Tag: mistyka

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.4)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.4)

  Wiemy, jaką drogą nam iść trzeba, aby spodobać się Bogu; jest to droga przykazań i rad Jego. Tą drogą idźmy z wszelką, na jaką nas stać pilnością, rozpamiętywając przy tym życie i śmierć Zbawiciela i jako wiele jesteśmy Mu dłużni, reszta zaś sama przyjdzie, gdy Pan zechce. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.3)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.3)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.2) Rozdział 4 3. Nieraz zachwycenie w taki sposób przychodzi, że dusza od jednego słowa, które choćby nie na modlitwie usłyszy od Boga albo dawniej słyszane sobie przypomni, tknięta i przeniknięta do głębi, odchodzi od siebie. Pan w boskiej łaskawości swojej ulitowawszy się nad nią, iż od […] więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie VI, cz.1)

  Mając zaś to jasne poznanie, że przeciwnicy napaściami swymi pomagają jej do postępu w cnotach, serdeczną, najczulszą ogarnia ich miłością, bo w jej przekonaniu, nieprzyjaciele ci, dając jej sposobność do zaskarbienia sobie tak wielkich zasług, mocniej i lepiej ją kochają niż ci, którzy jej szacunek okazują i głoszą jej pochwały. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie V, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie V, cz.2)

  Im wyższy więc ujrzycie w sobie postęp w tej cnocie miłości bliźniego, tym mocniej, miejcie to za rzecz pewną, będziecie utwierdzone w miłości Boga. Bo tak wielka jest miłość Jego ku nam, że w nagrodę za miłość, jaką okażemy bliźniemu, pomnoży w nas obficie miłość ku Niemu; jest to, według mnie, rzecz tak pewna, że niepodobna mi wątpić o tym ani na chwilę. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie V, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie V, cz.1)

  O jakiż to stan błogosławiony, w którym ten przeklęty nic już nam złego zrobić nie może! I jakież wielkie zyski odnosi tu dusza, gdy Bóg sam tak może działać w niej, bez żadnej już od innych ani od nas samych przeszkody! Bo czegóż wówczas jej nie da, jakich skarbów na nią nie wyleje On, który tak się kocha w dawaniu i chce wszystkiego co może? więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.1) 1. Skutki tych smaków Bożych są wielorakie; wymienię z nich niektóre, ale pierwej jeszcze powiem o innym rodzaju modlitwy, który prawie zawsze poprzedza ten drugi. Mówiłam już o tym na innym miejscu, więc tu poprzestanę na krótkiej wzmiance. Jest to pewne skupienie wewnętrzne, zdaniem moim, również […] więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie IV, cz.1)

  jeśli chcemy znaczny uczynić postęp na tej drodze i dojść do tych mieszkań, do których tęsknimy, nie o to nam chodzić powinno, byśmy dużo rozmyślały, jeno o to, byśmy dużo miłowały, a zatem i to głównie czynić, i do tego przykładać się powinnyśmy, co skuteczniej pobudza nas do miłości. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.2)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.2)

  Bóg, chcąc doprowadzić wybranych swoich do jasnego poznania ich nędzy, usuwa od nich do czasu pociechy swoje, niczego więcej nad to nie potrzeba: pozbawieni tych pociech, od razu poznajemy, czym sami z siebie jesteśmy. Od razu okazuje się skuteczność tej próby, od razu widzimy jasno niedostatki nasze i nieraz więcej nas boli widok tej nędzy naszej, że mimo woli nawet tak żywo czujemy przykrości i utrapienia ziemskie, choćby nie bardzo ciężkie, niż samo to wewnętrzne utrapienie, skutkiem którego ta nędza nasza się objawia. więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa (mieszkanie III, cz.1)

  Ponieważ jednak na to, aby Pan całkowicie wziął duszę w posiadanie, potrzeba czegoś więcej, nie starczą tu same pragnienia, jak nie starczyły młodzieńcowi w Ewangelii, którego Pan wezwał do doskonałości. Bo jeśli my, jak on młodzieniec w Ewangelii, odwracamy się do Niego plecami i odchodzimy smutni, gdy nam ukazuje drogę doskonałości, cóż chcecie, by Pan uczynił, kiedy nie może inaczej wymierzać nagród swoich, jeno wedle miary miłości naszej dla Niego? więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (mieszkanie II)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (mieszkanie II)

