Cechy dobrej modlitwy cz.III – Ufność i wytrwałość a modlitwa niewysłuchana

Szczególnie wtenczas potrzeba wytrwałości, gdy Bóg nie wysłuchuje zaraz modlitwy; a dzieje się to z różnych powodów.
Często nie wysłuchuje Bóg zupełnie, gdy modlitwa jest złą, a tem samem wysłuchania niegodną, bądź dlatego, że nie żyjemy tak, jakośmy powinni, bądź że nie prosimy tak , jak należy, bądź że prosimy o rzeczy szkodliwe.

Czytaj dalej

Tylko jedna religia może być prawdziwą – św. bp. J. S. Pelczar

Jedna tylko religia katolicka ma czystą prawdę i całą prawdę; wszystkie zaś inne religie zawierają wprawdzie okruchy prawdy, ale pomieszane z błędami; wszystkie też różnią się od religii katolickiej nie tylko obrzędami, ale także dogmatami, czyli są mniejszą lub większą jej deprawacją; otóż rozum sam mówi, że człowiek ma obowiązek szukać prawdy, i to prawdy całej, tym więcej, że dla człowieka nie jest rzeczą obojętną, w co wierzy, bo wszakże religia wpływa na całe jego życie, tak doczesne jak wieczne, i normuje wszystkie jego stosunki.

Czytaj dalej

Jak otrzymać Łaskę Bożą?

Łaski Boże przyjmuj z wielką czcią i radością. Gdybyś był owej chwili na Kalwaryi, gdy krople Krwi Zbawiciela spadały na ziemię, z jakąż czcią i radością byłbyś je zbierał; nic z mniejszą czcią przyjmuj Jego łaski, które z Ran najświętszych na duszę twoją spływają, bo one są owocem męki i śmierci Chrystusowej.

Czytaj dalej

Wymiar łaski zależy od przygotowania duszy – św. J.Pelczar

korzystaj z Sakramentów świętych, z których płyną źródła łask nigdy niewyczerpane. Ztąd czcij je głęboko , jako naczynia Krwi Przenajświętszej; dziękuj za nie gorąco , jak za drogocenne dary miłości; szczególnie zaś przystępuj do nich często i z jak najlepszem usposobieniem , bo wymiar łaski zależy od przygotowania duszy.

Czytaj dalej

O natchnieniach Ducha Świętego

Natchnienia Ducha Św. są to owe tajemne i ciągle prądy, przenikające duszę, przez które jej Duch Św. w skazuje, czego od niej pragnie. Każda dusza jest jakby osobną myślą Bożą, albowiem każdej wytknął [wyznaczył] Bóg pewien stopień doskonałości i odpowiedni stopień chwały,  oraz drogę do wytkniętego celu wiodącą

Czytaj dalej

Krzyż – drogowskaz Boży

„Przykład dałem ci, chrześcianinie; — co ty cierpisz, ja to pierwszy ucierpiałem , a ucierpiałem nieskończenie więcej. Żyjesz w ubóstwie i ukryciu, — jam też obrał dla siebie stan ubogi, a lat trzydzieści ukrywałem się w lichej mieścinie. Znosisz choroby i udręczenia, — jam całe życie krzyż dźwigał i na krzyżu umarłem. Jesteś opuszczony od ludzi, skarżysz się na brak pociechy, — i ja też wycierpiałem wszystkie katusze serca. Połącz więc łzy twoje ze łzami mojemi, a nie będą ci tak gorzkie; mniej też będzie ciężył krzyż twój, gdy go razem ze mną poniesiesz.”

Czytaj dalej