Tag: X. K. Antoniewicz

Nauka Katolicka

Niegodni jesteśmy cierpienia Cz.II – O bólu duszy

Wszakże Bóg najlepiej wie, ja ­ kiego nam Krzyża potrzeba — bo Krzyż jest oraz lekarstwem na uzdrowienie chorób duszy naszej -— a choroby duszy komuż lepiej są wiadome jak Bogu?

W takich pokusach niedowierzasz sobie? to dobrze, bardzo dobrze — ale nie dowierzasz Bogu? źle, bardzo źle !

— Nie walczysz sam, ale Bóg z tobą walczy — nie rachuj na twoje siły , ale na siłę Boga w sobie?