spowiedź

Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie łaski

Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie grzechu

Żal duszy w stanie łaski

W poprzednim rozdziale mówiliśmy o skutkach żalu doskonałego w odniesieniu do duszy grzesznej. Obecnie zajmiemy się innym przedmiotem; będzie nim dusza sprawiedliwa i sposób, w jaki żal doskonały na nią oddziaływa.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie łaski

Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie grzechu

Sakrament przebaczenia – Żal doskonały i niedoskonały

Skutki żalu doskonałego cz. I

Skutki żalu doskonałego to temat, który należałoby rozważać na klęczkach, w postawie modlitewnej i z uczuciem niezmierzonej wdzięczności w sercu. Stajemy tu wobec jednego z najprzedziwniejszych objawów miłości Bożej; Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi; sądzę zaś, że to pragnienie nigdy i nigdzie nie ukazuje się w sposób bardziej oczywisty, niż w tym niepojętym darze Boskiego Serca.

Skutki żalu doskonałego mogą być dwojakie, zależnie od tego, czy akt ten zrodził się w duszy grzesznika, czy też w duszy w stanie łaski.Czytaj dalej »Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie grzechu

Świętokradzkie spowiedzi bez żalu za grzechy

Chcę wierzyć, drodzy Czytelnicy, że zdajecie sobie dostatecznie sprawę z istoty żalu i z jego przymiotów. Pomijając zatem wszelkie teoretyczne rozważania, przystępuję od razu do strony praktycznej i rozpoczynam od omówienia punktu, o którym – niestety – aż nazbyt często zapominamy. Mam na myśli konieczność żalu za grzechy.

Kiedy sobór trydencki oświadczył, że „żal za grzechy jest usposobieniem niezbędnym do usprawiedliwienia„, wygłosił on prawdę oczywistą; prawdę, którą sam prosty rozum dyktuje.Czytaj dalej »Świętokradzkie spowiedzi bez żalu za grzechy

O spowiedzi generalnej cz.3 – Jak dobrze odbyć spowiedź z całego życia ?

O sposobie dobrego odbycia spowiedzi powszechnej.

1. Pozone trudności przy ich odbyciu.

Wszystkie trudności w tej sprawie dają się sprowadzić na dwie, mianowicie na zbadanie sumienia i na wyliczenie liczby grzechów.

Co się zaś tyczy zbadania, to każdy, który prowadził życie bardzo jedno­stajne, znajdzie większą łatwość takowe wy­konać i kilku słowami złożyć spowiedź ge­neralną z wielu lat; ten atoli, kto nie z taką jednostajnością żył, znajdzie w wykonaniu większe trudności dla dwóch poniekąd wa­żnych przyczyn.Czytaj dalej »O spowiedzi generalnej cz.3 – Jak dobrze odbyć spowiedź z całego życia ?

O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

Dla innych wreszcie spowiedź powsze­chna jest koniecznie potrzebną, tak że bez niej zostaliby potępieni. A jacyż to są ci?

Podzielamy ich na osiem klas.

I. Ci, którzy ze wstydu lub innego ja­kiego powodu złośliwie przed swoim spowiednikim jakikolwiek grzech śmiertelny zataili, albo którzy sądzili lub przynajmniej wątpili, czy to grzech śmiertelny, a którzy go w każdej spowiedzi z złości dalej taili.Czytaj dalej »O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

Skutki sumienia fałszywego

Widzicie więc, że nic łatwiejszego jak utworzyć sobie su­mienie błędne, fałszywe; ale wiedzcie też, że nic pewniejszego nad ciężki zawód i zgubę tych, którzy tak czynią. Wyraża to Duch św. słowami (Syr. 21. n ): Droga grzeszących ubrukowana kamieńmi a na końcu ich piekło i ciemności i męki«. Zdaje się grzesznikowi, że ponieważ żyje wygodnie, żyje dobrze, a oto gotuje sobie największe nieszczęście.Czytaj dalej »Skutki sumienia fałszywego

„Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

Zły człowiek ze złego skarbu wynosi złe.

(Mat. 12. 35)

W przeszłej nauce zacząłem wam mówić o sumieniu.
Co to jest sumienie? Jest to głos wewnętrzny, który wskazuje nam w poszczególnych wypadkach, co jest złem a co dobrem, czego więc zaniechać a co czynić mamy. Zarazem zaś ten głos wewnętrzny po dokonaniu czego jest sędzią na­szym, bo albo zostawia nas w spokoju, jeśliśmy postąpili wedle woli Bożej, albo też karci nas, strofuje, jeśliśmy przestąpili prawo Boże. Jak tedy przykazania Boże i kościelne są jedną, tak sumienie drugą regułą postępowania naszego. Przykazania jednak zawsze wskazują nam drogę nieomylnie, ale nie tak dzieje się z sumieniem. Czytaj dalej »„Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

Nauka o grzechu śmiertelnym – Św. J. M. Vianney

Biada  nam, żeśmy zgrzeszyli
(Treny V. 16.).

Jeremiasz prorok, uważając się za obciążonego grzechem ludu swego, woła z gorzkim płaczem: Stra­ciliśmy przez grzechy nasze to piękne szczęście i radość, których serce doznawało; wesele zmieniło się w smutek i spadła korona z głowy naszej. Biada nam, żeśmy zgrze­szyli. Godzi się zastanowić nad słowami proroka, który opisuje straszę zniszczenie, jakie grzech czyni w duszy. (…)Czytaj dalej »Nauka o grzechu śmiertelnym – Św. J. M. Vianney

Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney

Wstęp od redakcji

Św. Jana Maria Vianney bardzo jasno (jak zresztą zwykle u Proboszcza z Ars)  przedstawia naukę Kościoła Katolickiego o miłosierdziu Bożym.  Niestety dzisiaj zamiast prawdy pełno jest mniej lub bardziej zawiłych, czy wręcz  fałszywych stwierdzeń skłaniających nas do poglądu że miłosierdzie jest „ważniejsze od sprawiedliwości.”Czytaj dalej »Nauka o miłosierdziu Bożym – Św. J. M. Vianney