Kategoria: Modlitwy

 • ZŁOTA KORONKA do Najsłodszego Serca Jezusowego.

  ZŁOTA KORONKA do Najsłodszego Serca Jezusowego.

  Na wielkich ziarnkach: Jezu! cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje podług Serca Twego!  Na małych ziarnkach: Słodkie Serce Jezusa, spraw niech Cię kocham coraz więcej. więcej

 • Modlitwa o nawrócenie aborcjonistów

  Modlitwa o nawrócenie aborcjonistów

  Boże przedwieczny! Zlituj się nad ślepcami , bo pożądliwość ludzka zasłoniła im oczy , tkwiąc w ciemności nazywają zabójstwo wolnością. Błagamy Cię ! Niech spadnie z ich oczu wszystko co zakrywa im prawdę ,niech ujrzą Mękę Zbawiciela , która oświeci im rozum . Padamy nie na kolana ale na twarz przed Tobą , tak jak […] więcej

 • Nasza modlitwa wieczorna

  Nasza modlitwa wieczorna

  Boże Przedwieczny ! W swojej nieograniczonej miłości wydałeś  Syna  w ręce ludzkich oprawców On to dla naszego zbawienia , drogi pokazania wydał się na męki i śmierć okrutną teraz ja nędznik i proch tego świata Niewolnik Maryi proszę Ciebie więcej

 • Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie! – Modlitwa Ojca PIO

  Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie! – Modlitwa Ojca PIO

  Najświętsze Serce Jezusa: wierzę i ufam Tobie. Najświętsze Serce Jezusa, które nie może nie ulitować się nad nieszczęśliwymi, miej miłosierdzie nade mną biednym grzesznikiem i udziel mi łaski, o którą Cię proszę przez niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej Matki. więcej

 • DROGA KRZYŻOWA – Piękne rozważania o. K. Antoniewicza 1923 r.

  DROGA KRZYŻOWA – Piękne rozważania o. K. Antoniewicza 1923 r.

  Oto nie stać, ale iść z krzyżem Zbawiciel rozka­zał, bo tylko ten, kto wytrwa aż do koń­ca, zbawion będzie! O Jezu! daj mi łaskę wytrwania, o to Cię proszę przez zasługi Twoje, który żyjesz i królujesz Bóg w Trójcy św. jedyny, na wieki wieków. Amen. więcej

 • Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

  Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

  „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.” Wskazane jest też dodać za Matką Boga: „Oto Ja służebnica(sługa) Pańska(i), niech Mi się stanie według Twego słowa!” Codziennie wieczorem wspieramy osoby tak wyrażające swoje poddanie się woli Boga modlitwą : więcej

 • Nowenna do Krwi Przenajdroższej w czasie utrapienia i plagi (z 1889 r.)

  Nowenna do Krwi Przenajdroższej w czasie utrapienia i plagi (z 1889 r.)

  O Maryjo, ktokolwiek Cię prosi o łaski, kto się nawet nieba przez Ciebie domaga, najpewniej trafi do miłosierdzia Twojego, i wysłuchanym zostanie, jeżeli błagać Cię będzie w imię Krwi Przenajdroższej, w imię tych obelg, zniewag, okrucieństw, jakie poniósł za nas Jezus, Syn Twój najmilszy. więcej

 • Modlitwa do Pana Jezusa – Św. A.M. Liguori

  Modlitwa do Pana Jezusa – Św. A.M. Liguori

  Jezu mój, przez smutek, jakiego doznałeś w Ogrójcu, a który wystarczał do zadania Ci śmierci, proszę, byś mnie uchronił od smutku w piekle, gdzie bym musiał żyć zawsze oddalony od Ciebie, nie mogąc już Cię miłować. Jezu mój, przez odrazę, jaką widok mych grzechów już wówczas Ci sprawiał, udziel mi prawdziwego żalu za wszystkie zniewagi, jakie Ci wyrządziłem. więcej

 • WZYWANIE RATUNKU BOSKIEGO W KAŻDEJ POTRZEBIE

  WZYWANIE RATUNKU BOSKIEGO W KAŻDEJ POTRZEBIE

  Synu Boga Ojca przedwiecznego, Zbawicielu najświętszy, najsłodszy, krew i życie na okup rodu ludzkiego łożący proszę Cię, Panie, calem sercem mojem przez okrutne i nieznośne boleści męki Twej niewinnej a najbardziej przez przebite serce Twoje, Baranku cichy; przez Twoją miłość i Twe miłosierdzie; przez wycierpiane zdradzenie, biczowanie, hańbienie, cierniem kaleczenie i wszystkie rany najświętszego ciała Twego! Zmiłuj się nade mną potrzebującym bardzo miłosierdzia i ratunku Twego, jakoś proszącemu dać obiecał i kołacącemu otworzyć. więcej

 • Rozkwitnęła się Lilija

  Rozkwitnęła się Lilija

  Pozwól, o Panno, prosimy, niech prośby nasze złożymy, bo Twoja przyczyna jest w mocy skutecznej u Syna. Spraw to, niech Syn Twój jedyny, odpuściwszy nasze winy, gdy na świat przychodzi, przez łaskę w sercach się narodzi. więcej

 • Krucjata Różańcowa o nawrócenie! – Niedziela: Część chwalebna

  Krucjata Różańcowa o nawrócenie! – Niedziela: Część chwalebna

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Niedziela – tajemnice chwalebne Modlimy się o nawrócenie wszystkich grzeszników  i za dusze w czyśćcu cierpiące, a w szczególności za te o których nikt nie pamięta. Dziękujemy Panu Bogu i NMP za opiekę w tygodniu który minął i prośmy o pomoc w nadchodzącym. więcej

 • Krucjata różańcowa o nawrócenie – Sobota: Część Bolesna

  Krucjata różańcowa o nawrócenie – Sobota: Część Bolesna

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Sobota – tajemnice bolesne Modlimy się wynagradzając Najświętszej Maryi Pannie wszelkie zniewagi i bluźnierstwa popełniane przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu, równocześnie prosząc o nawrócenie wszystkich którzy się  tych zniewag dopuścili. więcej

 • Krucjata różańcowa o nawrócenie – Piątek: Część Bolesna

  Krucjata różańcowa o nawrócenie – Piątek: Część Bolesna

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Piątek – tajemnice bolesne Modlimy się o nawrócenie zwolenników zabijania nienarodzonych a tym samym o całkowity zakaz aborcji więcej

 • Krucjata Różańcowa o nawrócenie -Czwartek: Część Bolesna

  Krucjata Różańcowa o nawrócenie -Czwartek: Część Bolesna

  Czwartek – tajemnice bolesne Modlimy się o nawrócenie wszystkich modernistów , którzy odwrócili się do Boga plecami ,a także o nawrócenie fałszywych proroków i pseudocharyzmatyków. Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata, wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze, zdradą szatańską zwiedzione, aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały […] więcej

 • Krucjata różańcowa o nawrócenie – Środa: Część Bolesna

  Krucjata różańcowa o nawrócenie – Środa: Część Bolesna

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Środa – tajemnice bolesne  Modlimy się o nawrócenie pogan , protestantów , muzułmanów i innych nieprzyjaciół Krzyża Świętego więcej