spowiedź

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

Umyślnie pokutę zaniedbywać aż do śmierci

 

Jest to grzech nierównie większy od poprzedniego. Człowiek zatwardziałego serca przeciw zbawiennym natchnieniom może jeszcze mieć wolą, nawrócić się. Taki myśli sobie nieraz: „Teraz jeszcze nie chcę się nawrócić, ale nawrócę się później, nawrócę się przede śmiercią.“Czytaj dalej »Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.IV Zaniedbywać pokutę aż do śmierci

Czym jest grzech śmiertelny? – Św. J. Pelczar

Co to jest grzech? — oto pytanie ważne, nad którem , niestety, zbyt mało zastanawiają się ludzie. Nic częstszego nad grzech, a nic tak nieznanego i  lekceważonego! Świat szydzi z samej nazwy, nie chcąc ani wiedzieć o grzechu, — lecz i ci, co grzech znają i grzechem się brzydzą, zbyt słabe mają o nim wyobrażenie.

Czytaj dalej »Czym jest grzech śmiertelny? – Św. J. Pelczar

Żal doskonały i niedoskonały

Dopóki człowiek żyje, może się nawrócić do Pana Boga, może czynić pokutę: sami tylko potępieni nie mogą, bo dla nich nie ma już łaski boskiej, bez której za grzechy żałować nie podobna. Na drugim świecie nie może być już odmiany woli: drzewo gdzie padło, tam leży; tam noc, w której już pracować na zbawienie nie może nikt.

Tu na ziemi grzesznik, który z całą świadomością rozumu i dobrowolnie Pana Boga obraził, od Boga odstąpił, może też, dopóki nie pozbawion rozpoznania i wolnej woli swojej, powrócić do Pana Boga. Wszakże wie co dobre a co złe, wszakże ma wolną wolą i może chcieć i czynić co dobre; ma dostateczną pomoc łaski Boskiej, której Bóg nikomu a nikomu nie odmawiamoże modlić się, prosić o tę łaskę; może wykonywać dobre uczynki, za które mu Bóg da łaskę pokuty, żalu.Czytaj dalej »Żal doskonały i niedoskonały

Skutki sumienia fałszywego

Widzicie więc, że nic łatwiejszego jak utworzyć sobie su­mienie błędne, fałszywe; ale wiedzcie też, że nic pewniejszego nad ciężki zawód i zgubę tych, którzy tak czynią. Wyraża to Duch św. słowami (Syr. 21. n ): Droga grzeszących ubrukowana kamieńmi a na końcu ich piekło i ciemności i męki«. Zdaje się grzesznikowi, że ponieważ żyje wygodnie, żyje dobrze, a oto gotuje sobie największe nieszczęście.Czytaj dalej »Skutki sumienia fałszywego

Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

 Działanie i przymioty sumienia

„Cokolwiek nie jest z wiary, grzech jest.”
(Rzym. 14. 23)

Pierwszem prawidłem wszystkich dzieł i obyczajów naszych jest prawo Boże występujące na zewnątrz tak w przykazaniach Bożych jak kościelnych. Jest ono z istoty swej nieomylne jako też, o ile zawarte jest w przykazaniach Bożych, w istocie swej naznaczone od wieków. Uczy ono, co w uczynkach ludzkich jest dobrego a co złego, co więc człowiek w każdej okoliczności czynić a czego zaniechać powinien.(…)Czytaj dalej »Działanie sumienia. O złym i dobrym sumieniu.

SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

Teologowie niejednokrotnie zastanawiali się nad zagadnieniem, czy istnieje obowiązek wyznawania niedoskonałości? Żeby zrozumieć doniosłość lego pytania, należy się zastanowić nad właściwym znaczeniem słowa: niedoskonałość. Jest to bowiem jeden z owych wyrazów, których używa się nader często, nie zdając sobie dokładnie sprawy z tego, co one znaczą.Czytaj dalej »SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

Sakrament przebaczenia -Z jakich grzechów należy się oskarżać?

Otóż obowiązkiem Waszym jest wyznawać na spowiedzi wszystkie grzechy śmiertelne. Zatajenie choćby jednego z nich pociągnęłoby za sobą spowiedź świętokradzką. Jest to zasada, na którą zgodzili się wszyscy teologowie świata, a którą każde prawe sumienie kieruje się w sakramencie pokuty. Pod tym zatem względem nie mogą się nikomu nasuwać żadne wątpliwości.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia -Z jakich grzechów należy się oskarżać?