Tag: pokuta

 • O prawdziwej pokorze i sposobie pracy nad nią

  O prawdziwej pokorze i sposobie pracy nad nią

  Jeśli nie umiesz spokojnie pogardzić sobą samym, jeżeliś uradowany honorami które ci ludzie oddają, i z dobrych uczynków spodziewasz się chwały, nie masz prawej pokory, lecz tkwi w sercu twoim zaród pychy. więcej

 • O pysze – Kard. J. Bona

  O pysze – Kard. J. Bona

  Tracisz pochwały, jeżeli ich pragniesz, bo i cóż masz w sobie pochwały godnego? Jak wielka ułomność twoja, jak wielka nędza, jak niepewne twoje zbawienie! Jesteś sługą nieużytecznym, chociażbyś wszystko wykonał, do czego jesteś zobowiązanym. więcej

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • O nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał

  O nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał

  Lecz że o zdrowie duszy naszej tak małe czynim starania, to dziwna! Jakoż bowiem onę posilamy? Oto jeden pacierz między tysiącznymi roztargnieniami zmówiwszy rano i w wieczór, to już wszystek dla niej posiłek? A popadłszy w niemoc grzechową, jak mało o powstaniu z onej myślimy! Oto my, którzy nie moglibyśmy bez śmiertelnej boleści przez godzinę jedną trucizny w żołądku zatrzymać, pół roku i rok cały wielu z nas o spowiedzi nie pomyśli, mówiąc, że nam czasu do tego nie wystarcza. więcej

 • Rozmyślania o pokucie (1) – Czym jest prawdziwa pokuta?

  Rozmyślania o pokucie (1) – Czym jest prawdziwa pokuta?

  Zachowaj niewinność na chrzcie świętym. otrzy­maną, albo czyń pokutę, jeśliś zgrzeszył. Taką tylko drogą dostać się możesz do nieba.  Prawdziwą pokutę ten tylko czyni, kto jej pragnie z całej duszy.  Zapragnij prawdziwej pokuty i zastanawiaj się w dzisiejszem rozmyślaniu  nad jej znamionami. więcej

 • Oznaki i skutki prawdziwej wiary

  Oznaki i skutki prawdziwej wiary

  oznakami czystej i synowskiej bojaźni są: nie obawianie się przyjścia Oblubieńca; cudzołożnica pragnie, aby się oblubieniec opóźnił, i boi się, aby nie przyszedł; więcej

 • O złudnej ufności w miłosierdziu Boskim

  O złudnej ufności w miłosierdziu Boskim

  Zbytecznie ufają w miłosierdziu Boskim naprzód ci, którzy nic nie pracują na Niebo, lecz owszem szeroką drogą idąc, Nieba dostać spodziewając się, a to na samo tylko Boskie zapatrując się miłosierdzie, a nie uważając na to, iż Boska istota i nieskończona Jego doskonałość wymaga tego, aby jako jest nieskończenie miłosiernym, tak też nieskończenie był i sprawiedliwym. więcej

 • Żal doskonały i niedoskonały

  Żal doskonały i niedoskonały

  Łaskę pokuty – żalu, Pan Bóg nie zawsze daje wprost , bezpośrednio; nie kruszy, nie miękczy serca grzesznego bez współpracowania ze strony człowieka; ale daje łaskę modlitwy, byśmy prosząc o łaskę skruchy serdecznej, do żałości i obrzydzenia grzechów przychodzili. więcej

 • Jak być cierpliwym w cierpieniu? – Bp. S.Pelczar

  Jak być cierpliwym w cierpieniu? – Bp. S.Pelczar

  Pamiętaj, że niczem tak nie okażesz Panu Bogu miłości, jako chętnem znoszeniem cierpień dla Niego, i że z drugiej strony niema lepszego środka do chętnego znoszenia cierpień nad miłość ku Temu, który tak nas ukochał, że za nas cierpiał i umarł. więcej

 • Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

  Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

  Z tego wynika dla nas obowiązek słuchania głosu sumienia . Temu głosowi tak samo winniśmy posłuszeństwo jak przykazaniom, bo sumienie jest też przykazaniem, więcej

 • Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

  Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

  Jeśli ty tak będziesz żył i tak cierpiał i umierał jak Pan Jezus, to i ty w godzinę śmierci będziesz mógł po­wiedzieć: „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego”. Jakieżby to było niepowetowane nieszczęście, gdybyś nie oddał Ojcu niebieskiemu ducha twego, i gdyby cię Ojciec niebieski nie przygarnął i nie przytulił do serca swego! Ach, gdzieźbyś się podział wtenczas! więcej

 • Rozmyślania o pokucie cz. 12 – O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

  Rozmyślania o pokucie cz. 12 – O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

  Tymi a tymi środkami, z hojności Bo­żej nam danymi, mieliśmy sobie łaskę Ducha świętego zaskarbić; my tymczasem niebaczni przez ich nadużycie obracamy na zniewagę Boga, na odrzucenie od Boga, na potępienie własne. więcej

 • Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

  Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

  Gdzie nie ma tej pokory, tam życie duchowne podobne jest do domu bez fundamentów. Niestety, u wielu dusz tak się dzieje. Jedne żyją w kłamstwie, to jest, nie znają siebie. Ponieważ nie mają silnych namiętności, a stąd nie czują w sobie gwałtownych poruszeń do złego, sądzą mylnie, że są wolne od skażenia natury; takim duszom trudno nabyć pokory, a więc i doskonałości. więcej

 • O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

  O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

  Wszystkie te osoby znajdują się w nie­zbędnej potrzebie złożenia spowiedzi powszechnej [generalnej] z wszystkich grzechów śmiertelnych, które od owego czasu popełnili, kiedy z zu­pełną świadomością źle spowiadać się za­częli. Powinni zbadanie swojego sumienia tak odbyć, jak gdyby od owego czasu aż do obecnego nie byli się spowiadali, bo wszystkie ich spowiedzi były nieważne. więcej

 • To jest wielkie, w czym jest wola Boża – Od pilności w małych sprawach zależy świętość.

  To jest wielkie, w czym jest wola Boża – Od pilności w małych sprawach zależy świętość.

  W stosunku bowiem do Boga to tylko jest wielkiem, w czem jego wola Boża; jeżeli więc Bóg czegoś od nas żąda, już to tem samem staje się wielkiem; przeciwnie, sprawa nawet wiel­ka, wykonana nie według woli Bożej, nie ma wartości w Jego oczach więcej