NAJNOWSZE

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.Komentarz do sprawy modlitwy ,,O mój Jezu”

Doktor Piotr Chojnowski i Sister Lucy Truth dodają kolejne elementy zbrodni podmiany siostry Łucji – widzącej z Fatimy. Konsekwentnie jest to pomijane milczeniem. Bardzo trudno jest się przebić przez mur kłamstwa nas otaczającego.

Fatimska modlitwa – Błąd w tłumaczeniu i interpretacji

Portugalskojęzyczni przyjaciele Sister Lucy Truth odkryli wyniki badań, które pozwoliły odkryć poprawny i oryginalny tekst modlitwy „O mój Jezu”, która miała być umieszczana na końcu każdej dziesiątki różańca. Modlitwa ta została objawiona przez Matkę Bożą po wizji piekła przekazanej trójce dzieci 13 lipca 1917 roku. Nic dziwnego, że modlitwa ta jest o wiele bardziej katolicka niż ta, którą się odmawia:

Katolików czeka masakra?

Nikt nie zna dnia ani godziny dlatego zawsze musisz być gotów, a nie czekać na znaki – trzy dni ciemności czy „oświecenie sumień” . Sam zadbaj o to oświecenie. Jedyne co powinno nas interesować to nasze sumienie i dusza , która powinna być czysta, wysprzątana z wszystkich grzechów i gotowa na przyjęcie Gospodarza.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Cud Słońca – Fragment przemówienia wygłoszonego przez dr Chojnowskiego na konferencji The Fatima Challenge

W chwili wielkiego cudu obecni byli niektórzy z najwybitniejszych ludzi literatury, sztuki i nauki, a prawie wszyscy byli niewierzącymi, którzy wyszli z ciekawości, kierowani przepowiednią jasnowidzów. Był tam nawet minister edukacji rządu masońskiego”. Oto Matka Boża, na prośbę Łucji, udowadnia niewierzącym autentyczność swego fatimskiego orędzia.

Wybór jest prosty: Prawda lub śmierć 

Człowiek może mieć kajdany na rękach i łańcuchy na nogach i być wolnym. Jeżeli jednak pozwoli sobie założyć powrozy na duszy i sercu staje się tylko bezmyślną maszyną wykonującą rozkazy.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


Skutki sumienia fałszywego

Nie pomogą wtedy wymówki żadne: nie pomoże powoływanie się na nieświadomość, bo Pan Jezus wskaże mu tych od których mógł się nauczyć; nie pomoże powoływanie się na krewkość i ułomność ludzką, bo Pan Jezus wskaże mu tysiące innych, którzy w podobnem jak on żyli położeniu a ustrzegli się grzechów. Usłyszy wtedy wyrok: »Idź odemnie, przeklęty, w ogień wieczny, który zgotowany djabłu i aniołom jego«.

Nabożeństwo Majowe (11) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza

O Matko Bolesna! ubolewam nad tym omdleniem, które przejęło serce Twoje przy zdjęciu z krzyża i złożeniu do grobu ciała Syna Twego. O Matko droga! przez to omdlenie, które przejęło serce Twoje, proszę Cię, wyjednaj mi cnotę pilności i dar pamięci, — Amen.

Nieustanne powracanie do Boga (16) – Być dzieckiem Maryi.

szatan usiłuje wszelkimi sposobami zmniejszyć w nas nabożeństwo do Matki Bożej. Stara się po­budzić nas do niewierności w oddawaniu Jej czci, albo w uciekaniu się do Jej po­mocy, albo pobudza nas do zarozumiałości, żebyśmy licząc na pomoc Maryi zanie­dbali się sami starać o swój postęp. Sło­wem, czyni, co może, aby uczynić nasze nabożeństwo do Maryi bezskutecznym.

Wczytywanie…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Create a website or blog at WordPress.com