Kategoria: Modlitwy

 • Krucjata różańcowa o nawrócenie – Wtorek: Część Bolesna

  Krucjata różańcowa o nawrócenie – Wtorek: Część Bolesna

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Wtorek – Tajemnice Bolesne Modlimy się nawrócenie masonów i żydów. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,a zwłaszcza za masonów, Żydów i polecanych Tobie. więcej

 • Krucjata Różańcowa – Poniedziałek: Część Radosna

  Krucjata Różańcowa – Poniedziałek: Część Radosna

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Poniedziałek – tajemnice radosne Modlimy się o nawrócenie kapłanów , porzucenie przez duchowieństwo herezji modernistycznej i powrót do Świętego Kościoła Katolickiego. więcej

 • Krucjata Różańcowa o nawrócenie!

  Krucjata Różańcowa o nawrócenie!

  „Tak też wygłaszaj kazania o moim Psałterzu, składającym się ze stu piećdziesięciu “Pozdrowień Anielskich” i piętnastu “Ojcze nasz”, a otrzymasz obfite żniwo”. – słowa NMP do św. Dominika „Gdyby każdy co dzień, choćby  tylko przez kwadrans, szczerze się zastanawiał nad prawdami wiecznemi,(…) a szczególnie nad gorzką Męką Boskiego Zbawiciela,rzecz pewna, że nie byłoby między nami […] więcej

 • Apokalipsa

  Apokalipsa

  Czarna mgła snuje się po watykańskich korytarzach nieprzenikniona dusząca ciemność ogarnęła tych co prowadzić mieli do Bram Niebieskich Wśród wrzasku pogan i wycia charyzmatycznych sekt kroczy bestia a jej imię to człowiek zwany papieżem wybrany my zniszczyć ostatnich co trwają w wierze następca tej której rana śmiertelna została uleczona w masońskim obłędzie tańczy i śpiewa […] więcej

 • Modlitwa błagalna za grzeszników

  Modlitwa błagalna za grzeszników

   O Jezu, którego Serce tak bardzo umiłowało ludzi, żeś dla nich przyjął naturę ludzką i zstąpił z nieba na ziemię, by tutaj, wśród nas. przez prace, trudy, cierpienia i krwawą Mękę wyjednać nam zbawienie — ulituj się nad tylu naszymi zbłąkanymi braćmi, którzy odeszli od Ciebie, podeptali święte przykazania Twoje i oddali się na służbę […] więcej

 • Modlitwa w niepewności dalszego losu

  Modlitwa w niepewności dalszego losu

  Ty wiesz, jak lepiej będzie, niech więc się stanie to lub owo podług woli Twojej. Daj, co chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz. Czyń ze mną, jak sądzisz, jak się Tobie bardziej podoba, i jak wymaga większa chwała Twoja. Zostaw mnie, gdzie jestem i jak jestem , postaw gdzie chcesz, postępuj ze mną we wszystkiem podług woli Twojej. więcej

 • Modlitwa św. Karola Boromeusza do Anioła stróża

  Modlitwa św. Karola Boromeusza do Anioła stróża

  W Imię przenajświętszej Trójcy, Ojca, Syna i Ducha św. ja nieszczęśliwy i nędzny grzesznik oświadczam w obecności Twojej św. Aniele Boży, wierny mój Stróżu, że pragnę umierać w jedynej prawdziwej wierze apostolskiej, rzymsko – katolickiej, w której pomarli wszyscy Święci Pańscy, a poza którą nie masz zbawienia. więcej

 • Modlitwa o nawrócenie ukochanej osoby

  Modlitwa o nawrócenie ukochanej osoby

  Przez zasługi okrutnej męki Twojej, przez Twoją śmierć krzyżową odpuść (mu) jej, odpuść Panie! nie odrzucaj pokornej prośby mojej. więcej

 • Sposób modlenia się na Mszy Świętej wg rytu trydenckiego.

  Sposób modlenia się na Mszy Świętej wg rytu trydenckiego.

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen Modlitwa przede Mszą Dziękuję Ci, o Zbawicielu i Odkupicielu świata Jezu Chryste Boże, że mi dozwalasz zbliżyć się do Twego świętego ołtarza i być świadkiem Twej przenajdroższej ofiary. Sprawże miłosiernie, iżbym duszą łącząc się z Tobą, mógł siebie ofiarować Bogu w Trójcy jedynemu z tak doskonałem […] więcej

 • Modlitwa u stóp Krzyża

  Modlitwa u stóp Krzyża

  O Jezu mój! O Matko moja, Maryjo! W smutnym usposobieniu duszy mojej dźwigam jak ciężar bolesne to życie moje. Nie wiem gdzie mam szukać źródła boleści i tęsknoty mojej; krzyżów, którymi Miłosierdzie Boskie nawiedza mnie, rozróżniać nie zdołam, bo krzyż mój, to każde uczucie moje, bo krzyż mój, to serce moje, bo krzyż mój, to […] więcej

 • Modlitwa w chwili zwątpienia i rozpaczy.

  Modlitwa w chwili zwątpienia i rozpaczy.

  Strach mnie ogarnia, o! Panie! Coraz ciemniej w około mnie. Zmierzch jakiś nieskończony otoczył mnie. Jako bywają dni na początku zimy, mroczne, słotne, stroskane: takiemi dzisiaj wszystkie myśli moje. Wspomnę o przeszłości i smutno mi jest. Pomyślę o jutrze i Smutniej mi jeszcze. więcej

 • Sposób odmawiania Różańca Świętego wg zaleceń św. Ludwika M. Grignion de Montfort

  Sposób odmawiania Różańca Świętego wg zaleceń św. Ludwika M. Grignion de Montfort

  Veni, Sancte Spiritus… Ogólne ofiarowanie tajemnic Łączę się ze wszystkimi Świętymi, którzy są w Niebie i ze wszystkimi sprawiedliwymi, którzy są na ziemi: łączę się z Tobą Jezu mój, aby godnie chwalić twoją Świętą Matkę i chwalić Ciebie samego w Niej i przez Nią. Wyrzekam się wszystkich roztargnień, które mogą przyjść w czasie tego Różańca. […] więcej

 • Modlitwa zanurzenia we KRWI CHRYSTUSA

  Modlitwa zanurzenia we KRWI CHRYSTUSA

  Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które […] więcej

 • Uciekajmy się do Krwi Przenajdroższej

  Uciekajmy się do Krwi Przenajdroższej

  Gdy zatem Krew Przenajdroższa, niejako wskroś przesiąka i jakoby w żyłach, płynie we wszystkich częściach duchowego ciała Kościoła, którego głową jest Chrystus; gdy jedynie w niej i przez nią zbawienie nam przychodzi, zwróćmy całą naszę gorliwość ku jej uwielbieniu, i rozpalmy serca swoje gorącą miłością do tej wielkiej zapłaty okupu naszego. więcej

 • Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii Świętej

  Modlitwa św. Ojca Pio po Komunii Świętej

  Pozostań ze mną, Panie! Twoja obecność jest dla mnie konieczna, abym o Tobie nie zapominał. Ty wiesz, jak łatwo Cię opuszczam. Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy, abym tak często nie upadał. Pozostań ze mną, bo jesteś moim życiem, a bez Ciebie popadam w zniechęcenie. więcej