Tag: św..bp. Józef Pelczar

 • Niebo nie jest dla leniwych! O cnocie wytrwałości – Św. J. Pelczar

  Niebo nie jest dla leniwych! O cnocie wytrwałości – Św. J. Pelczar

  Zaiste, lepiej by było onym duszom, gdyby były nawet drogi Bożej nie znały, bo przynajmniej nie miałyby przed Bogiem odpowiedzialności, iż zmarnowały Jego łaski. Zwykle też dotkliwa spotyka je kara, czasem nawet zguba zupełna. więcej

 • O przyczynach utraty wiary – Św. J. Pelczar

  O przyczynach utraty wiary – Św. J. Pelczar

  Inni nie starają się poznać religii, bo zdaje się im, że ją znają doskonale, chociaż w ich umysłach pełno błędnych pojęć, a nieraz gruba nieznajomość katechizmu. Są to ludzie na pół uczeni, a przy tym, jak to zwykle bywa, zarozumiali, którzy chlipnęli nieco ze źródła wiedzy, a to ich wprawiło w odurzenie, niepozwalające im dostrzec prawdy. więcej

 • O medytacji: Porady i ostrzeżenia – św. J. Pelczar

  O medytacji: Porady i ostrzeżenia – św. J. Pelczar

  Błędem jest i złudzeniem brać myśli własne i urojenia swej wyobraźni za natchnienia Boże. Błędem jest i złudzeniem zajmować się podczas modlitwy jedynie własną duszą w celu dowiedzenia się, co ona czyni i czy jest z siebie zadowoloną” , a nie zwracać swych myśli i uczuć do Boga. więcej

 • Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.2 – Miłość i jej przeszkody

  Fundamenty prawdziwego życia duchowego cz.2 – Miłość i jej przeszkody

  Wyznaczać zaś sobie granice: dotąd pójdę a nie dalej, wchodzić z Bo­giem w układy i targi, odmawiać Mu czegoś rozmyślnie, lub co gorsza, dać Bogu tylko część lub połowę serca, — jest to wyrzą­dzać wielką krzywdę Bogu, a wielką szkodę sobie więcej

 • Kto stoi ten się cofa! – Środki do postępu duchowego

  Kto stoi ten się cofa! – Środki do postępu duchowego

  „Po­trójny rodzaj ludzi — mówi św. Augustyn  — jest niemiły Bogu: tych, którzy stoją na jednem miejscu, — tych, którzy się cofają, — tych, którzy się błąkają”. O jakże wielkiem jest złem oglądać się wstecz! Żona Lota, iż wbrew rozkazowi obróciła się, utraciła życie więcej

 • „Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. J.S. Pelczar

  „Wobec modernizmu Kościół w niwecz się obraca” – Św. J.S. Pelczar

  Któż nie widzi, że wobec modernizmu Kościół katolicki w niwecz się obraca, a religia rozpływa się w nieokiełzanym subiektywizmie i w chorobliwej jakiejś uczuciowości, czego koniecznym wynikiem musi być naturalizm, panteizm, indyferentyzm, w końcu zaś ateizm. To już nie herezja, czyli zaprzeczenie jakiegoś dogmatu, ale „stek herezyj”  i religijny nihilizm. więcej

 • O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

  „Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach. więcej

 • Dusza bez roztropności nie utrzyma się na drodze do Boga – Św. J. Pelczar

  Dusza bez roztropności nie utrzyma się na drodze do Boga – Św. J. Pelczar

  lleż to bowiem było takich, którzy surowo pościli, żyli samotnie, zachowywali ścisłe ubóstwo, oddawali się uczynkom miłosiernym, a jednak po świetnych początkach smutnie zakoń­czyli. I dlaczegóż to? Oto dlatego, że im brakło roztropności, by iść zawsze drogą środkową i ani brakiem nie grzeszyć ani prze­sadą. więcej

 • Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących – Św. J.S. Pelczar

  Modlitwa uczuciowa – O łaskach z niej płynących – Św. J.S. Pelczar

  modlitwa uczuciowa, zasadzająca się przeważnie na aktach woli, zmierza wprost do rozniecenia miłości Bożej; ponieważ zaś miłość łączy duszę z Bogiem, daje jej wielką siłę i bogaci ją w zasługi, przeto dusza odnosi z takiej modlitwy znaczne pożytki. Rozważanie prawd Bożych oświeca umysł, a tym samem leczy główną jego chorobę — niewiadomość więcej

 • O medytacji czyli rozważaniu – Św. J.S. Pelczar

  O medytacji czyli rozważaniu – Św. J.S. Pelczar

  Powiedziałem, że bez modlitwy błagalnej nie można być zbawionym, to samo powtarzam o rozważaniu ogólnym prawd wiary; — bez niego nie można dostąpić zbawienia. Któż bowiem będzie strzegł się grzechu, kto porzuci wygodną drogę nieprawości i pójdzie ciernistą ścieżką cnoty, jeżeli się nie zastanawia, że jest nad nim Sędzia sprawiedliwy i wszystko widzący więcej

 • O modlitwie ustnej (mówionej) – Św. J.S. Pelczar

  O modlitwie ustnej (mówionej) – Św. J.S. Pelczar

  strzeż się bezdusznego odczytywania pewnych formułek z pominięciem nabożeństwa wewnętrznego; są bowiem dusze tak przywiązane do swych ulubionych modlitewek, że nie wahają się dla nich innego obowiązku zaniechać, a jeżeli kiedyś muszą takowe opuścić, w padają w niepokój i smutek, jakiego z powodu ciężkich wykroczeń wcale nie czują. więcej

 • O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. J.S. Pelczar

  O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. J.S. Pelczar

  Często przewinienia duszy, mianowicie: niewierność w na­tchnieniach Bożych, opieszałość w dobrem , brak czuwania, szu­kanie pociech ziemskich, przywiązanie się do stworzeń, roztar­gnienia dobrowolne, słowem, rozmyślne grzechy powszednie sprowadzają stan podobny; niweczą bowiem natchnienia Boże i uczu­cia święte, a rodzą natomiast pomrokę i posuchę. Niestety, naj­więcej dusz wstrzymuje własną winą pociechy Boże, albo otrzy­mane traci. więcej

 • Wymiar łaski zależy od przygotowania duszy – św. J.Pelczar

  Wymiar łaski zależy od przygotowania duszy – św. J.Pelczar

  każdy człowiek, aby mógł zwyciężyć pokusę lub spełnić obowiązek, ma ku pomocy łaskę wystarczającą, z którą może i powinien współdziałać; jeżeli potrzebuje łaski obfitszej, ma naczynie do czerpania, a tym jest modlitwa. Jeżeli nie współdziała albo się nie modli, sam sobie niech winę przypisze więcej

 • O trzech stopniach cierpliwości w niesieniu krzyża- Św. J.Pelczar

  O trzech stopniach cierpliwości w niesieniu krzyża- Św. J.Pelczar

  Kto cierpienia życia chętnie znosi, ma niebo, kto jest niecierpliwy, ma piekło. (…) Bez krzyża być nie możesz, gdziekolwiek się zwrócisz, krzyż za tobą pójdzie, bo wszędzie siebie samego poniesiesz, a choćbyś potrafił przed jednym krzyżem uciec, doścignie cię drugi, i to może cięższy . Jeżeli nie zechcesz dobrowolnie krzyża przyjąć, włożą go na cię gwałtem, jak włożono na Szymona Cy­renejczyka ; lecz wtenczas nie będziesz miał żadnej ulgi i stracisz wszelką zasługę. więcej

 • Prawdziwa pobożność i jej przeszkody – św. J. S. Pelczar

  Prawdziwa pobożność i jej przeszkody – św. J. S. Pelczar

  nie może być, przynajmniej na chwilę, pobożność uczuciowa bez istotnej; są bowiem dusze, co się rozczulają podczas modlitwy lub kazania, a jednak nie są pobożnymi, bo nie wypełniają przy­kazań Bożych, — łzy ich płyną z przyrodzonej tkliwości serca, która na poprawę życia żadnego nie wywiera wpływu. więcej