Tag: modlitwa

Krucjata Różańcowa o nawrócenie – Część Radosna

Czwartek – tajemnice radosne

Modlimy się o nawrócenie wszystkich modernistów , którzy odwrócili się do Boga plecami ,a także o nawrócenie fałszywych proroków i pseudocharyzmatyków.

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata, wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze, zdradą szatańską zwiedzione, aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły, za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytaj dalej „Krucjata Różańcowa o nawrócenie – Część Radosna”

Krucjata różańcowa o nawrócenie – Część Bolesna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wtorek – Tajemnice Bolesne

Modlimy się nawrócenie masonów i żydów.

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,a zwłaszcza za masonów, Żydów i polecanych Tobie.

Czytaj dalej „Krucjata różańcowa o nawrócenie – Część Bolesna”

Krucjata Różańcowa o nawrócenie!

„Tak też wygłaszaj kazania o moim Psałterzu, składającym się ze stu piećdziesięciu “Pozdrowień Anielskich” i piętnastu “Ojcze nasz”, a otrzymasz obfite żniwo”.

– słowa NMP do św. Dominika

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Chcieliśmy poinformować że od poniedziałku rozpoczynamy Krucjatę Różańcową o nawrócenie. Będzie to krucjata trwająca cały czas, codziennie będziemy odmawiali jedną część Różańca Świętego. Różaniec odmawiamy tradycyjnie – jako Psałterz NMP. Do każdego dnia tygodnia będzie przypisana intencja:

Czytaj dalej „Krucjata Różańcowa o nawrócenie!”

Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących

Modlitwa uczuciowa (oratio affectiva) jest to podniesienie duszy do Boga za pomocą aktów woli.

Wprawdzie i umysł tu działa, a rozważanie nie jest wykluczone, zwłaszcza na wstępie, ale wola główną ma rolę, ona bowiem pod wpływem miłości Bożej rwie się do Boga, by Mu objawić swą miłość i oddać się całkowicie Jego woli.

Modlitwa taka pośrednie zajmuje miejsce między medytacyą i kontemplacyą zwyczajną, zwaną przez teologów skupieniem czynnem. Jest ona przystępną dla tych szczególnie, którzy  na ognisku serca utrzymują niewygasły żar miłości, tak że nie potrzebują wielkiej pracy, aby przy odpowiedniem działaniu Bożem silniejszy płomień rozdmuchać. Wówczas samo przypomnienie doskonałości Bożych albo jakiejś tajemnicy wiary wystarczy do rozgrzania woli i wywołania świętych uczuć.

Rozważanie dłuższe nie jest tu koniecznem; uczą nawet mistrzowie duchowni , że jeżeli Bóg pociąga duszę do tego rodzaju modlitwy, winna ona dać folgę umysłowi, a zdobywać się na akty woli, między którymi góruje oddanie się całkowite Panu Bogu. W razie gdy prąd  nie jest widoczny, nie należy zaprzestawać rozważania, które jak widzieliśmy, ma za pomocą refłeksyi obudzić uczucia; któż bewiem płynąc czółnem , zechce porzucać wiosła i rozpinać żagiel, jeżeli wiatr się nie zrywa.

Czytaj dalej „Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących”

Milczenie Królowej!

O Matko ukochana tak boleśnie ugodzona

patrzyłaś w Milczeniu na cierpienie Syna

a ból miłości rozsadzał Ci serce

gdy martwego ściągali Go z krzyża

a wcześniej widząc krwawą mękę

wśród szyderstw i śmiechów

tych co uzdrawiał i karmił

łza nie potoczyła się po Twym obliczu

 

bo Milczenie mówi więcej niż krzyk

Czytaj dalej „Milczenie Królowej!”