żdy inny tysiąc razy byłby skonał. więcej

 • Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.3 Zniknięcie Pana Jezusa

  Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.3 Zniknięcie Pana Jezusa

  Pan Jezus ukrywa się niekiedy przed duszą najszczerzej Go miłującą, lecz pomimo tego z serca jej nie wychodzi; a ukrywa się na to jedynie, aby Go taż dusza jeszcze z większą miłością i z większem upragnieniem szukała. Lecz żeby Jezusa znaleźć, potrzeba Go szukać nie pomiędzy uciechami i rozkoszami świata, ale pomiędzy krzy­żami i umartwieniami, jak Go Marya szukała. więcej

 • Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.2 UCIECZKA DO EGIPTU

  Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.2 UCIECZKA DO EGIPTU

  Kochajmyż z całej siły Jezusa i Maryję, a bardziej jak śmierci chrońmy się grzechu, bo grzech każdy zmusza Jezusa i Maryję do nowej, a bo­lesnej dla nich, ucieczki z serca naszego.  więcej

 • Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.1 Proroctwo Symeona

  Luty – Miesiąc Matki Bożej Bolesnej: O Siedmiu Boleściach NMP- Cz.1 Proroctwo Symeona

  „Ilekroć spoj­rzałam na mojego Syna, ilekroć przewijałam Go w pieluszki, ile razy patrzałam na Jego ręce i nogi, tyle razy serce moje jakby nową napełniało się boleścią gdyż mi zawsze stawało na myśli Jego ukrzy­żowanie” więcej

 • Kard. Burke: wielu biskupów i kapłanów wykazuje żałosny brak solidnej katechezy

  Kard. Burke: wielu biskupów i kapłanów wykazuje żałosny brak solidnej katechezy

  Kościół fałszywie pragnie przystosować się do świata, zamiast wzywać go do nawrócenia w posłuszeństwie prawu Bożemu wypisanemu w każdym ludzkim sercu i objawionym w pełni w odkupieńczym, wcieleniu Boga Syna. więcej

 • O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny cz.I – Św. A.M. Liguori

  O Niepokalanym Poczęciu Najśw. Maryi Panny cz.I – Św. A.M. Liguori

  Gdy Marya miała być Niewiastą mężną, wysłaną na świat dla zwyciężenia Lucyfera, nie wypadało w żaden sposób, aby zrazu została przez niego zwyciężoną i poddaną mu w nie­wolę, owszem, według wszelkiej słuszności wypadało aby wolną była od najlżejszej skazy, i ani na chwile nie podlegała przemocy piekielnego wroga. więcej