modlitwa

Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

„Ona zetrze głowę twoją”

(Rodz. 3, 15).

Uroczystość dzisiejsza, najmilsi w Chrystusie, jest uroczystością zwycięstwa. Różaniec św., ów tak prosty a zarazem tak wzniosły sposób modlenia się, był, jak wiadomo, objawiony przez samą Matkę Boską świętemu Dominikowi, jako najdzielniejsza broń przeciw czartu i wszystkim sprzymierzeńcom jego. Wylicza Kościół Boży w modlitwach dzisiejszego brewiarza wielkie zwycięstwa, cudowną pomocą Matki Najświętszej nad Turkami odniesione, przez które wszystko chrześcijaństwo ocalało od pogańskiej napaści – zwycięstwa wymodlone, jak to sam Kościół uznaje, na paciorkach Różańca. Lecz jeszcze świetniejsze i liczniejsze są zwycięstwa duchowne, które Kościół Boży, wiara ludów i doświadczenie codzienne Różańcowi św. przypisują.Czytaj dalej »Na święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Co katolik wiedzieć powinien (6) – Skarby nabożeństwa do Boskiego Serca Pana Jezusa i Najśw. Maryi Panny

Skarby nabożeństwa do Boskiego Serca Pana Jezusa i Najśw. Maryi Panny.

Z pomiędzy licznych widzeń św. Mał­gorzaty Alacoque najważniejsze było to, gdy modlącej się przed Najśw. Sakramentem stanął Pan Jezus i okazał Boskie Serce Swoje gorejące miłością i otoczone cierniami. Tedy nakazał jej rozpowszechniać gorliwie nabożeń­stwo do Boskiego Serca Swego, które do­znaje tyle niewdzięczności od ludzi ciągle, przyrzekając obfite łaski za wytrwa­nie w niem. Zbawiciel rzekł: “Chcę to Serce moje objawić ludziom, by obdarzyć ich skarbami łaski “uświę­cającej”, mogącej wszystkich uratować od piekła.
Czytaj dalej »Co katolik wiedzieć powinien (6) – Skarby nabożeństwa do Boskiego Serca Pana Jezusa i Najśw. Maryi Panny

Co katolik wiedzieć powinien (4): Skarb modlitwy i cnoty; Kościół – Uwagi według nauki Świętych i Kościoła

Skarb modlitwy i cnoty; Kościół.

Kto modli się za dusze w czyścu, ten nie dozna zawodu, gdyż u nich nie ma niewdzięczności.

 

Gdy człowiek wierzący zanosi modlitwę do Boga godną wysłuchania, a Bóg słyszy ją i tak dla niej urządza rze­czy tego świata, iżby spełnienie jej było następstwem naturalnego biegu wypadków.

Modlitwa jest kluczem do nieba!Czytaj dalej »Co katolik wiedzieć powinien (4): Skarb modlitwy i cnoty; Kościół – Uwagi według nauki Świętych i Kościoła

O konieczności modlitwy dla zbawienia

Pelagianie twierdzili błędnie, że modlitwa nie jest konieczna do osiągnięcia zbawienia. Bezbożny ich mistrz Pelagiusz nauczał, że człowiek tylko dlatego się potępia, że zaniedbuje poznać te prawdy, które musi znać koniecznie. Niestety! – woła św. Augustyn – Pelagiusz o wszystkim rozprawia tylko nie o modlitwie; a przecież ona (jak utrzymywał i nauczał św. Augustyn) jest jedynym środkiem do zdobycia wiedzy świętych, wedle tego, co mówi św. Jakub: „A jeśli który z was potrzebuje mądrości, niech prosi od Boga, który obficie wszystkim daje, a nie wymawia”(1, 5).

Czytaj dalej »O konieczności modlitwy dla zbawienia

Jak należy się modlić?

Jeśli modlitwa nasza bywa bezowocną, to przyczyna tego leży nie w Bogu, ale w nas. Trzy mogą być tego powody: albośmy sami, którzy się modlimy, nic nie warci, albo nasza modlitwa nic nie warta, albo też nic nie warta rzecz, o którą prosimy. Powiada św. Augustyn: proszą ludzie źli, źle, o złe rzeczy.

W ogólności musi mieć modlitwa następujące przymioty:

Przede wszystkim sami musimy wiedzieć co Bogu przedkładamy, t.zn. nie wolno nam modlić się bezmyślnie, nieuważnie, z roztargnieniem.

Rzecz najważniejsza jest w tym, abyśmy nie chcieli roztargnień i świadomie w roztargnieniu nie trwali. Jakże bowiem ma nas wysłuchać Bóg, jeśli my sami siebie nie słyszymy i nie wiemy nawet, co mówimy!

Czytaj dalej »Jak należy się modlić?

O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Pius XI

Konieczność zadośćczynienia

Do wszystkich tych hołdów, w szczególności zaś do tego tak płodnego w owoce poświęcenia, potwier­dzonego niejako przez uroczyste świętowanie Chrystusa- Króla, należy dołączyć inny jeszcze hołd, o którym, Czcigodni Bracia, pragniemy pomówić z Wami obszer­niej: należy dołączyć obowiązek godnego zadośćczynie­nia czyli wynagradzania Najśw. Sercu Jezusowemu.Czytaj dalej »O obowiązku zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Jezusowemu – Pius XI

O modlitwie Pańskiej Cz. 3 – Ks. Karol Antoniewicz

O piątej prośbie modlitwy Pańskiej.

Bóg nam nie odpuszcza, bo my nie odpuszczamy. – Jak my Boga a jak i w czym ludzie nas obrażają? –W późniejszych latach przebaczanie win będzie jeszcze trudniejsze. – Kara Boża na chowających gniew w sercu. – Wewnętrzne pociechy, którymi Bóg szczerze przebaczających nagradza. – Przykłady Świętych. – Inne, ważne pobudki.

 

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaJcom. Cóż rozumiemy pod tym słowem winy?

Grzechy nasze. O! jako ta prośba jest nam potrzebna, bo któż jest, kto by od grzechów był wolnym. Ale wysłuchania tej prośby mało kto uzyskuje, a to dlatego, że nie chcemy wypełnić tego warunku, pod którym odpuszczenie to jest nam obiecane, że sami dobrowolnie nie dozwalamy Panu Bogu, aby nam odpuścił winy nasze, sami nie dotrzymujemy obietnicy naszej, bo prosimy, aby nam tak odpuścił, jako my odpuszczamy; jeżeli więc my nie odpuszczamy, sami nie chcemy, aby i nam Pan Bóg odpuścił.
To rzecz tak jasna, jako słońce, a my przecie tego nie widzimy, taka to jest złość serca naszego, taka ślepota rozumu naszego! Czytaj dalej »O modlitwie Pańskiej Cz. 3 – Ks. Karol Antoniewicz