Kategoria: Modlitwy

Milczenie Królowej!

O Matko ukochana tak boleśnie ugodzona

patrzyłaś w Milczeniu na cierpienie Syna

a ból miłości rozsadzał Ci serce

gdy martwego ściągali Go z krzyża

a wcześniej widząc krwawą mękę

wśród szyderstw i śmiechów

tych co uzdrawiał i karmił

łza nie potoczyła się po Twym obliczu

 

bo Milczenie mówi więcej niż krzyk

Czytaj dalej „Milczenie Królowej!”

apokalipsa

Czarna mgła snuje się po watykańskich korytarzach

nieprzenikniona dusząca ciemność

ogarnęła tych co prowadzić mieli do Bram Niebieskich

Wśród wrzasku pogan i wycia charyzmatycznych sekt

kroczy bestia a jej imię to człowiek zwany papieżem

wybrany my zniszczyć ostatnich co trwają w wierze

następca tej której rana śmiertelna została uleczona

w masońskim obłędzie tańczy i śpiewa o ludzkiej potędze

jego słudzy jak psy pasterskie zaganiają owce na rzeż

to kapłani o twarzach zniekształconych

z rękami spalonymi , gnają wszystkich na śmierć

wierni oddają pokłon na tronach siedzącym

karmieni jadem szatańskiej Gospy

Czytaj dalej „apokalipsa”

Modlitwa błagalna za grzeszników

 O Jezu, którego Serce tak bardzo umiłowało ludzi, żeś dla nich przyjął naturę ludzką i zstąpił z nieba na ziemię, by tutaj, wśród nas. przez prace, trudy, cierpienia i krwawą Mękę wyjednać nam zbawienie — ulituj się nad tylu naszymi zbłąkanymi braćmi, którzy odeszli od Ciebie, podeptali święte przykazania Twoje i oddali się na służbę szatana.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Czytaj dalej „Modlitwa błagalna za grzeszników”

Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!

Moja pamięć to te krzyże!
Moja pamięć to te krzyże na stepach zostawione
to te msze niedokończone!
to ci kapłani pomordowani!
Moja pamięć
Moja pamieć to ci którzy ginęli za wiarę
Moja pamieć to Piotr i Paweł idący na śmierć
Moja pamieć to być katolikiem
w każdy dzień
w każda noc
bo to nie sen
Bóg jest z nami bo myśmy Jego żołnierzami!
Bóg nas nigdy nie opuści bo my na krzyż zmierzamy
O Chryste chcemy widzieć zawsze Twe oblicze
i z krzyżem do walki iść
bo my krzyży już nie trzymamy
bo myśmy sami krzyżami Czytaj dalej „Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!”

Modlitwa w niepewności dalszego losu

Panie! wiem, że każdemu stworzeniu zakreśliłeś jego przeznaczenie; zdaje mi się, że nie mam jeszcze tego, które mojem ma być udziałem. Pozwól, abym sposobił się do niego, pełniąc dokładnie powinności i obowiązki moje obecne, oceniając wszystkie korzyści dzisiejszego mego położenia.

Chroń umysł od próżnego zatapiania się w nieznanej a może nigdy nie ziszczonej przyszłości; broń serce od życzeń zmiany, napełnij je Tobą samym, dozwól, abym już teraz użyteczną bliźnim być mógł, a nade wszystko uczyń, abym los mój przyszły z ufnością i spokojnością w Twoje oddawała ręce, nie troskał się nim bynajmniej i nikomu do trosk powodem nie był.

Czytaj dalej „Modlitwa w niepewności dalszego losu”

Modlitwa św. Karola Boromeusza do Anioła stróża

W Imię przenajświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha św. ja nieszczęśliwy i nędzny grzesznik oświadczam w obecności Twojej św. Aniele Boży, wierny mój Stróżu, że pragnę umierać w jedynej prawdziwej wierze apostolskiej, rzymsko – katolickiej, w której pomarli wszyscy Święci Pańscy, a poza którą nie masz zbawienia.

Czytaj dalej „Modlitwa św. Karola Boromeusza do Anioła stróża”

Modlitwa o nawrócenie ukochanej osoby

Boże przedwieczny! u stóp Twoich błagam Cię za nieszczęśliwą istotą, z którą
mnie łączy węzeł najtkliwszych uczuć.
Namiętność uwiodła ją na drogę obłąkania, zginie pewno o Boże! jeśli ją (go)
nie poprowadzisz za rękę, nie odwrócisz od zguby i nie ulitujesz się nad opłakanym jej (jego) stanem.

Czytaj dalej „Modlitwa o nawrócenie ukochanej osoby”