Tag: modlitwa

O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

„Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach.

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 13)

Uważmy, teraz doskonałość przyka­zań Chrystusa Pana. Po ogłoszeniu błogo­sławieństw, Chrystus Pan poczyna święte prawo wykładać. Ogłasza przykazanie miłości, lecz miłości nieznanej na ziemi—do­skonałej. Jezus przemawia do serca człowieka, ażeby zaś ukazać wyższość swego rozkazu nad przykazania dane na Górze Synai, a wyryte na kamieniu, porównywa je ze swemi i dopełnia…

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (Pełna wersja, 1925 r.)

Papież Leon XIII poświęcenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (11.VI.1899) nazwał najważniejszym aktem swojego pontyfikatu.   O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu […]

OBOWIĄZKI i OBIETNICE w osobistym poświęceniu się SERCU JEZUSA – Wg. św. Małgorzaty Alacoque

Wynagradzać Sercu Jezusowemu za niewdzięczność, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie, oziębłości świętokradztwa, jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie od grzeszników;w tej intencji, jak i w innych intencjach Dzieła przyjmować Komunię
Św. w każdy pierwszy piątek miesiąca (w razie przeszkody — w niedzielę po nim następującą) i odbywać co miesiąc tzw. „Godzinę świętą”.

Do Najświętszej Panny Maryi. Litania – C. K. Norwid

Która ból każdy czułaś tem okropniej,
Że, bez ucieczki krwią, ból suchy, cichy,
Opodal krzyża skrzypiącego stopni –
Ból, co, powiązań jak kwiatów kielichy
Z gasnącem słońcem promieńmi! krwawemi,
Brał Cię i prawie że podnosił z ziemi;
Jakbyś już wnętrznej męki potęgami
Stanęła wyżej śmierci – nad-cielesna!
Pół-boska!… Matko, o! Matko Bolesna,
Módl się za nami…

O zwycięstwie Różańca świętego

Tą drabiną zstąpili z szczytu prawdy do bagniska kłamstwa i błędów religijnych wszyscy ci, którzy żyjąc między nami, imię tylko katolika mają, ale zasady i zapatrywania o wierze chrześcijańskiej mają z gruntu fałszywe i wręcz przeciwne duchowi religii katolickiej.
„Kto więc stoi”, wołam z Pawłem św., „niech uważa, aby nie upadł”

Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią.