Kategoria: Niewolnik Maryi

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.6 – Owoce oddania

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.6 – Owoce oddania

  Akty naszego, choćby najświętsze nie są bez skazy i jeżeli chcemy je ofiarować Panu Jezusowi czyste i niepokalane, mu­simy je bezpośrednio skierować jedynie do Niepokalanej i dać Jej na własność, by jako Swoją własność dała je Synowi Swe­mu. Wtedy staną się one bez skazy, niepokalane. Otrzymawszy zaś wartość nieskończoną przez Bóstwo Jezusowe godnie uwiel­bią Boga Ojca więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.5 – Apostolstwo wynikiem oddania

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.5 – Apostolstwo wynikiem oddania

  A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, za- grzęźli w błoto moralne, albo poza Kościołem w herezji prze­bywają — o, tym to już koniecznie Medalik Niepokalanej ofia­rować i prosić by zechcieli go nosić, a nawet wtedy radę znaj­dzie, gdy on nie chce w żaden sposób przyjąć Medalika. Ot, po prostu, wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą się a Nie­pokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.4 – Wpływ oddania na życie (2)

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.4 – Wpływ oddania na życie (2)

  Czy nasze życie naprawdę, na serio dąży do świętości? Tu nie wystarczy praca powierzchowna. Do tego celu powinny zdążać wszystkie nasze pragnienia i poczynania— do świętości większej, głębszej, przez Niepokalaną. więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.3 – Wpływ oddania na życie (1)

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.3 – Wpływ oddania na życie (1)

  Co do ognia miłości Bożej — ten podsyca się ofiarą. Tylko ofiara jest owym drzewem, które ma spłonąć na ołtarzu, mi­łości Bożej. Tak, ofiara to konieczny warunek miłości. Bez ofiary nie ma postępu w życiu Bożym. Bez ofiary — miłość nasza zamiera… więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.2 – Akt oddania

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.2 – Akt oddania

  Można w dalszym ciągu w dotychczasowym stanie oddawać się wszystkim dotychczasowym uczciwym zajęciom, tylko że to już nie my sami ofiarujemy te nasze codzienne zajęcia Bogu, ale Ona: Niepo­kalana, Której staliśmy się własnością, je ofiaruje. I to ofia­ruje je nie jako nasze, ułomne, pełne niedoskonałości, ale jako Swoje własne, bo my ze wszystkim, co nasze jest, do Niej na­leżymy. Stąd i wszystkie nasze zajęcia do Niej należą (24). A czy pomyślałeś o tym kiedy, kim ty się stajesz, wtedy kie­dy już nie ty działasz, ale Ona sama w tobie i przez ciebie miłuje Boga i ludzi? więcej

 • Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.1 – O przyczynach oddania

  Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.1 – O przyczynach oddania

  On sam w Niej jest miłością: to miłość Ojca i Syna, miłość, którą Bóg sam Siebie miłuje, miłość samej Trójcy Przenajświętszej, miłość płodna, poczęcie. W podobieństwach stworzonych zjednoczenie miłości— to zjednoczenie najściślejsze. Mówi Pismo Święte, że będą dwoje w jednym ciele; a Pan Jezus podkreśla: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało“ (Mat. 19.6). W sposób bez porównania ściślejszy, wewnętrzniejszy, istotniejszy Duch Przenajświętszy żyje w duszy Niepokalanej, w Jej istocie, i Ją zapładnia, i to od pierwszej chwili istnienia przez całe Jej istnienie, czyli wiecznie. więcej

 • Apokalipsa III

  Apokalipsa III

  O Matko Boga Przenajświętsza Panno! ucieczkom grzeszników zwana lecz przecież tylko tych skruszonych Niepokalane Twoje serce cierniową koronę dzierży Ty nie płaczesz w milczeniu cierpisz smutek Twoich oczu rozdziera dusze   na Piotrowym tronie kat zasiada myśli że jest królem , wszystkim włada uzurpator zapomniał że ma Pana namiestnikiem będąc swojego Władce zdradza lecz czas […] więcej

 • Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

  Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią. więcej

 • Oddanie Niepokalanej Maryi Matce Boga

  Oddanie Niepokalanej Maryi Matce Boga

  Nie rozumieją że tak jak Bóg wyrzucił Adama i Ewe z raju  taki i ich wyrzucił za zdradę , bluźnierstwo , herezje …. więcej

 • Maryja zbawieniem naszym – Św. A.M. Liguori

  Maryja zbawieniem naszym – Św. A.M. Liguori

  Mówiąc że nie sposób jest aby sługa Przenajświę­tszej Panny potępił się, nie stosujemy tego do tych, którzy nabożeństwem takowym uzuchwalają się do tem bezpieczniejszego grzeszenia. Zdaje się przeto, że gdy uwielbiamy i wysoko wynosimy miłosierdzie Maryi nad grzesznikami, niesłusznie nam przyganiają niektórzy, zarzucając jakobyśmy przez to upoważniali te nieszczęsne dusze do tem swobodniejszego grzeszenia; powiadamy bowiem, że tacy zarozumialcy zu­chwałą swoją ufnością stają się godnymi kary, a nie miłosierdzia. więcej

 • O tym jak nas bardzo miłuje Maryja, Matka nasza – Św. A.M. Liguori

  O tym jak nas bardzo miłuje Maryja, Matka nasza – Św. A.M. Liguori

  Na koniec, wydała Go za nas, i wy­dała Go po tysiąc razy u stóp krzyża, kiedy przez trzy godziny obecną była katuszy Swego Syna naj­droższego: gdyż w ciągu tego długiego i okropnego i Jego i Jej Samej konania, co chwila ponawiała z niezmierną boleścią i z niezmierną ku nam miłością, ofiarę za nas z życia najdroższego dla Niej Jezusa. I tak była mężną, że według świętego Am­brożego i świętego Antonina, gdyby nie znaleźli się kaci, Sama byłaby Go ukrzyżowała, z posłuszeństwa Ojcu przedwiecznemu, który chciał zbawić nas śmier­cią Swego Syna. więcej

 • Oddanie Maryi

  Oddanie Maryi

  Kto mnie podnosi kiedy padam bez siły a krzyż z grzechów moich zbity przygniata mnie boleśnie kto nauczył mnie pokutować tak że z żalu pękała mi dusza na same wspomnienie zła które tak raniło Twoje Niepokalane serce gdzież bym śmiał zwracać się do Twojego Syna ja niegodziwy złoczyńca więcej

 • O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori

  O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori

  Ponieważ cała natura Boska raczyła zamknąć się w przeczystym łonie Niepokalanej Dziewicy, przeto nie waham się powiedzieć, że otrzymała Ona jakby władze nad wszelkiemi wypływami łaski, gdyż Syn Boży wychodząc na świat z Jej błogosławionego żywota, sprawił że z niego wypłynęły potoki wszelkich darów niebieskich. I jest to tylko powtórzeniem tego co tenże Święty wyraża w tym samym rozdziale a jeszcze dobitniej. Twierdzi on, że od chwili jak Dziewica Matka poczęła w łonie Swoim Słowo Boże, nabyła poniekąd, jakby władzę nad wszelkimi darami wypływającymi od Ducha-Świętego, więcej

 • Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!

  Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!

  Moja pamięć to te krzyże! Moja pamięć to te krzyże na stepach zostawione to te msze niedokończone! to ci kapłani pomordowani! Moja pamięć Moja pamieć to ci którzy ginęli za wiarę Moja pamieć to Piotr i Paweł idący na śmierć Moja pamieć to być katolikiem w każdy dzień w każda noc bo to nie sen […] więcej

 • Zostań niewolnikiem Maryi! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

  Zostań niewolnikiem Maryi! – O doskonałym nabożeństwie do NMP

  Istota tego nabożeństwa polega na oddaniu czyli poświęceniu Matce Boskiej ciała, duszy, dóbr zewnętrznych, wewnętrznych i duchowych zwłaszcza naszych zasług, dobrych uczynków (jako zadośćuczynienie, prośba i zasługa), i cnót, tzn. wszystkiego co posiadamy w porządku natury i łaski oraz wszystkiego, co posiadać będziemy w porządku natury, łaski i chwały. więcej