  Chodzi mianowicie o to, aby przystępujący do tej sprawy świętej nie myśleli o pociechach. Trzeba więc być przygotowanym na to, że nigdy tu nie zabraknie smutków i pokus. Nie w tych bowiem pierwszych mieszkaniach jest miejsce, kędy się zbiera mannę z nieba więcej

 • „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (Mieszkanie I, cz.1)

  „Twierdza wewnętrzna” – św. Teresa od Jezusa, (Mieszkanie I, cz.1)

  (…)dusze nie oddające się modlitwie wewnętrznej podobne są do ciała ruszonego powietrzem albo sparaliżowanego, które choć ma ręce i nogi, władać nimi nie może. Są w rzeczy samej dusze tak zniedołężniałe i tak nawykłe do obracania się wyłącznie w rzeczach zewnętrznych, iż straciły niejako wszelką możność oderwania się od nich choćby na chwilę i wejście w siebie stało się dla nich prawie niepodobieństwem. (…) Takie dusze, jeśli nie uznają swej nędzy i nie zechcą szukać na nią lekarstwa i nie zwrócą wzroku w głąb siebie, takiego losu się doczekają, jak żona Lota, która za to, że się obejrzała, stała się słupem soli. więcej

 • Msza Święta Ojca Pio

  Msza Święta Ojca Pio

  Ojciec Pio zachowywał się tak, jakby widział Chrystusa. Oparł się na ołtarzu, ręce położył tak, jakby obejmował krzyż, i patrzył na Hostię. On widział Pana Jezusa, że cierpi, że umiera. Widział Go w Hostii – to się ujawniło w jego twarzy. To było coś nieprawdopodobnego… Nie widziałem kapłana celebrującego, ale Mękę Pana Jezusa na Golgocie. Widziałem, Pan Jezus cierpi i umiera, że krew się leje. więcej

 • Św. Jan od Krzyża – „Pożądanie objawień otwiera drogę szatanowi”

  Św. Jan od Krzyża – „Pożądanie objawień otwiera drogę szatanowi”

  pożądanie tych objawień otwiera drogę szatanowi, by mógł duszę oszukiwać innymi widziadłami, które umie on bardzo naśladować i przedstawić je duszy jako dobre. Mówi bowiem Apostoł, (s.219) że diabeł może się przemienić w anioła światłości (2 Kor 11, 14). Za łaską Bożą będziemy jeszcze mówili o tym przedmiocie w trzeciej księdze, w rozdziale o łakomstwie duchowym. więcej

 • Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila – Św. Alfons Maria Liguori (Cz.III)

  „Właśnie przez te oschłości i przez pokusy doświadcza Pan Bóg miłości tych dusz, które Go kochają. Choćby nawet ta próba całe życie trwać miała, to przecież dusza nie powinna opuszczać modlitwy; przyjdzie czas, gdzie jej to wszystko sowicie zapłacą… Miłość ku Bogu nie na tym polega, żeby ją czuć, ale żeby Panu Bogu służyć z odwagą i pokorą” (28). „Skoro dusza do tego doprowadzi, że trwa statecznie w modlitwie, niech będą jakie chcą grzechy, do których dała się szatanowi namówić, jestem pewną, że ona już odtąd pod przewodnictwem Pana pójdzie i dostanie się do portu zbawienia” (29). „Czart wie, że dusza, która się przykłada do modlitwy jest straconą dla niego… Ten, kto nie ustaje w drodze modlitwy, dojdzie do celu wcześniej lub później” . więcej

 • Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila – Św. Alfons Maria Liguori (Cz. I)

  Droga duszy do świętości wg. św. Teresy z Avila – Św. Alfons Maria Liguori (Cz. I)

  Część I  O oderwaniu się od stworzeń Cała doskonałość polega na praktycznym spełnianiu dwóch rzeczy: na oderwaniu się od stworzeń i zjednoczeniu się z Bogiem… A to zawarte jest w tych wielkich słowach Zbawiciela naszego: „Si quis vult post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me”. „Jeśli kto chce za mną iść, niech […] więcej