Kategoria: Przenajświętsza Ofiara

 • Katechizm katolicki i Ofierze Mszy Św. (2)- O ofierze krzyżowej Chrystusa Pana.

  Katechizm katolicki i Ofierze Mszy Św. (2)- O ofierze krzyżowej Chrystusa Pana.

  Chrystus cierpiał więcej, niż człowiek w ogóle jest w sta­nie cierpieć. Nie dziw, że przejęty tym, zawołał na krzyżu: „Boże mój, Boże mój, czemuś mię opuścił'” Chrystus cierpiał dlatego tak wiele, by poka­zać, jak wielką jest Jego miłość ku nam i jak nie­zmierną obrazą Boga jest grzech.  więcej

 • Katechizm katolicki i Ofierze Mszy Św. (1)- O ofierze w ogóle

  Katechizm katolicki i Ofierze Mszy Św. (1)- O ofierze w ogóle

  wewnętrzne uczucie czci, wdzięczności, zaufania, lub skruchy zaznacza człowiek zewnętrznie przez oddanie (zrzeczenie się, zniszczenie) jakiejś wartościowej rzeczy. A że ta we­wnętrzna dyspozycja jest w ofierze istotnym i naj­główniejszym czynnikiem, bo bez niej byłaby ofiara obłudą, więc też zwykło się nazywać czasem ofiarą już samą goto­wość do skruchy i pokuty więcej

 • Co katolik wiedzieć powinien (2) : Skarby Mszy świętej

  Co katolik wiedzieć powinien (2) : Skarby Mszy świętej

  Msza święta, Prze­najświętsza Ofiara, acz bez­krwawa, jest powtórzeniem krwawej Ofiary Jezusa na drzewie krzyża: jest, co do istoty tą samą Ofiarą i tylko sposób ofiarowania jest róż­ny, bo w obydwóch Ofiarnikiem i Ofiarą jest ten sam Jezus, który Mszę św. na ostatniej wieczerzy ustano­wił. A więc Msza św. jest to nieustająca Ofiara Nowego Zakonu, w… więcej

 • Miłość Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie – Św. J. Pelczar

  Miłość Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie – Św. J. Pelczar

  Gdyby więc Pan za cenę jednej tylko Ko­munii św. żądał od ciebie ofiary z trudu i cierpień całego życia, a nawet z krwi twojej, wszystko by było za mało. więcej

 • Czy warto wracać na tą Mszę?

  Czy warto wracać na tą Mszę?

  katolik nie czuje potrzeby ani ochoty uczestniczyć we Mszy. Nie zna jej wartości ani celu. I trudno żeby znał, skoro wprowadzony w 1969 roku nowy ryt wypatroszył Msze św. z prawie wszystkich świętości.  Jak będziesz się modlił tak będziesz wierzył. Jak będziesz wierzył tak będziesz żył. Więc żyje tak, jak (nie)wierzy. Bóg stracił dla niego… więcej

 • Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Nauka o Mszy świętej – Św. J. Vianney

  Powiedzieliśmy już, że Msza św. jest pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa na Kalwarii i dlatego pragnie Zbawiciel, byśmy każdą Mszę św. odprawiali na tę pamiątkę. Niestety, z jękiem musimy wyznać, że kiedy na ołtarzu odnawia się pamięć cierpień Jezusowych, wielu z obecnych ponawia zbrodnię Żydów i katów, którzy Zbawiciela przybili do krzyża. więcej

 • Przenajświętsza Ofiara cz.VI – Msza św. jest słońcem religii katolickiej

  Przenajświętsza Ofiara cz.VI – Msza św. jest słońcem religii katolickiej

  Msza św. jest powtórzeniem całego życia nasze­go Zbawiciela – ona jest słońcem naszego nabożeń­stwa, rozlewającym światło dokoła, bo powtarza wszystkie cuda i tajemnice Jego życia – ona tronem miłosierdzia, skąd Pan Jezus rozdaje swe łaski. Z ra­dością tedy wskazuję na ołtarze, na które zstępuje Pan Jezus i powtarzam słowa proroka: „Oto Zbawi­ciel twój idzie, oto… więcej

