pokuta

Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

 Działanie i przymioty sumienia

„Cokolwiek nie jest z wiary, grzech jest.”
(Rzym. 14. 23)

Pierwszem prawidłem wszystkich dzieł i obyczajów naszych jest prawo Boże występujące na zewnątrz tak w przykazaniach Bożych jak kościelnych. Jest ono z istoty swej nieomylne jako też, o ile zawarte jest w przykazaniach Bożych, w istocie swej naznaczone od wieków. Uczy ono, co w uczynkach ludzkich jest dobrego a co złego, co więc człowiek w każdej okoliczności czynić a czego zaniechać powinien.(…)Czytaj dalej »Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

Skoro tylko oprawcy przybili Pana Jezusa do krzyża, natychmiast przystąpiło ich kilku i wzięli za ramiona krzyża i podnosili powoli do góry; potem kilku wzięło za środkową część krzyża, a znowu kilku za koniec jego i zanieśli jakoby na ma­rach leżącego Jezusa na miejsce, gdzie był wykopany otwór w ziemi na krzyż Pański. To miejsce było na samym szczy­cie góry Golgoty czyli Kalwaryi, to jest trupiej głowy. Nazywało się to miejsce „trupiej głowy dlatego, że ono było zarazem miejscem tracenia złoczyńców ,których tamże grzebano, a zatem w tej gó­rze wiele trupich głów się znajdowało.
Może też być, że na tem miejscu znajdowała się czaszka Adama, który tam miał być pogrzebany, jak twierdzą Ojcowie św. W każdym razie Jezus przyjąwszy na się grzechy ludzkie, ze złoczyńcami był ukrzyżowany, i dla złoczyńców umarł na krzyżu.

Czytaj dalej »Chodźcie i słuchajcie co powie konający! – Pan Jezus na Krzyżu

Rozmyślania o pokucie cz. 12 – O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

WSTĘP.

  1.  Grzeszy przeciw Duchowi Świętemu, kto Ducha świętego zasmuca lub się Duchowi świętemu opiera.
  2.  Grzeszy przeciw Duchowi świętemu, kto Ducha świętego w sobie gasi przez grzech śmiertelny, szczególniej grzech cielesny.
  3. Grzeszy przeciw Duchowi świę­temu, kto jego łaskę znieważa.

Czytaj dalej »Rozmyślania o pokucie cz. 12 – O grzechach przeciw Duchowi Świętemu

Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

O cechach prawdziwego życia duchownego.

I.

Przy pomocy Bożej zbudowaliśmy całkowicie dom nasz du­chowny; potrzeba teraz opatrzeć go ze wszech stron i zbadać ściśle, czy dobre i trwałe wykonaliśmy dzieło. Jeżeli chcemy ocenić wartość jakiegoś domu, pytamy się najprzód, kto go zbu­dował i według jakiego planu; potem badamy, jakie dom ma fun­damenty, — z jakiego zrobiony jest materiału, — jaka jest jego moc i trwałość, — jakie urządzenie wewnętrzne i położenie ze­wnętrzne.Czytaj dalej »Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.1 – POKORA

O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

Dla innych wreszcie spowiedź powsze­chna jest koniecznie potrzebną, tak że bez niej zostaliby potępieni. A jacyż to są ci?

Podzielamy ich na osiem klas.

I. Ci, którzy ze wstydu lub innego ja­kiego powodu złośliwie przed swoim spowiednikim jakikolwiek grzech śmiertelny zataili, albo którzy sądzili lub przynajmniej wątpili, czy to grzech śmiertelny, a którzy go w każdej spowiedzi z złości dalej taili.Czytaj dalej »O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

Wstęp od redakcji

Św. Jana Maria Vianney bardzo jasno (jak zresztą zwykle u Proboszcza z Ars)  przedstawia naukę Kościoła Katolickiego o miłosierdziu Bożym.  Niestety dzisiaj zamiast prawdy pełno jest mniej lub bardziej zawiłych, czy wręcz  fałszywych stwierdzeń skłaniających nas do poglądu że miłosierdzie jest „ważniejsze od sprawiedliwości.”Czytaj dalej »Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

Cz. 1 Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

III.
Jak się zachować pod względem pobudki przed czynem?

 

Mówiliśmy dotąd o pobudkach w ogólności, teraz zastosuje­my tę naukę do pojedynczych wypadków.
Jeżeli się zabieramy do spełnienia jakiej dobrej czynności, zły duch zastawia natychmiast swoje sidła, aby zepsuć naszą po­budkę, a tem samem i czynność. W tym celu odwraca naszą uwagę w inną stronę, lub przedstawia czynność jako mało znaczącą, abyśmy żadnej nie obrali pobudki, lecz działali ze zwy­czaju i jakby od niechcenia. Jeżeli mu się to nie udaje, podsuwa nam różne pobudki złe, ale w szacie powabnej. Jeżeli mimo to wybieramy dobrą, przynajmniej tyle pragnie uzyskać, abyśmy wybrali mniej doskonałą.Czytaj dalej »„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków