Nieustanne powracanie do Boga (5) – Nie dążąc do prawdziwej pokuty i modlitwy narażam się na potępienie


ROZMOWA PIĄTA.

Jeżeli nie będę dążył do prawdziwej pokuty i modlitwy, narażę się na niebezpieczeństwo potępienia.

Gdybym na nieszczęście był w grzechu śmiertelnym, oczywistą jest rzeczą, że za­dawalając się połowiczną pokutą i spo­wiadając się byle jak, narażałbym się na niechybne potępienie. Jest to także rzeczą jasną, że bez modlitwy prawdziwej, na przy­kład bez pamiętania na rzeczy ostateczne, dusza moja będąc w grzechu z trudnością zdobyłaby się na prawdziwą pokutę, a po­kuta połowiczna wcale nie wystarcza do zbawienia.

Mniej łatwym do pojęcia jest to, że mogę się potępić przez grzech powszedni; i że na przykład przez nałogowe łamanie milczenia zakonnego mogę się dostać do piekła. – A jednakże tak utrzymuje św. Alfons. Kiedy mówi o niebezpieczeństwie potępienia, na dwóch twierdzeniach się opiera. Naprzód zwracając się do zwyczaj­nych chrześcijan mówi: jeżeli kto przestaje zwalczać grzech śmiertelny, na przykład od­kładając nawrócenie, naraża się na bliskie potępienie.

Po wtóre, zwraca się. do chrze­ścijan powołanych do doskonałości, miano­wicie do osób zakonnych i ostrzega je, że i one mogą się potępić nawet przez jeden grzech powszedni. Zastanówmy się nad tym, żeby nie popaść w przesadę.

Nie ma tu mowy o sporadycznym grze­chu powszednim, przeciw któremu dusza walczy, — ale o tym, jakby wchodzeniu w układanie się z grzechem i przywiązaniu do niego; co wtedy ma miejsce, kiedy za jaki grzech nie żałujemy prawdziwie i nie mamy przy spowiedzi postanowienia z niego się poprawić.

Otóż. św. Alfons-twierdzi, że właśnie dla braku żalu za ten jeden mały grzech, dusza moja, szczególniej je­żeli jestem osobą zakonną, może być od­rzuconą i potępioną.

Jeszcze raz się pytam, jak to być może? i dla czego ? – Ponieważ ta zatwardzia­łość w grzechu, choćby powszednim, spra­wia, że Bóg sprawiedliwy zmniejsza łaski dla tej duszy, która stopniowo popada w grzech śmiertelny, a w końcu dostajecie do piekła.

Żeby lepiej zrozumieć tę prawdę, przedstawmy sobie historią takiej duszy nieszczęśliwej. — Osoba zakonna, nie­winna, uczuwa w sobie przywiązanie nieporządne, chociaż nie w materii cię­żkiej. Zezwala na to uczucie i nie spowia­da się z tego; albo jeżeli się spowiada, to
nie ma postanowienia poprawy, ponieważ to przywiązanie jej się podoba i nie chce porzucić ani osoby, którą kocha, ani się wyrzec tej przyjemności, jaką jej sprawia.

Cóż się dzieje? a przynajmniej co się stać może? Oto Pan Bóg obrażony i zagnie­wany odbiera jej łaskę modlitwy i gorli­wości; dla braku łaski, powiększa się sła­bość duszy, a chęć do dobrego zmniejsza ; z drugiej strony pokusy się wzmagają; a w końcu, dla tych wszystkich przyczyn razem, dusza traci łaskę Bożą i wieczność szczęśliwą.

Dlatego, bardzo godnymi po­litowania są osoby zakonne, które stając się niewolnikami grzechu powszedniego, nie chcą przez grzeszne niedbalstwo, albo przez opór, pokutować prawdziwie za ten grzech, to jest: wyrzec się go. — Te nie­szczęśliwe dusze prowadzą życie bardzo smutne. — Bo cóż może być smutniejszego, kiedy kto słusznie może sobie powie­dzieć: Jeżeli tak żyć będę, mogę się dostać do piekła!

Ta okropna myśl powinna by mnie stra­chem przejąć! — Bo cóż to jest piekło: Wielki Boże! Piekło to jest ogień. — Jest to życie w ustawicznym ogniu bez na­dziei wyjścia. Jest to rozpacz w ogniu. Oto czym jest piekło!

Jeżeli prawdziwie pokutować nie będę, jeżeli będę uporczywie niedbałym w wyznawaniu jakiego grzechu powszedniego, narażam się na piekło.

A więc chcę powracać do Boga przez prawdziwą pokutę i modlitwę i to będzie teraz jedynym zadaniem mego życia.

Nieustanne powracanie do Boga (4) – Dążenie do prawdziwej pokuty i modlitwy


Nieustanne powracanie do Boga. Przez prawdziwą pokutę i prawdziwą modlitwę. Przez kapłana Zgrom. Redemptorystów. (Tłumaczenie z francuskiego). Przemyśl. 1893. Nakładem OO. Redemptorystów w Mościskach

 

 


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: