pokuta

Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

Wstęp od redakcji

Św. Jana Maria Vianney bardzo jasno (jak zresztą zwykle u Proboszcza z Ars)  przedstawia naukę Kościoła Katolickiego o miłosierdziu Bożym.  Niestety dzisiaj zamiast prawdy pełno jest mniej lub bardziej zawiłych, czy wręcz  fałszywych stwierdzeń skłaniających nas do poglądu że miłosierdzie jest „ważniejsze od sprawiedliwości.”Czytaj dalej »Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

Cz. 1 Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

III.
Jak się zachować pod względem pobudki przed czynem?

 

Mówiliśmy dotąd o pobudkach w ogólności, teraz zastosuje­my tę naukę do pojedynczych wypadków.
Jeżeli się zabieramy do spełnienia jakiej dobrej czynności, zły duch zastawia natychmiast swoje sidła, aby zepsuć naszą po­budkę, a tem samem i czynność. W tym celu odwraca naszą uwagę w inną stronę, lub przedstawia czynność jako mało znaczącą, abyśmy żadnej nie obrali pobudki, lecz działali ze zwy­czaju i jakby od niechcenia. Jeżeli mu się to nie udaje, podsuwa nam różne pobudki złe, ale w szacie powabnej. Jeżeli mimo to wybieramy dobrą, przynajmniej tyle pragnie uzyskać, abyśmy wybrali mniej doskonałą.Czytaj dalej »„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

Oznaki i skutki prawdziwej wiary

Oznaki doskonałej wiary są następujące:

1) Pro­stota i wolność od wszelkiego roztrząsania i ciekawości, jaka była n.p. w Abrahamie, gdy się gotował do ofia­rowania syna swego.
2) Gdy kto we wierze tak stałym i umocnionym się czuje, iż sądzi, że w żaden spo­sób nie możnaby go było od wiary odwieść.
3) Gdy kto się czuje pobudzanym do spełniania heroicznych aktów wiary i pragnie okazyi do okazania tego.
4) Gdy się cieszymy z wiary i zbawienia bliźnich, bolejemy nad ich upadkiem i z wielkim zapałem nawrócenia wszystkich niewiernych pragniemyCzytaj dalej »Oznaki i skutki prawdziwej wiary

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 5)

DZIEŃ PIĄTY

Cierniowa korona ukazuje nam złość grzechu powszedniego

Przymiot drugi.

Uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę Jego.
(Mat. XXVI, 29).

 

Pierwszego przymiotu Najsłodszego Ser­ca Jezusowego poznaliśmy już czem jest grzech śmiertelny; dzisiaj zastanówmy się nad przymiotem drugim, t. j. nad Koro­ną Cierniową. Koronowanie cierniem było w dniu boleści i śmierci Chrystusa Pana najstraszniejszą dlań męką, najohydniejszą krwawą obrazą… Najświętsze oczy słod­kiego Zbawcy były pełne krwi i łez wów­czas, gdy on w milczeniu z trzciną w ręku spoglądał z miłością na katów i żołnierzy, którzy, przechodząc, zginali przed nim ko­lana, mówiąc szyderczo: „Bądź pozdrowio­ny królu żydowski…“Czytaj dalej »Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 5)

O pysze – Kard. J. Bona

1. Pycha, zarozumiałość i próżność są z sobą bardzo spokrewnionymi przywarami, z których, jako z najobfitszego źródła, wytryskują potoki wszystkich grzechów. Bo kiedy człowiek za ostateczny swój cel wytknie sobie własną chwałę, to też do niej będzie zmierzał, chociażby przez pogwałcenie obowiązków względem Boga i bliźnich. Czytaj dalej »O pysze – Kard. J. Bona

Cierpliwość w niedoskonałościach i upadkach – Bp. J.S. Pelczar

O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. Bp. J.S. Pelczar

Gdybyś się znajdował w podobnym stanie [oschłości i opuszczenia duchowego], nie narzekaj, bo jak poznałeś, Bóg dopuszcza go dla twojego dobra. Samson za­bija lwa zabiegającego mu drogę, a z paszczy jego wydobywa pó­źniej plastr miodu: podobnie pokusa jak lew się sroży, lecz gdy ją pokonasz, słodycz i pociechę duchowną z niej odniesiesz.

Nie lękaj się pokus, bo wszystkie owe myśli niedowiarstwa i rozpa­czy, wszystkie owe uczucia złości, nienawiści lub nieczystości są poduszczeniami złego ducha i poruszeniami zepsutej natury, a więc nie są grzechem , dopóki się im wola opiera. Wprawdzie tego oporu nie czujesz, i w tem jest właśnie twoja męczarnia, lecz ta bojaźń, abyś nie zgrzeszył, ten smutek, iż mogłeś zgrzeszyć, jest najlepszym dowodem, że nie zgrzeszyłeś .Czytaj dalej »Cierpliwość w niedoskonałościach i upadkach – Bp. J.S. Pelczar

O wdzięczności względem Boga

Zastanów się nad obrzydliwością grzechu: nie ma na świecie takiej ponęty, dla której mógłbyś się go dopuścić; więc gdy weźmiesz na uwagę, iż dla zadość czynienia podłym zachciewaniom, nie wahałeś się tak często obrażać Majestat Boski, wówczas jakże się zadziwisz, iż pioruny gniewu Bożego nie uderzyły w ciebie, że cię ziemia nie pochłonęła, że wzburzone fale oceanów nie zatopiły całej ziemi sromotą twoją skalanej. Czytaj dalej »O wdzięczności względem Boga

O zmartwychwstaniu ciał i nieśmiertelności duszy

Nim przystąpim do tłumaczenia jedenastego wiary artykułu, który jest: Wierzę w Ciała Zmartwychwstanie, wprzód o duszy nieśmiertelności podać naukę za rzecz potrzebną i przyzwoitą osądziliśmy. Jeśli to bowiem jest artykułem wiary naszej, że ciała zmartwychwstaną i ożywione będą, tedy pierwszym jeszcze do wiedzenia i wyznania artykułem być musi, że dusza, mająca ożywić ciało, jest nieśmiertelna.Czytaj dalej »O zmartwychwstaniu ciał i nieśmiertelności duszy

Dzieci Maryi – O ofierze życia Hiacynty i Franciszka

Publiczne objawienia zakończyły się ale Matka Boża nie pozostawiła trójki dzieci. Świadectwa Hiacynty mówią że ukazała się jej w ciągu następnego roku trzy razy. Nadal też objawiała się Łucji i to wiele lat potem. Matka Boża działała też poprzez łaski  udzielane przez wstawiennictwo dzieci. Jednym z przykładów jest modlitwa Hiacynty za mężczyznę który uciekł z więzienia. Mężczyzna, zgubił się gdzieś na wzgórzach i odczuwając wielki niepokój ukląkł i zaczął się modlić. Nagle zobaczył stojącą przed nim Hiacyntę. Dziewczynka zaprowadziła go bezpiecznie do drogi do domu, a potem zniknęła. Jednak Hiacynta nie wiedziała o tym niezwykłym zdarzeniu, dopóki mężczyzna nie wrócił, aby podziękować.

Prośby skierowane do dzieci były bezustanne, a cudowne zdarzenia, odpowiedzi na ich modlitwy świadczą o łasce, jakiej udzieliła Matka Boża.Czytaj dalej »Dzieci Maryi – O ofierze życia Hiacynty i Franciszka