Tag: spowiedź

 • „Będziecie mnie szukać i w grzechu wa­szym pomrzecie” – O odkładaniu pokuty

  „Będziecie mnie szukać i w grzechu wa­szym pomrzecie” – O odkładaniu pokuty

  Po­wiadacie, że Bóg będzie was wspierał w godzinę śmierci, bo jest miłosiernym; a ja powiadam, że przeciwnie dlatego, że jest miło­siernym, nie pospieszy wam z nadzwyczajną pomocą. (…) więcej

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • O prawdziwym żalu za grzechy – Św. J.M. Vianney

  O prawdziwym żalu za grzechy – Św. J.M. Vianney

  Bez żalu jednak nie moglibyśmy się obejść – bez niego nie dostąpilibyśmy odpuszczenia grzechów. To właśnie z powodu braku żalu tak często zdarzają się świętokradzkie spowiedzi i komunie. Niestety, ludzie nie zwracają na to uwagi. Kiedy ktoś zatai grzech na spowiedzi, to się boi, jest przerażony, nie znajduje spokoju, dopóki nie usunie z serca tej potworności. A na brak żalu – przeciwnie – mało kto zwraca uwagę. więcej

 • Kto grzeszy, ten obdziera Boga z przynależnej Mu czci

  Kto grzeszy, ten obdziera Boga z przynależnej Mu czci

  Żal musi być prawdziwy i wewnętrzny; on nie tyle jest uczuciem, ile raczej wolą; wolą grzechami gardzimy i nimi się brzydzimy. Nie wystarcza żałować za grzechy jedynie dla względów ludzkich, ziemskich (np. przez wzgląd na straty z grzechu wynikłe); nie, tyś żałować za grzechy powinien przez wzgląd na Boga, którego grzechami obraziłeś. więcej

 • Rozmyślania o pokucie (6) – Spowiedź i jakość spowiedzi

  Rozmyślania o pokucie (6) – Spowiedź i jakość spowiedzi

  Spowiadając się czyli pokutę ust spełniając.  1) należy bardzo uważać, abyśmy tego nie czynili z przyzwyczajenia tylko, machinal­nie, dlatego że przyszedł czas odbycia spowiedzi.  2 )Dobrze się rachować winniśmy z sumieniem, nim do spowiedzi przystąpimy.  3) Sięgnąć pamięcią, jakeśmy poprzednio spo­wiedzi nasze odbywali, dobrze sobie uprzy­tomnić czyśmy pokutę należycie spełnili, po czym przejść do grzechów, które się nam teraz wydarzyły. więcej

 • „Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

  „Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

  Groźbę tę Bożą potwierdza św. Paweł, pisząc (1. Kor. 14. 33 ) »Jeśli kto nie wie, o nim wiedzieć nie będą«. Nie tłumaczcie się tedy, żeście nie wiedzieli, iż to lub owo obowiązuje pod grzechem ciężkim, bo wasza to wina, jeśli nie wiecie o tem. więcej

 • Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

  Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

  żona, dzieci, cieszą się i dziękują Bogu, że chory umarł zaopatrzony w Sakramenty św. Ach, cóż po tym, kiedy ci grzesznicy dopuszczają się ciężkiego grzechu  przeciw Duchowi św. Powiem nawet więcej, tacy gorsi od tych, co wprost nie chcą przyjąć Sakramentów św., co nimi gardzą. Gorsi, albowiem w ostatniej jeszcze godzinie dopuszczają się szkaradnej obłudy, dopuszczają się straszliwego — świętokradztwa. więcej

 • Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.III Odrzucać zbawienne natchnienia

  Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.III Odrzucać zbawienne natchnienia

  Pan Bóg w niezbadanej mądrości swojej najrozmaitszych używa sposobów, aby poruszyć serce, odstręczyć od złego, a naprowadzić na drogę dobrą, rozmaite cierpienia, dolegliwości, choroby, krzyże, dotkliwe straty, śmierć — to wszystko dopuszcza Pan Bóg po to, ażeby człowiek poznał marność świata i obudził się ze snu grzechowego. więcej

 • Czym jest grzech śmiertelny? – Św. J. Pelczar

  Czym jest grzech śmiertelny? – Św. J. Pelczar

  cokolwiek dusza czyni dobrego w stanie grzechu śmiertelnego, wszystko to nie ma wartości na żywot wieczny, a to dlatego, iż dusza nie ma w sobie życia nadprzyrodzonego, stąd jej uczynki są martwe. więcej

 • Żal doskonały i niedoskonały

  Żal doskonały i niedoskonały

  Łaskę pokuty – żalu, Pan Bóg nie zawsze daje wprost , bezpośrednio; nie kruszy, nie miękczy serca grzesznego bez współpracowania ze strony człowieka; ale daje łaskę modlitwy, byśmy prosząc o łaskę skruchy serdecznej, do żałości i obrzydzenia grzechów przychodzili. więcej

 • Skutki sumienia fałszywego

  Skutki sumienia fałszywego

  Nie pomogą wtedy wymówki żadne: nie pomoże powoływanie się na nieświadomość, bo Pan Jezus wskaże mu tych od których mógł się nauczyć; nie pomoże powoływanie się na krewkość i ułomność ludzką, bo Pan Jezus wskaże mu tysiące innych, którzy w podobnem jak on żyli położeniu a ustrzegli się grzechów. Usłyszy wtedy wyrok: »Idź odemnie, przeklęty, w ogień wieczny, który zgotowany djabłu i aniołom jego«. więcej

 • Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

  Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

  Z tego wynika dla nas obowiązek słuchania głosu sumienia . Temu głosowi tak samo winniśmy posłuszeństwo jak przykazaniom, bo sumienie jest też przykazaniem, więcej

 • SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

  SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

  Żeby zatem osądzić, czy postępek jakiś był niedoskonałością, nie można poprzestawać na ocenianiu go od strony zewnętrznej. Należy również stwierdzić; czy miało miejsce poruszenie łaski. więcej

 • Sakrament przebaczenia -Z jakich grzechów należy się oskarżać?

  Sakrament przebaczenia -Z jakich grzechów należy się oskarżać?

  I jeszcze jeden skrupuł, który należy obalić: oto okłamaliście swego spowiednika. Niejednokrotnie zaś zdarzało Wam się słyszeć zdanie, że każde kłamstwo, jakiego się dopuszczacie przy konfesjonale, jest grzechem śmiertelnym. Czy zatem spowiedź Wasza była świętokradzka? Byłby to sąd zbyt pochopny. Zachodzą tu bowiem dwie możliwości… więcej

 • Sakrament przebaczenia – Wybór spowiednika

  Sakrament przebaczenia – Wybór spowiednika

  Kierownicy [duchowi], którzy owijają w bawełnę istotny stan rzeczy i nie umieją w razie potrzeby przeciwdziałać złu z całą energią, są zabójcami dusz. więcej