św..bp. Józef Pelczar

Dusza bez roztropności nie utrzyma się na drodze do Boga – Św. J. Pelczar

„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

O roztropności

Już zaopatrzyliśmy dom nasz w drzwi i okna; potrzeba go teraz urządzić na wewnątrz i na zewnątrz, — posłużą zaś do tego cnoty główne: roztropność, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i męstwo. Mówmy najprzód o roztropności.

Roztropność, pierwsza między cnotami głównemi, jest cnotą udoskonalającą rozum i pouczającą go w każdej sprawie, co na­leży czynić, a czego unikać; w znaczeniu zaś duchownem roztro­pność jest „miłością, wybierającą to, co do Boga prowadzi, a odrzucającą to, co od Niego odwodzi” Czytaj dalej »Dusza bez roztropności nie utrzyma się na drodze do Boga – Św. J. Pelczar

„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

Cz. 1 Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

III.
Jak się zachować pod względem pobudki przed czynem?

 

Mówiliśmy dotąd o pobudkach w ogólności, teraz zastosuje­my tę naukę do pojedynczych wypadków.
Jeżeli się zabieramy do spełnienia jakiej dobrej czynności, zły duch zastawia natychmiast swoje sidła, aby zepsuć naszą po­budkę, a tem samem i czynność. W tym celu odwraca naszą uwagę w inną stronę, lub przedstawia czynność jako mało znaczącą, abyśmy żadnej nie obrali pobudki, lecz działali ze zwy­czaju i jakby od niechcenia. Jeżeli mu się to nie udaje, podsuwa nam różne pobudki złe, ale w szacie powabnej. Jeżeli mimo to wybieramy dobrą, przynajmniej tyle pragnie uzyskać, abyśmy wybrali mniej doskonałą.Czytaj dalej »„Ukrywaj swoje zasługi, inaczej łatwo je stracisz” – O pracy nad czystymi pobudkami uczynków

Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

I.
Znaczenie pobudki

Oknem domu duchownego nazwałem dobrą pobudkę i pro­stotę. Cóż to jest pobudka? Jest to niejako wewnętrzna sprężyna działania, która jakąś czynność wywołuje, albo na nią wpływa.  Tak naprzykład, jeżeli daję jałmużnę w tym celu, aby otrzymać łaskę Bożą, lub przeciwnie, aby chwałę ludzką pozyskać, na ten ­czas ta chęć otrzymania laski Bożej lub chwały ludzkiej jest po­budką mojego czynu.
Czytaj dalej »Wartość naszych czynów dla Boga – O pobudkach dobrych i złych – Św. J. Pelczar

O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

„Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach.

O woli Bożej (Cz.IV) – Co do drogi i stopnia doskonałości

O zgadzaniu się z wolą Bożą co do drogi i stopnia doskonałości.

Zgadzaj się także z wolą Bożą, co do drogi i stopnia doskonałości. Pan Bóg pragnie wszystkich ludzi zbawić, a chociaż jedna jest tylko droga do Boga wiodąca — drogą zaś tą jest naśladowanie Jezusa Chrystusa — to jednak Bóg wytknął każdemu na tej wielkiej drodze ścieżkę osobną, bo On, Twórca harmonii, miłuje rozmaitość w jedności.Czytaj dalej »O woli Bożej (Cz.IV) – Co do drogi i stopnia doskonałości

O woli Bożej (Cz.III) – Jak i kiedy należy zgadzać się z wolą Bożą?

 

Przede wszystkiem ukochaj wolę Bożą, aby ją spełniać wiernie i doskonale. Mianowicie czyń to tylko, czego Bóg chce; a więc z jednej strony strzeż się najmniejszego nawet grzechu; —z drugiej zaś zachowuj wiernie wszystkie przykazania, wszystkie obowiązki i wszystkie natchnienia Boże, skłaniające cię do dobrych uczynków. Gdy masz co czynić, zastanów się pierwej, czy się to zgadza z wolą Bożą a jeżeli jesteś w wątpliwości, pytaj się, jak Szaweł: „Co chcesz, Panie, abym uczynił?“

Czyń wszystko dlatego, że Bóg chce, i tak jak Bóg chce; stąd w spełnianiu rzeczy dobrych nie kieruj się ziemi pobudkami, ani się posługuj złymi środkami. Nie czyń nic li dlatego, że się tobie, lecz że się Bogu podoba ,, jedno bowiem Zdrowaś Maryja wyrzeczone na chwalę wiekuistą Boga, z zupełnem wyrzeczeniem się wszelkiego własnego życzenia, więcej znaczy, aniżeli odmówienie całego Psałterza przez wzgląd na własne upodobanie” (1).Czytaj dalej »O woli Bożej (Cz.III) – Jak i kiedy należy zgadzać się z wolą Bożą?

O woli Bożej (Cz.II) – Korzyści ze zgadzania się z wolą Bożą.

Jakie korzyści przynosi zgadzanie się z wolą Bożą?

Zgadzanie się z wolą Bożą zapewnia najprzód chwałę Bogu.

Jeżeli bowiem człowiek poddaje wolę swoją woli Bożej, Bóg iści myśl swoją i cel osiąga, jaki sobie w tym lub owym człowieku zamierzył; — a w tem właśnie leży chwała Boża. Stąd Święci nie mieli innego pragnienia, jedno aby poznać i spełnić wolę Bożą, wiedząc, że w tym jest prawdziwa wielkość i że to najwięcej wielbi Boga, czego wymaga wola Boża. „Wolałbym być robaczkiem, gdyby Bóg chciał — mówi błog. Henryk Suzo — aniżeli Serafinem z woli własnej”. „Wszystko, co czynimy — mówi inny Święty (Franciszek Salezy) — bierze wartość swoją ze zgodności z wolą Bożą, tak że gdy jem lub bawię się, jeżeli to czynię dlatego, iż taka jest wola Boża, więcej uwielbiam Boga i więcej zasługuję, aniżeli gdybym oddał się na męczeństwo bez woli Bożej”.Czytaj dalej »O woli Bożej (Cz.II) – Korzyści ze zgadzania się z wolą Bożą.

O woli Bożej (Cz.I) – Dlaczego należy się zgadzać z wolą Bożą?

Jaką jest wola Boża i dlaczego należy się z nią zgadzać?

Przy pomocy Bożej zbudowaliśmy już ściany domu duchownego, trzeba teraz nakryć je dachem, — dachem zaś będzie zgadzanie się z wolą Bożą.

Cóż to jest zgadzanie się z wolą Bożą ?

Jest to doskonałe poddanie woli własnej pod wolę Bożą, tak iż dusza powiedzieć może: Panie, nie mam innej woli prócz Twojej. Wola Boża podwójnie się objawia: albo rozkazuje, zakazuje, pozwala i radzi, albo też odwieczne swoje wyroki wykonywa w czasie; stąd zgadzanie się z wolą Bożą jest albo czynne, gdy wola nasza spełnia rozkazy woli Bożej, albo bierne, gdy przyjmuje jej wyroki. Czytaj dalej »O woli Bożej (Cz.I) – Dlaczego należy się zgadzać z wolą Bożą?