Tag: X. K. Antoniewicz

 • Dla pociechy dusz cierpiących cz.1

  Dla pociechy dusz cierpiących cz.1

  Chcesz mię kochać w szczęściu, a w boleści ode mnie odstępujesz. Wiesz, że cię kocham, bo ta miłość do krzyża mnie przybiła, wiesz, żem Wszechmocny, mogę ten krzyż zdjąć z ciebie, a nie czynię tego; dlaczego? bo bez tego krzyża do nieba dostać się nie można. O gdyby była inna droga do Nieba, jak droga… więcej

 • O prawdziwej pobożności – Ks. K. Antoniewicz (Na Narodzenie NMP)

  O prawdziwej pobożności – Ks. K. Antoniewicz (Na Narodzenie NMP)

  Ale wiedzcie o tem, bracia, że jeśli Boga ukochacie, to już i ludzi kochać będziecie, a ta miłość wasza będzie zbawienną, błogosławioną i rosę łask niebieskich ściągnie na domy wasze i na dzieci wasze i na rodzinę waszą; jeśli zaś Boga nie ukochacie, to wasza miłość będzie tylko chwilowym popędem znudzonego serca, — będzie to… więcej

 • O NOSZENIU KRZYŻY – Ks. Karol Antoniewicz

  O NOSZENIU KRZYŻY – Ks. Karol Antoniewicz

  Nie zostałeś lepszym, lecz czyjaż w tem wina? Czyż wina lekarza i lekarstw że chory nie wyzdrowiał, jeśli lekarstwa użyć nie chciał? Dawał ci Bóg tyle łask, kiedyś w szczęściu zostawał, a jednak nie przełamałeś złości twojej. Użyczył ci Bóg tej największej, ostatecznej łaski krzyża, a tyś nią wzgardził i roztrwonił jak i inne. Zguba… więcej

 • O modlitwie Pańskiej Cz. 2 – Ks. Karol Antoniewicz

  O modlitwie Pańskiej Cz. 2 – Ks. Karol Antoniewicz

  Ale zgadzać się z wolą Pana Boga, to nie znaczy samemu nic nie robić, albo źle robić, a potem, gdy z winy naszej nieszczęście na nas przyjdzie, mówić: taka była wola Pana Boga! więcej

 • O modlitwie Pańskiej Cz. 1 – Ks. Karol Antoniewicz

  O modlitwie Pańskiej Cz. 1 – Ks. Karol Antoniewicz

  Często wprawdzie ją powtarzamy, ale mało skutków doznajemy, dlatego, że przez to samo powtarzanie, słowa tak nam są w pamięci mocno wrażone, że płyną nam już z ust, a myśli nasze zupełnie gdzie indziej latają; przez co taka modlitwa już nie na chwałę, ale na obrazę Pana Boga prowadzi. więcej

 • Zgięte kolana, ale nie zgięta pycha – O modlitwie, cz. 2 – Ks. K. Antoniewicz

  Zgięte kolana, ale nie zgięta pycha – O modlitwie, cz. 2 – Ks. K. Antoniewicz

  Są albowiem i tacy, którzy udając się na modlitwę, stają przed obliczem Boga, nie jakoby oni Boga, ale jakoby Bóg ich nie potrzebował; nie jakoby Bóg im, ale jakoby oni Bogu łaskę czynili modląc się! (…) zgięte kolana, ale nie zgięta pycha; nachylona głowa, ale wyniosła próżność; ręce złożone, ale myśli na wszystko złe wylane. więcej

 • Człowiek milczy i Bóg zamilkł – O modlitwie, cz. 1 – Ks. K. Antoniewicz

  Człowiek milczy i Bóg zamilkł – O modlitwie, cz. 1 – Ks. K. Antoniewicz

  Nie ten się dobrze modli, kto czuje pociechy wewnętrzne, światłość natchnienia, zebranie skupienie wszystkich władz duszy swojej, bo to są łaski Boskie szczególniejsze; ale dobroć modlitwy polega na wierności, pokorze i miłości i poddaniu się pod wolę Boga. więcej

 • „Rozróżnili wiarę od życia, dlatego wiara utraciła siłę” – Ks. K. Antoniewicz- O WIERZE

