Tag: Św. Jan Apostoł

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.22)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.22)

  Abowiem oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa ksiąg tych: Jeśliby kto przyłożył do tego: przyłoży Bóg nań plagi opisane w tych księgach. A jeśliby kto ujął z słów ksiąg proroctwa tego: odejmie część jego z ksiąg żywota i z miasta świętego, i z tych, które są napisane w tych księgach.  więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.21)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.21)

  Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i porubnikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszytkim kłamcom, część ich będzie w jezierze gorającym ogniem i siarką, co jest śmierć wtóra. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.20)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.20)

  I widziałem stolice. I usiedli na nich, a dano im sąd. I dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestyjej ani obrazowi jej, i nie brali cechy jej na czoła abo na ręce swoje: i żyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.19)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.19)

  I poimana jest bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przed nią, któremi zwiódł je, którzy przyjęli cechę bestyjej i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci dwa wrzuceni są żywi w jezioro ognia gorającego siarką, a drudzy pobici są mieczem Siedzącego na koniu, który pochodzi z ust jego. A wszyscy ptacy nasyceni są… więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.18)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.18)

  I słyszałem drugi głos z nieba mówiący: Wynidźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli ucześnikami grzechów jej a żebyście nie odnieśli plag jej. Abowiem grzechy jej przyszły aż do nieba i wspomniał Pan na nieprawości jej. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.17)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.17)

  bestyja, którąś widział, była, a nie jest, a ma wstąpić z przepaści, a pójdzie na zginienie. I zadziwują się mieszkający na ziemi (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata), widząc bestyją, która była, a nie jest. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.16)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.16)

  I słyszałem głos wielki z kościoła, mówiący siedmi aniołom: Idźcie a wylejcie siedm czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swą na ziemię. I zstała się sroga i zła rana w ludziach, którzy mieli cechę bestyjej, i w tych, którzy się kłaniali obrazowi jej. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.15)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.15)

  i wyszło siedm anjołów, mających siedm plag, z kościoła, obleczonych płótnem czystym i świetnym, i przepasanych około piersi złotymi pasy. (Kolor biały jest  godłem czystej i bezstronnej sprawiedliwości boskiej w ukaraniu bezbożnych. Jest razem godłem radości; radują się bowiem aniołowie, gdy są karani bezbożni jako winni obrażonego Boskiego majestatu, ponieważ widzą, że postanowienie Boga przychodzi… więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.14)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.14)

  A drugi anjoł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim ku siedzącemu na obłoku: Zapuść sierp twój a żni, gdyż przyszła godzina żęcia, ponieważ uschło żniwo ziemie. I zapuścił, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię i pożęta jest ziemia.  więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.13)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.13)

  A widziałem jednę z głów jej, jakoby na śmierć zabitą, a rana śmierci jej uleczona jest. Dziwowała się wszytka ziemia za bestią. I kłaniali się smokowi, który dał władzą bestyjej, i kłaniali się bestyjej, mówiąc: Któż podobny bestyjej? A kto z nią walczyć będzie mógł?  więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.12)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.12)

  I dano niewieście dwie skrzydle orła wielkiego, aby leciała na pustynią na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i przez połowicę czasu od obliczności wężowej. (Przez czas. Przez rok. I czasy. Przez dwa lata. I pół czasu. Przez pół roku.— Tak więc, będzie tam przez trzy lata i pół, czyli przez czterdzieści… więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.11)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.11)

  I dano mi trcinę podobną lasce, i rzeczono mi: Wstań a zmierz kościół Boży i ołtarz, i modlące się w nim, a sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej, abowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.10)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.10)

  I rzekł mi: Musisz zasię prorokować poganom i narodom, i językom, i wielom królów ( Musisz zasię (znowu) prorokować. Mówi o proro­ctwach, które w tej książce następują.— Poganom i na­rodom i językom. Wszystkim świata narodom, dla nich pisze się to objawienie.) więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.9)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.9)

  I zatrąbił piąty anjoł. I widziałem gwiazdę, że spadła z nieba na ziemię, a dano jej klucz studnie przepaści. I otworzyła studnią przepaści, i wstąpił dym studnie jako dym pieca wielkiego, i zaćmiło się słońce i powietrze od dymu studniej. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.8)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.8)

  I wziął anjoł kadziedlnicę i napełnił ją ogniem z ołtarza, i rzucił na ziemię: i zstały się gromy i głosy, i łyskawice, i trzęsienie ziemie wielkie. (I wziął anioł kadzielnicę. Gdy się wypaliło ka­dzidło i zgasł ogień, który był w kadzielnicy. — I na­pełnił ją ogniem z ołtarza. Ogniem, który był w in­nych kadzielnicach, położonych… więcej

Create a website or blog at WordPress.com