Tag: spowiedź

Nauka Katolicka

Sakrament przebaczenia – Stopnie żalu doskonałego

Akt ten nie przekracza zresztą niczyich możliwości; jest on dostępny zwłaszcza dla tych spośród Was, którzy często komunikują. Nie waham się nawet oświadczyć, że gdybyście się nań nie zdobyli, mając szczęście tak często i tak poufnie obcować z Panem Jezusem, dowiedlibyście tym samym braku miłości, jakiej On chyba ma prawo od Was się spodziewać. Tym silniejsze są oczywiście pobudki, które Was powinny skłaniać do unikania grzechu powszedniego z miłości ku Bogu.

Nauka Katolicka

Świętokradzkie spowiedzi bez żalu za grzechy

Z całą starannością robicie rachunek sumienia, przyznaję; natychmiast jednak po ukończeniu go uznajecie, że jesteście gotowi, aby przystąpić do konfesjonału.(…) A skrucha? Czyście zupełnie zapomnieli o jej niezbędności? I czy nie wiecie, że spowiedź, którą zamierzacie odbyć, może być nieważna, a nawet świętokradzka, o ile się nie pobudzicie do żalu za grzechy?

Nauka Katolicka

O spowiedzi generalnej cz.3 – Jak dobrze odbyć spowiedź z całego życia ?

Atoli zwyczajna spo­wiedź jest to tylko osobny rachunek, z kilku tygodni lub miesięcy, lub najwięcej z jedne­go roku; a ponieważ nie ukazuje się cała suma długów, to też rzadko kto ich wielkość poznaje.
Obrachuj się z Bogiem z twego całego życia, od lat dziecięcych aż do te­raźniejszej godziny, to o wielkości twej winy, o wielkości twej złości łatwiej się przekonasz, tem większy poczujesz żal, tem gorliwiej będziesz pracował nad swą po­prawą i zapewnisz sobie odpuszczenie całej swej winy.

Nauka Katolicka

O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

Wszystkie te osoby znajdują się w nie­zbędnej potrzebie złożenia spowiedzi powszechnej [generalnej] z wszystkich grzechów śmiertelnych, które od owego czasu popełnili, kiedy z zu­pełną świadomością źle spowiadać się za­częli.

Powinni zbadanie swojego sumienia tak odbyć, jak gdyby od owego czasu aż do obecnego nie byli się spowiadali, bo wszystkie ich spowiedzi były nieważne.