 • O Eucharystii – Podstawowe objaśnienia

  O Eucharystii – Podstawowe objaśnienia

  Gdziekolwiek i ile razy kapłan we Mszy św. wypowie nad chlebem i winem słowa konsekracyi, przybywa Chrystus, który zresztą Sam dokonywa cudu, bo On jest głównym kapłanem ofiarującym.  Kapłan wyświęcony, czyli ordynowany, jest tylko Chrystusa narzędziem, zastępcą, który niejako pożycza mu języka, zmysłów, członków. Kapłan celebrujący nie ma jednak słów konsekracyi tylko opowiadająco wygłaszać, ale… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

  Przenajświętsza Ofiara cz.V – Kto ma udział w owocach Mszy św.

  A przed jej rozpoczęciem wzbudź sobie dobrą intencję słuchania tej Mszy św. Ofiaruj ją w tej intencji, na jaką chcesz ją słuchać, a zarazem wzbudź pragnienie pozyskania wszystkich korzyści, jakie tylko możesz z niej odnieść dla siebie i drugich, tak żywych, jak i umarłych. więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

  Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

  Tę ofiarę składa ze siebie samego Bóg-człowiek, ta ofiara ma wartość nieskończoną ze względu na Pana Jezusa, więc tylko ona może Boga nieskończenie wielbić. Czy więc nasza słabość, nieudolność, może znaleźć lepszy sposób na uwielbienie Pana Boga, niż ofiarę Mszy św.? Nie – to jest jedyny, najdoskonalszy sposób uwielbienia Pana Boga. więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

  Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

  Pismo św. nazywa Pana Jezusa nie tylko kapłanem według porządku Melchizedecha, ale kapłanem według jego porządku na wieki. A więc do końca świata ma Chrystus Pan składać ofiarę – po wszystkie dni ma ofiarować Ojcu swemu Ciało i Krew swoją pod postacią chleba i wina, po wszystkie dni ma istnieć w Jego Kościele ofiara bezkrwawa… więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

  Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

  Najcenniejszą rzeczą na ziemi, z jakiej można Panu Bogu złożyć ofiarę, jest życie ludzkie. Chrystus Pan złożył ofiarę jeszcze większej wartości. więcej

 • Przenajświętsza Ofiara – cz.I -Pojęcie ofiary

  Przenajświętsza Ofiara – cz.I -Pojęcie ofiary

  Ludzie słuchający Mszy św. zdają się, jakby stali przed jakąś wielką górą, która wewnątrz pełna jest czystego złota, a oni się nie znają na jej wartości, nie mają odpowiednich narzędzi i nie wiedzą, jak się zabrać do wydobycia tych skarbów — stoją bezradni i bezczynni — odchodzą biedni, jak byli przedtem. więcej

 • Komunie Św. bez dziękczynienia

  Komunie Św. bez dziękczynienia

  Ale Jezus przemawia tylko do tych, którzy Go słuchają, to jest do tych, którzy nie bywają dobrowolnie roztargnieni. więcej

 • Przenajśw. Sakrament – OBECNOŚĆ Zbawiciela na ziemi

  Przenajśw. Sakrament – OBECNOŚĆ Zbawiciela na ziemi

  Boski Zbawiciel wstąpił do nieba, a jednak, jak uczy nas wiara Św., pozostał cieleśnie tu na ziemi, wśród nas. Cud ten jest owocem Najświętszego Sakramentu. Jego istota polega na tym, że Pan Jezus  prawdziwie, rzeczywiście i istotnie z ciałem i duszą, z Bóstwem i człowieczeństwem, jest obecny pod osłoną sakramentalnych postaci, gdziekolwiek i dopóki tylko… więcej

Create a website or blog at WordPress.com