Tag: modlitwa

 • Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  Przekonajmy się, czy słusznie nauczają Święci, że w Różańcu znajduje się i pociecha dla serca i światło dla rozumu i umocnienie dla woli, a uzbrojenie jej przeciw namiętnościom i grzechom. Spróbujmy, bo jeśli dotąd Różańca nie cenimy, to zapewnie dlatego, żeśmy go nigdy należycie nie użyli. więcej

 • O miłości do Boga w praktyce

  O miłości do Boga w praktyce

  Bóg nim rozpocznie działać w nas z całą swobodą i wolnością, chce i wymaga abyśmy Mu wszystko, bez najmniejszych zastrzeżeń poświęcili i oddali. Jego sposób postępowania byl, jest i zawsze będzie taki: że najniezawodniej łaski Swojej obfi­cie udzieli i Sam kierować będzie tą du­szą, która absolutnie w niczem sprzeci­wiać Mu się nie będzie; która wolę swo­ją najzupełniej podda Jego rozporządze­niom więcej

 • Nasze intencje modlitewne

  Nasze intencje modlitewne

  W szczególnych przypadkach, kiedy ktoś się do nas zwraca, stosujemy modlitwę 3- dniową obejmująca odmawianie Różańca w całości – przez trzy kolejne dni, z intencją główną dotycząca zgłoszonego nam przypadku. więcej

 • Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. Jan M. Vianney

  Taka modlitwa to czysta kpina! – Św. Jan M. Vianney

  nie chce powstać z grzechu, a mówi: Boże mój, kocham Cię. Bo nie kocha Stwórcy, skoro kocha grzech. Taka modlitwa nie może być aktem pobożności; ona jest obłudą, a fałszem i obłudą nie można Bogu oddawać czci. Jest haniebną zniewagą, jeżeli na ustach ma się imię Jezusa Chrystusa, a jednocześnie w sercu się Go krzyżuje. więcej

 • O konieczności zaufania Bogu w modlitwie – Św. A.M. Liguori

  O konieczności zaufania Bogu w modlitwie – Św. A.M. Liguori

  Bóg bowiem obiecał wysłuchać modlących się z ufnością, ale z ufnością stałą i mocną. Kto zaś przeciwnie modli się z niedowierzaniem, powiada św. Jakub, niech się niczego nie spodziewa więcej

 • O medytacji: Porady i ostrzeżenia – św. J. Pelczar

  O medytacji: Porady i ostrzeżenia – św. J. Pelczar

  Błędem jest i złudzeniem brać myśli własne i urojenia swej wyobraźni za natchnienia Boże. Błędem jest i złudzeniem zajmować się podczas modlitwy jedynie własną duszą w celu dowiedzenia się, co ona czyni i czy jest z siebie zadowoloną” , a nie zwracać swych myśli i uczuć do Boga. więcej

 • Modlitwa o cierpienie

  Modlitwa o cierpienie

 • O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  „Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach. więcej

 • Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących – Św. J.S. Pelczar

  Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących – Św. J.S. Pelczar

  modlitwa uczuciowa, zasadzająca się przeważnie na aktach woli, zmierza wprost do rozniecenia miłości Bożej; ponieważ zaś miłość łączy duszę z Bogiem, daje jej wielką siłę i bogaci ją w zasługi, przeto dusza odnosi z takiej modlitwy znaczne pożytki. Rozważanie prawd Bożych oświeca umysł, a tym samem leczy główną jego chorobę — niewiadomość więcej

 • O medytacji czyli rozważaniu – Św. J.S. Pelczar

  O medytacji czyli rozważaniu – Św. J.S. Pelczar

  Powiedziałem, że bez modlitwy błagalnej nie można być zbawionym, to samo powtarzam o rozważaniu ogólnym prawd wiary; — bez niego nie można dostąpić zbawienia. Któż bowiem będzie strzegł się grzechu, kto porzuci wygodną drogę nieprawości i pójdzie ciernistą ścieżką cnoty, jeżeli się nie zastanawia, że jest nad nim Sędzia sprawiedliwy i wszystko widzący więcej

 • O modlitwie ustnej (mówionej) – Św. J.S. Pelczar

  O modlitwie ustnej (mówionej) – Św. J.S. Pelczar

  strzeż się bezdusznego odczytywania pewnych formułek z pominięciem nabożeństwa wewnętrznego; są bowiem dusze tak przywiązane do swych ulubionych modlitewek, że nie wahają się dla nich innego obowiązku zaniechać, a jeżeli kiedyś muszą takowe opuścić, w padają w niepokój i smutek, jakiego z powodu ciężkich wykroczeń wcale nie czują. więcej

 • Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią. więcej

 • O korzyściach z rozmyślania o cierpieniach Chrystusa i z naśladownictwa cnót Jego

  O korzyściach z rozmyślania o cierpieniach Chrystusa i z naśladownictwa cnót Jego

  Niczego się więcej nie lękaj, jak niechęci cierpieć dla naszego Zbawcy; i pierwszą myśl, jeśli ci kiedy przyjdzie w tym względzie, odrzucaj ją, jako podszept szatański. więcej

 • Prośba o wsparcie modlitewne !

  Prośba o wsparcie modlitewne !

  Mama Agnieszki wkładającej tak wiele pracy na naszej stronie w krzewienie wiary katolickiej jest w szpitalu w stanie ciężkim. więcej

 • W szkole św. Teresy (16) – O wytrwaniu w modlitwie

  W szkole św. Teresy (16) – O wytrwaniu w modlitwie

  gdy­byśmy, mówię, taką ofiarę Mu składali, nie z tym nieod­miennym zamiarem, by należała do Niego na zawsze, tylko, by ją miał od nas jako rzecz pożyczaną, do odebra­nia w czasie dowolnym. Taki sposób dawania, nie sądzę, by mógł nazywać się ofiarą, albo darem. więcej