  „Rozróżnili wiarę od życia, dlatego wiara utraciła siłę” – Ks. K. Antoniewicz- O WIERZE

  My zawsze z Bogiem w układy chcemy wchodzić, zawsze chcemy, aby Bóg trochę dla nas zwolnił ustawy swoje, aby trochę od prawdy ujął, a wtenczas i my słuchać Go będziem. Ale napróżno. Bóg wieczny jest i prawda wieczna jest; ona rządzi czasem, a nie czas nią więcej

 • Niegodni jesteśmy cierpienia Cz.II – O bólu duszy (Ks. K. Antoniewicz)

  Niegodni jesteśmy cierpienia Cz.II – O bólu duszy (Ks. K. Antoniewicz)

  Nie ten dobrze cierpi, który na Krzyżu się śmieje; nie ten, który na Krzyżu łzami otrętwienia duszy płacze, — ale ten, który na Krzyżu kocha, działa i wśród łez słodkim duszy uśmiecha się spokojem. więcej

 • Niegodni jesteśmy cierpienia Cz.I – O łasce niesienia krzyża (Ks. Antoniewicz)

  Niegodni jesteśmy cierpienia Cz.I – O łasce niesienia krzyża (Ks. Antoniewicz)

  Wolno nam powiedzieć: nie wiem, dla jakiej przyczyny Bóg na mnie ten Krzyż zesłał — ale nie wolno nam powiedzieć, że bez sprawiedliwej przyczyny i powodu to uczynił! więcej

 • Ks. Karol Antoniewicz – Nauczyciel drogi krzyża

  Ks. Karol Antoniewicz – Nauczyciel drogi krzyża

  „O mój Jezu, jak bolesne jest to przejście od świata do Ciebie, od chwały do pogardy, od wygód do niewygód, od wolności do posłuszeństwa! Ale w tej ciężkiej chwili ileż pomocy od Ciebie doznałem!“ więcej

 • Nie żyj złudzeniem ale prawdą, nie marzeniem ale rzeczywistością – Ks. K. Antoniewicz

  Nie żyj złudzeniem ale prawdą, nie marzeniem ale rzeczywistością – Ks. K. Antoniewicz

  Pomnij tylko jasno życie, nie żyj złudzeniem ale prawdą, nie marzeniem ale rzeczywistością! Powiedz sobie raz: życie jest pracą nie zabawą, pielgrzymstwem nie odpocznieniem, walką ale nie nagrodą! Nie żądaj od życia tego, czego ci dać nic może, a nigdy skarżyć się nie będziesz! więcej

 • Modlitwa oddania się Panu Jezusowi

  Modlitwa oddania się Panu Jezusowi

  powtarzając modlitwę Twoją w Ogrójcu: Nie jako ja chcę, ale Ty , (i te słowa, coś mnie ich sam nauczył) Bądź wola Twoja! mam nadzieję w miłosierdziu Twoim, że przyjmiesz tę zupeł­ną ofiarę, którą czynię z siebie, i dasz mi łaskę, że w godzinę śmierci z miłością i wiarą zawo­łam do Ciebie: W ręce Twoje… więcej

 • Droga ŻYCIA – Drogą KRZYŻOWĄ

  Droga ŻYCIA – Drogą KRZYŻOWĄ

  Dziś znam tę drogę, miłości, zbawienia: Pusta, odludna, od świata wzgardzona. Pójdę Cię szukać, choć zwątlonym krokiem, Pójdę tą drogą bolesną i ciemną; Pójdę Cię szukać łzą zmroczonem okiem, O Panie, Panie, nie kryj się przedemną! więcej

 • Dla pociechy dusz cierpiących cz.1

  Dla pociechy dusz cierpiących cz.1

  Chcesz mię kochać w szczęściu, a w boleści ode mnie odstępujesz. Wiesz, że cię kocham, bo ta miłość do krzyża mnie przybiła, wiesz, żem Wszechmocny, mogę ten krzyż zdjąć z ciebie, a nie czynię tego; dlaczego? bo bez tego krzyża do nieba dostać się nie można. O gdyby była inna droga do Nieba, jak droga… więcej

Create a website or blog at WordPress.com