mistyka

POSTĘP DUSZY: Właściwy użytek darów duchowych (1)

(…) Piszę – że jeszcze raz to podkreślę – dla osób, żyjących w świecie, lecz mimo to kochających się w doskonałości i w bezinteresownej miłości Boga. O tym należy wciąż pamiętać, jeżeli to, co mówię, nie ma być przedmiotem niechybnego nieporozumienia i błędnych zastosowań. Kto poważy się twierdzić, że jakakolwiek doskonałość jest niedostępna dla ludzi świeckich, ten poczyta dzieło to za jedną wielką pomyłkę od początku do końca. Czytaj dalej »POSTĘP DUSZY: Właściwy użytek darów duchowych (1)

Objawienia prywatne

II.

Lecz jeśli z jednej strony niezaprzeczoną jest rzeczą, że istnieją objawienia prywatne, które pochodzą od Boga; z drugiej strony pewnym jest także, że dużo jest i takich, które są czysto ludzkie, a niekiedy i szatańskie nawet.

Wiemy wszyscy o tym długim szeregu kłamstw, albo złudzeń, podawanych za natchnienia nadnaturalne, od apokalips i ewangelii apokryficznych, aż do bredni Mormonów, albo współczesnych nam spirytystów, pomijając już niezliczone sekty illuminatów, wizjonerów, fałszywych mistyków, mniemanych ekstatyków, które się wylęgały we wszystkich wiekach(…)Czytaj dalej »Objawienia prywatne

Aby naprawdę znaleźć Boga – św. Jan od Krzyża

Aby naprawdę znaleźć Boga, nie wystarczy tylko modlić się sercem i ustami lub opierać się na pomocy innych, ale równocześnie trzeba zdobywać się na wszelkie możliwe wysiłki osobiste i pracę. Albowiem jeden czyn spełniony osobiście ma większe znaczenie przed Bogiem, niż wielka liczba czynów dokonanych przez innych dla danej osoby.

Czytaj dalej »Aby naprawdę znaleźć Boga – św. Jan od Krzyża

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XX – Widzenie umysłowe

O widzeniu pojęciowem. Na czem polega i jak się odbywa ? Wyjaśnienie z pism świątobli­wych autorów. Dlaczego nazywa się niepojętem? Jakie są jego skutki, co jest jego przed­miotem? O trojakim sposobie oglądania Boga.

 

I.

Sądzę, żeśmy już dosyć jasno wytłu­maczyli widzenia ciałotwórcze i wyobraźne. Pozostają nam jeszcze do poznania widzenia pojęciowe. Jużeśmy powyżej rozwiązali nie­które pytania, odnoszące się do tego osta­tniego rodzaju widzeń, a mianowicie wyka­zaliśmy, że te widzenia są trudniejsze i doskonalsze od innych i że tylko od Boga mogą pochodzić. Nadto w poprzedzającym rozdziale wytłumaczyłem, jak trudno odró­żnić je od wyobraźnych i w jaki sposób  opowiada się innym, co się we widzeniu pojęciowem widziało.Czytaj dalej »O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XX – Widzenie umysłowe

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XVIII – Prorokowanie.

O snach prorockich. Dar prorokowania za­sadza się właściwie na świetle Bożem. O trzech stopniach rzeczy, jakie prorocy poznają. Dar prorokowania nie jest trwałym przymiotem. Ilorakim sposobem bywa udzielany? W jaki sposób oznajmia prorok innym lu­dziom własne widzenia pojęciowe. Znamiona prawdziwych, a fałszywych proroków.

 

I. Wobec zupełnej pewności, że sny są dziełem wyobraźni, jako swej instrumentalnej przyczyny, słusznie powątpiewają nie­którzy filozofowie, czy kiedy i umysł ma jakiś udział przy ich tworzeniu. Wprawdzie przekonuje nas doświadczenie, że osoby śpią­ce powtarzają we śnie mowy, jakie przed udaniem się na spoczynek napisały, że układają niekiedy bardzo udatne wiersze, że się zatapiają w bardzo głębokie filozoficzne dociekania, co wszystko, zdaje się, nie jest wyłącznem dziełem wyobraźni, lecz także umysłu. Atoli nie brak filozofów, którzy twier­dzą, że to nie przechodzi poza sferę wyobraźni, lubo jest zazwyczaj skutkiem myśli, jakie ktoś miał na jawie. Bo ilekroć umysł ludzki zastanawia się na jawie nad ja­kąś sprawą i debatuje nad nią, równocześnie odbywa się podobny proces także i w zmysłach wewnętrznych, czyli we wyobra­źni, która jakby kolo mniejsze ściśle z ko­łem większym t. j. z umysłem złączona, ra­zem z nim odbywa też same obroty tak, że umysł nie może o niczem pomyślić, iżby się nie tworzyły odpowiednie wyobrażenia we wyobraźni, które potem we śnie pod wpływem soków i sił żywotnych rozwijają się niejako w dalszym ciągu.Czytaj dalej »O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XVIII – Prorokowanie.

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XVII – Sny i ich źródła.

O widzeniach sennych, ilorakie są sny i skąd pochodzą ? Dlaczego więcej zjawień zdarza się we śnie, niż na jawie? Które sny pocho­dzą od Boga? Jak je odróżnić od szatańskich lub naturalnych?

I. Tłumacząc w poprzedzającym rozdzia­le widzenia wyobraźne, które człowiek od­biera albo na jawie przy samowiedzy, albo też w zachwyceniu i oderwaniu od zmysłów, powoływaliśmy się na powagę wielkich i li­czonych autorów. Obecnie tak samo wypada nam postąpić przy wykładzie zjawisk, jakie przydarzać się zwykły osobom śpiącym.Czytaj dalej »O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. XVII – Sny i ich źródła.