Tag: modlitwa

 • Akt oddania

  Akt oddania

  Królowo Ukochana! Hetmanko nasza przez Boga wybrana! Ja nieszczęsne dziecię Adama grzechem splamiony pragnę być Twoim niewolnikiem u stóp Twoich błagać o litość nad takim jak ja nieszczęśnikiem bo kimże ja jestem jak nie marnym prochem przy Twojego Syna Majestacie błagam Cię o Pani Najukochańsza kieruj i prowadź mnie do Boga pod Twoim płaszczem pragnę… więcej

 • Rozmyślania Wielkopostne (9) – Na czwartek po I Niedzieli Wielkiego Postu

  Rozmyślania Wielkopostne (9) – Na czwartek po I Niedzieli Wielkiego Postu

  To, o co ludzie zwy­kle proszą, to tylko dodatek do czegoś ważniejszego, zatem trzeba nam pierwej prosić o to ważniejsze. A cóż jest to ważniejsze i najpierwsze? Oto królestwo Boga, aby Pan Bóg rządził, panował i królował w ser­cach naszych, aby się działa zawsze wola Jego. więcej

 • Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (13) – Wyznawanie wiary

  Wiara chrześcijanina – jaką być powinna? (13) – Wyznawanie wiary

  w żadnym wypadku, nigdy nie wolno mówić: ja nie jestem Chrześcianinem, nie jestem katolikiem, nigdy nie wolno z heretykami, albo z niewiernymi, w ich do służby Bożej bezpośrednio odnoszących się czynnościach, mieć jakąś wspólność, na żydowski, albo turecki sposób dać się obrzezywać, albo nawet, razem z poganami, bożkom kadzić. więcej

 • Kiedy i dlaczego źle się modlimy? – Św. A.M. Liguori

  Kiedy i dlaczego źle się modlimy? – Św. A.M. Liguori

  Tak się też dzieje z wieloma grzesznikami; błagają Boga, żeby ich od plag uwolnił, proszą sług Jego o modlitwy w celu pozby­cia się kary; lecz nie proszą o łaskę, żeby grzech porzucić mogli, i życie swe odmie­nili. Jakoż więc ci nieszczęśliwi spodziewają ustrzec się od kary. a o usunięciu do niej przyczyny nie myślą? więcej

 • Nieustanne powracanie do Boga (4) – Dążenie do prawdziwej pokuty i modlitwy

  Nieustanne powracanie do Boga (4) – Dążenie do prawdziwej pokuty i modlitwy

  Jeżeli zabiera­jąc się do modlitwy mówię sobie: Będę mówił z Bogiem o śmierci, o sądzie, któ­ry mnie czeka, ponieważ chcę się zbawić ; albo, chcę mówić z Panem Jezusem o Jego męce, ażeby się pobudzić do miłości ku Niemu moja modlitwa jest prawdziwa. więcej

 • Nieustanne powracanie do Boga (3) – O złej woli w stanie łaski

  Nieustanne powracanie do Boga (3) – O złej woli w stanie łaski

  jeżeli w jednej tylko rzeczy, choćby małej wagi ma złą wolę, następuje skutek dziwny i niebezpieczny. Jest to, co można by nazwać zmianą religii. więcej

 • Nieustanne powracanie do Boga (1) – Nie kocham Boga!

  Nieustanne powracanie do Boga (1) – Nie kocham Boga!

  NIE KOCHAM BOGA! To coś okro­pnego! Gdybym przynajmniej kochał siebie sa­mego! Gdybym pragnął zbawienia swego! Ale i to nie! Syn marnotrawny pragnął nasycić się pokarmem wieprzów. Otóż i moje pragnienia są takie! Ziemia, rzeczy ziem­skie, oto, co ja miłuję więcej

 • Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

  Przekonajmy się, czy słusznie nauczają Święci, że w Różańcu znajduje się i pociecha dla serca i światło dla rozumu i umocnienie dla woli, a uzbrojenie jej przeciw namiętnościom i grzechom. Spróbujmy, bo jeśli dotąd Różańca nie cenimy, to zapewnie dlatego, żeśmy go nigdy należycie nie użyli. więcej

 • O miłości do Boga w praktyce

  O miłości do Boga w praktyce

  Bóg nim rozpocznie działać w nas z całą swobodą i wolnością, chce i wymaga abyśmy Mu wszystko, bez najmniejszych zastrzeżeń poświęcili i oddali. Jego sposób postępowania byl, jest i zawsze będzie taki: że najniezawodniej łaski Swojej obfi­cie udzieli i Sam kierować będzie tą du­szą, która absolutnie w niczem sprzeci­wiać Mu się nie będzie; która wolę swo­ją… więcej

 • Nasze intencje modlitewne

  Nasze intencje modlitewne

  W szczególnych przypadkach, kiedy ktoś się do nas zwraca, stosujemy modlitwę 3- dniową obejmująca odmawianie Różańca w całości – przez trzy kolejne dni, z intencją główną dotycząca zgłoszonego nam przypadku. więcej

 • O konieczności zaufania Bogu w modlitwie – Św. A.M. Liguori

  O konieczności zaufania Bogu w modlitwie – Św. A.M. Liguori

  Bóg bowiem obiecał wysłuchać modlących się z ufnością, ale z ufnością stałą i mocną. Kto zaś przeciwnie modli się z niedowierzaniem, powiada św. Jakub, niech się niczego nie spodziewa więcej

 • O medytacji: Porady i ostrzeżenia – św. J. Pelczar

  O medytacji: Porady i ostrzeżenia – św. J. Pelczar

  Błędem jest i złudzeniem brać myśli własne i urojenia swej wyobraźni za natchnienia Boże. Błędem jest i złudzeniem zajmować się podczas modlitwy jedynie własną duszą w celu dowiedzenia się, co ona czyni i czy jest z siebie zadowoloną” , a nie zwracać swych myśli i uczuć do Boga. więcej

 • Modlitwa o cierpienie

  Modlitwa o cierpienie

 • O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  „Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach. więcej

 • Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących – Św. J.S. Pelczar

  Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących – Św. J.S. Pelczar

  modlitwa uczuciowa, zasadzająca się przeważnie na aktach woli, zmierza wprost do rozniecenia miłości Bożej; ponieważ zaś miłość łączy duszę z Bogiem, daje jej wielką siłę i bogaci ją w zasługi, przeto dusza odnosi z takiej modlitwy znaczne pożytki. Rozważanie prawd Bożych oświeca umysł, a tym samem leczy główną jego chorobę — niewiadomość więcej

Create a website or blog at WordPress.com