Nieustanne powracanie do Boga (8) – Chrystus sądzić mnie będzie z żalu za grzechy


ROZMOWA ÓSMA.

Jezus Chrystus sądzić mnie będzie z tego, jaka była moja pokuta.

O mój Boże! ileż to jeszcze wzruszeń czeka mnie w moim życiu. Istnienie moje jest wieczne. Jeżeli nieskończenie różnię się od Boga moją przeszłością, ponieważ On, był zawsze, a ja zaledwie wyszedłem z nicości, to co się tyczy przyszłości, nie ma, co do trwania, różnicy pomiędzy Nim a mną. Pan Bóg nie ma końca i ja nie mam końca; Pan Bóg’ jest wieczny i ja jestem wieczny. Na progu wieczności jak tylko dusza moja wyjdzie z ciała, stanie przed Jezusem Chrystusem, który ją sądzić bę­dzie. Tak jest, ujrzę wtedy Jezusa Chry­stusa; będę z Nim sam na sam.

Rozmowa nasza nie będzie rozmową dwóch przyja­ciół; będzie tu szło o to, jakie było moje życie, jaki będzie sąd i los mój na wieki. Będę czuł, że On mnie widzi, że na mnie patrzy, że mnie przenika. Drżeć będę z przerażenia, wiedząc, że  za chwilę powstanie, aby wyrzec do mnie jedno z tych dwóch słów: Zbawiony, potępiony. Jakaż to straszna chwila! Jaka bojaźń i trwoga!

Potem może w kilka wieków, kiedy ciało moje długo już w ziemi spoczywać będzie, a dusza przebywać w wieczności, nagle ogień ogarnie ziemię, ludzie pomrą; ziemia stanie się ogromną pustynią, przed­stawiającą tylko proch i popiół; trąba za­brzmi. a ja zmartwychwstanę i wszyscy ludzie zmartwychwstaną. Ujrzę Jezusa Chrystusa po raz drugi, ale tym razem wobec wszystkich — na sądzie ogólnym!
Po zmartwychwstaniu wszyscy zostaną zgromadzeni przez aniołów na dolinie Jo­zafata. Tam nastąpi oddzielenie złych od dobrych; dobrzy czekać będą z radością, źli zaś z trwogą.

 

Nagle niebo się otwiera, cały dwór nie­bieski zbliża i rozwija się w przestrzeni powietrznej; ukazują się aniołowie niosąc znak krzyża, potem Matka Jezusa, potem sam Pan Jezus. Zaczyna się sąd dla mnie i dla drugich. Cały świat wiedzieć będzie moje grzechy. Po tym okropnym zawsty­dzeniu nastąpi wyrok; a potem okrzyk radości i okrzyk rozpaczy.

Niebo się otwiera, ziemia się otwiera, do nieba wstępują śpiewając wybrani, w głąb ziemi wpadają z jękiem potępieni. Wszystko się zamyka; i na wieki wieków święci zo­staną w empirycznym niebie, mając za pa­łac świat cały; a potępieni w więzieniu wiecznym we wnętrzu ziemi. I ja będę w jednym z tych dwóch miejsc; wiecznego
życia, albo wiecznej śmierci!

Otóż przedmiotem sądu będzie głównie to: jak korzystałem z Sakramentu pokuty?

Jezus Chrystus ustanowił, w kościele swoim sąd: sąd miłosierdzia, sąd przebaczenia. Ale żeby dostąpić przebaczenia, trzeba wy­pełnić jedno przykazanie: przykazanie po­kuty, przykazanie żalu za grzechy.  Tego tylko żąda Jezus Chrystus. Czyż to jest za wiele? Jakiż sędzia wymaga od winowajcy, aby go uwolnić od kary, tylko to: żeby wyznał swoje przewinienia i o przebacze­nie prosił?

Szczęśliwi, którzy za życia, pokornie przyjmują i wypełniają ten warunek po­dany przez Zbawiciela!

 

„Pragnę przebaczać, woła ten najlepszy Zbawca; przebaczać, jest rozkoszą mego serca. Ale żądam, aby grzesznik się upo­korzył, wyspowiadał, obżałowal swoje grzechy i porzucił na zawsze. Taka po­kuta sprawia największą radość memu sercu. Niech mi nikt nie odmawia tej po­ciechy. Szczęśliwi, którzy skorzystali z tego prawa miłosierdzia! Ale biada tym, którzy czynić będą fałszywą albo niedostateczną  pokutę ! Sądzić będę tych, którzy się tu pod sąd nie poddadzą; przebaczę tym, którzy się upokorzą.“

Takie jest nasze położenie względem Boga. Idzie teraz o to, czy korzystać będę z przestrogi i czy moja pokuta świadczyć będzie na sądzie przeciw mnie, czy też na moje korzyść

O Jezu, Sędzio mój, o Maryjo, Matko mego Sędziego, zmiłujcie się nade mną! dajcie mi odwagę do czynienia pokuty prawdziwej i zupełnej!

 

Nieustanne powracanie do Boga (7) – Jesteś skazany na śmierć


Nieustanne powracanie do Boga. Przez prawdziwą pokutę i prawdziwą modlitwę. Przez kapłana Zgrom. Redemptorystów. (Tłumaczenie z francuskiego). Przemyśl. 1893. Nakładem OO. Redemptorystów w Mościskach


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: