spowiedź

Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

 Działanie i przymioty sumienia

„Cokolwiek nie jest z wiary, grzech jest.”
(Rzym. 14. 23)

Pierwszem prawidłem wszystkich dzieł i obyczajów naszych jest prawo Boże występujące na zewnątrz tak w przykazaniach Bożych jak kościelnych. Jest ono z istoty swej nieomylne jako też, o ile zawarte jest w przykazaniach Bożych, w istocie swej naznaczone od wieków. Uczy ono, co w uczynkach ludzkich jest dobrego a co złego, co więc człowiek w każdej okoliczności czynić a czego zaniechać powinien.(…)Czytaj dalej »Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

Teologowie niejednokrotnie zastanawiali się nad zagadnieniem, czy istnieje obowiązek wyznawania niedoskonałości? Żeby zrozumieć doniosłość lego pytania, należy się zastanowić nad właściwym znaczeniem słowa: niedoskonałość. Jest to bowiem jeden z owych wyrazów, których używa się nader często, nie zdając sobie dokładnie sprawy z tego, co one znaczą.Czytaj dalej »SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

Sakrament przebaczenia -Z jakich grzechów należy się oskarżać?

Otóż obowiązkiem Waszym jest wyznawać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne. Zatajenie choćby jednego z nich pociągnęłoby za sobą spowiedź świętokradzką. Jest to zasada, na którą zgodzili się wszyscy teologowie świata, a którą każde prawe sumienie kieruje się w sakramencie pokuty. Pod tym zatem względem nie mogą się nikomu nasuwać żadne wątpliwości.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia -Z jakich grzechów należy się oskarżać?

Sakrament przebaczenia – Wybór spowiednika

Nie ulega wątpliwości, że wartość rozgrzeszenia sakramentalnego pozostaje niezmienna bez względu na to, czy go udziela święty, czy też kapłan o zupełnie przeciętnej cnocie. Słowa sakramentalne zlewają na duszę zadośćuczynną Krew Chrystusową, zalety spowiednika nie mogą tu zatem wchodzić w rachubę. Sakrament działa sam przez się, zupełnie niezależnie od przymiotów czy wad tego, kto go sprawuje.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia – Wybór spowiednika

Sakrament przebaczenia – Postanowienie poprawy

W rozdziale tym chciałbym omówić drugi czynnik żalu za grzechy zwany mocnym postanowieniem poprawy. Polega ono na powzięciu stanowczego zamiaru nie grzeszenia więcej. Rozumie się chyba samo przez się, że postanowienie takie jest nieodzowne, aby otrzymać przebaczenie od Boga. Pan Bóg nie mógłby przecież wyciągnąć ramion do osoby, która by Mu powiedziała: „Panie Boże, żałuję za swe grzechy, ale przy najbliższej sposobności popełnię je znowu”.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia – Postanowienie poprawy

Sakrament przebaczenia – Kiedy wzbudzać akt żalu doskonałego.

Żeby ostatecznie wyczerpać omawiany tu przedmiot, chciałbym jeszcze przypomnieć czytelnikom, że istnieją okoliczności, w których akt żalu doskonałego jest nieodzownie konieczny, oraz inne, w których jest bardzo potrzebny, a przynajmniej niezmiernie pożyteczny. Wyobraźmy sobie, że jakaś osoba w chwili słabości i nieopamiętania popełnia ciężki grzech. Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia – Kiedy wzbudzać akt żalu doskonałego.

Sakrament przebaczenia – Stopnie żalu doskonałego

Stopnie żalu doskonałego.

Ilekroć Wam, drodzy Czytelnicy, mówiono o żalu doskonałym, przed oczyma waszymi pojawić się musiał zapewne obraz jakiegoś świętego Ignacego, czy świętej Teresy, otwierających swą duszę w ekstatycznej modlitwie. Doszliście do wniosku, że ta właśnie postawa jest jak gdyby istotą żalu doskonałego, który wobec tego może być udziałem jedynie dusz świętych.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia – Stopnie żalu doskonałego