Kategoria: Św. Jan Apostoł

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.21)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.21)

  Lecz bojaźliwym i niewiernym, i obmierzłym, i mężobójcom, i porubnikom, i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszytkim kłamcom, część ich będzie w jezierze gorającym ogniem i siarką, co jest śmierć wtóra. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.19)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.19)

  I poimana jest bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przed nią, któremi zwiódł je, którzy przyjęli cechę bestyjej i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci dwa wrzuceni są żywi w jezioro ognia gorającego siarką, a drudzy pobici są mieczem Siedzącego na koniu, który pochodzi z ust jego. A wszyscy ptacy nasyceni są… więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.18)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.18)

  I słyszałem drugi głos z nieba mówiący: Wynidźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli ucześnikami grzechów jej a żebyście nie odnieśli plag jej. Abowiem grzechy jej przyszły aż do nieba i wspomniał Pan na nieprawości jej. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.17)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.17)

  bestyja, którąś widział, była, a nie jest, a ma wstąpić z przepaści, a pójdzie na zginienie. I zadziwują się mieszkający na ziemi (których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata), widząc bestyją, która była, a nie jest. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.14)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.14)

  A drugi anjoł wyszedł z kościoła, wołając głosem wielkim ku siedzącemu na obłoku: Zapuść sierp twój a żni, gdyż przyszła godzina żęcia, ponieważ uschło żniwo ziemie. I zapuścił, który siedział na obłoku, sierp swój na ziemię i pożęta jest ziemia.  więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.12)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.12)

  I dano niewieście dwie skrzydle orła wielkiego, aby leciała na pustynią na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i przez połowicę czasu od obliczności wężowej. (Przez czas. Przez rok. I czasy. Przez dwa lata. I pół czasu. Przez pół roku.— Tak więc, będzie tam przez trzy lata i pół, czyli przez czterdzieści… więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.11)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.11)

  I dano mi trcinę podobną lasce, i rzeczono mi: Wstań a zmierz kościół Boży i ołtarz, i modlące się w nim, a sień, która jest przed kościołem, wyrzuć precz, a nie mierz jej, abowiem dana jest poganom, a miasto święte deptać będą czterdzieści i dwa miesiące. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.6)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.6)

  A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla słowa Bożego i dla świadectwa, które miały. I wołały głosem wielkim, mówiąc: Dokądże, Panie (święty i prawdziwy), nie sądzisz i nie mścisz się krwie naszej nad tymi, co mieszkają na ziemi? więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.4)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.4)

  A czworo źwierząt każde z nich miały po sześci skrzydeł, a wkoło i wewnątrz pełne są oczu; a odpoczynku nie miały we dnie i w nocy, mówiąc: Święty, Święty, Święty Pan Bóg wszechmogący, który był, i który jest, i który ma przyść. więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.2)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.2)

  Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto ma wrzucić diabeł niektóre z was do ciemnice, abyście byli kuszeni, i będziecie mieć ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. Kto ma ucho, niech słucha, co Duch mówi kościołom. Kto zwycięży, nie będzie obrażon od wtórej śmierci.  więcej

 • Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.1)

  Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.1)

  Błogosławiony, który czyta i słucha słów proroctwa tego, i zachowywa to, co w nim jest napisano: abowiem czas jest blisko. więcej

 • III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  III List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  Namilszy, nie naszladuj złego, ale co jest dobrego. Ktoć dobrze czyni, z Boga jest, kto źle czyni, nie widział Boga.  więcej

 • II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  II List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami

  Jeśli kto przychodzi do was, a tej nauki nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu ani mu daj zdrów mówcie.  Abowiem kto mu daj zdrów mówi, uczestnikiem jest uczynków jego złościwych.  więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 5)

  Wiemy, iż z Boga jesteśmy, a świat wszytek we złym leży. I wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam smysł, abyśmy poznali prawdziwego Boga, a byli w prawdziwym Synie jego. Ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. Synaczkowie, strzeżcie się bałwanów. Amen więcej

 • I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 4)

  I List Św. Jana Apostoła – Z objaśnieniami (Cz. 4)

  W tym wykonana jest miłość z nami, abyśmy ufność mieli w dzień sądny, iż jako on jest i my jesteśmy na tym świecie. W bojaźni nie masz miłości: ale miłość doskonała precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma utrapienie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości.  więcej

Create a website or blog at WordPress.com