Tag: spowiedź

 • Skutki sumienia fałszywego

  Skutki sumienia fałszywego

  Nie pomogą wtedy wymówki żadne: nie pomoże powoływanie się na nieświadomość, bo Pan Jezus wskaże mu tych od których mógł się nauczyć; nie pomoże powoływanie się na krewkość i ułomność ludzką, bo Pan Jezus wskaże mu tysiące innych, którzy w podobnem jak on żyli położeniu a ustrzegli się grzechów. Usłyszy wtedy wyrok: »Idź odemnie, przeklęty,… więcej

 • Rozmyślania Wielkopostne (34) – Na czwartek po V Niedzieli Wielkiego Postu

  Rozmyślania Wielkopostne (34) – Na czwartek po V Niedzieli Wielkiego Postu

  Serca nasze zimne, obo­jętne, myślami światowymi zajęte, nie mogły w duszy naszej sprawić tej odmiany, jaką nam przedstawia dzi­siejsza grzesznica. Wskazałem ci bracie tę niewiastę, abyś ją zawsze miał przed oczyma duszy, ile razy przystępu­jesz do spowiedzi więcej

 • Rozmyślania Wielkopostne (31) – Na V Niedzielę Wielkiego Postu

  Rozmyślania Wielkopostne (31) – Na V Niedzielę Wielkiego Postu

  Oto On ci dzisiaj taką, stawia próbkę: „że jeżeliś z Boga, to słów Bo­żych słuchasz; jeżeliś nie z Boga, to słów Jego nie słuchasz”. Łatwo ci teraz dowiedzieć się, skąd jesteś rodem. Nie myśl sobie tak : Przecież idę zawsze na nauki do kościoła i słucham słowa Bożego. Nie o takim tu słuchaniu Zbawiciel mówi. więcej

 • Rozmyślania Wielkopostne (20) – Na wtorek po III Niedzieli Wielkiego Postu

  Rozmyślania Wielkopostne (20) – Na wtorek po III Niedzieli Wielkiego Postu

  Jeżeli zaś umie­rasz w gniewie z bliźnim swym, na bardzo niebezpie­czną grę narażasz duszę swą, bo trudno przypuścić, aby was Bóg, — was, którzy za życia wzajemnie ży­liście w nienawiści, aby was razem umieścił w niebie. więcej

 • Rozmyślania Wielkopostne (19) – Na poniedziałek po III Niedzieli Wielkiego Postu

  Rozmyślania Wielkopostne (19) – Na poniedziałek po III Niedzieli Wielkiego Postu

  Oskarżaj siebie samego, nie zwalaj winy na drugich, bo tym pokazałbyś, że nie masz po­kory. Nie używaj wymówek dla zmniejszenia grzechu, bo nie stoisz przed sądem świeckim, gdzie się bronisz, aby cię kara nie dosięgła; ale stoisz przed Bogiem, który na cię patrzał, gdyś grzeszył. więcej

 • Nieustanne powracanie do Boga (8) – Chrystus sądzić mnie będzie z żalu za grzechy

  Nieustanne powracanie do Boga (8) – Chrystus sądzić mnie będzie z żalu za grzechy

  Chrystus ustanowił, w kościele swoim sąd: sąd miłosierdzia, sąd przebaczenia. Ale żeby dostąpić przebaczenia, trzeba wy­pełnić jedno przykazanie: przykazanie po­kuty, przykazanie żalu za grzechy.  więcej

 • „Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

  „Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

  Groźbę tę Bożą potwierdza św. Paweł, pisząc (1. Kor. 14. 33 ) »Jeśli kto nie wie, o nim wiedzieć nie będą«. Nie tłumaczcie się tedy, żeście nie wiedzieli, iż to lub owo obowiązuje pod grzechem ciężkim, bo wasza to wina, jeśli nie wiecie o tem. więcej

 • „Będziecie mnie szukać i w grzechu wa­szym pomrzecie” – O odkładaniu pokuty

  „Będziecie mnie szukać i w grzechu wa­szym pomrzecie” – O odkładaniu pokuty

  Po­wiadacie, że Bóg będzie was wspierał w godzinę śmierci, bo jest miłosiernym; a ja powiadam, że przeciwnie dlatego, że jest miło­siernym, nie pospieszy wam z nadzwyczajną pomocą. (…) więcej

 • Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

  Nie nadużywajmy jednak tej dobroci i cierpliwości Bożej. Gdy nas woła Jezus, idźmy na Jego spotkanie. To wołanie i pukanie do serc naszych trwa już może kilka­naście lat. więcej

 • O prawdziwym żalu za grzechy – Św. J.M. Vianney

  O prawdziwym żalu za grzechy – Św. J.M. Vianney

  Bez żalu jednak nie moglibyśmy się obejść – bez niego nie dostąpilibyśmy odpuszczenia grzechów. To właśnie z powodu braku żalu tak często zdarzają się świętokradzkie spowiedzi i komunie. Niestety, ludzie nie zwracają na to uwagi. Kiedy ktoś zatai grzech na spowiedzi, to się boi, jest przerażony, nie znajduje spokoju, dopóki nie usunie z serca tej… więcej

 • Kto grzeszy, ten obdziera Boga z przynależnej Mu czci

  Kto grzeszy, ten obdziera Boga z przynależnej Mu czci

  Żal musi być prawdziwy i wewnętrzny; on nie tyle jest uczuciem, ile raczej wolą; wolą grzechami gardzimy i nimi się brzydzimy. Nie wystarcza żałować za grzechy jedynie dla względów ludzkich, ziemskich (np. przez wzgląd na straty z grzechu wynikłe); nie, tyś żałować za grzechy powinien przez wzgląd na Boga, którego grzechami obraziłeś. więcej

 • Rozmyślania o pokucie (6) – Spowiedź i jakość spowiedzi

  Rozmyślania o pokucie (6) – Spowiedź i jakość spowiedzi

  Spowiadając się czyli pokutę ust spełniając.  1) należy bardzo uważać, abyśmy tego nie czynili z przyzwyczajenia tylko, machinal­nie, dlatego że przyszedł czas odbycia spowiedzi.  2 )Dobrze się rachować winniśmy z sumieniem, nim do spowiedzi przystąpimy.  3) Sięgnąć pamięcią, jakeśmy poprzednio spo­wiedzi nasze odbywali, dobrze sobie uprzy­tomnić czyśmy pokutę należycie spełnili, po czym przejść do grzechów, które… więcej

 • Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

  Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

  żona, dzieci, cieszą się i dziękują Bogu, że chory umarł zaopatrzony w Sakramenty św. Ach, cóż po tym, kiedy ci grzesznicy dopuszczają się ciężkiego grzechu  przeciw Duchowi św. Powiem nawet więcej, tacy gorsi od tych, co wprost nie chcą przyjąć Sakramentów św., co nimi gardzą. Gorsi, albowiem w ostatniej jeszcze godzinie dopuszczają się szkaradnej obłudy,… więcej

 • Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.III Odrzucać zbawienne natchnienia

  Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.III Odrzucać zbawienne natchnienia

  Pan Bóg w niezbadanej mądrości swojej najrozmaitszych używa sposobów, aby poruszyć serce, odstręczyć od złego, a naprowadzić na drogę dobrą, rozmaite cierpienia, dolegliwości, choroby, krzyże, dotkliwe straty, śmierć — to wszystko dopuszcza Pan Bóg po to, ażeby człowiek poznał marność świata i obudził się ze snu grzechowego. więcej

 • Czym jest grzech śmiertelny? – Św. J. Pelczar

  Czym jest grzech śmiertelny? – Św. J. Pelczar

  cokolwiek dusza czyni dobrego w stanie grzechu śmiertelnego, wszystko to nie ma wartości na żywot wieczny, a to dlatego, iż dusza nie ma w sobie życia nadprzyrodzonego, stąd jej uczynki są martwe. więcej

Create a website or blog at WordPress.com